Η αδυναμία σύνδεσης του εκτυπωτή με τον υπολογιστή σας μπορεί να είναι απογοητευτική και να καθυστερήσει τη δουλειά σας. Αν αναρωτιέστε “γιατί ο υπολογιστής δεν βλέπει τον εκτυπωτή;”, αυτό το άρθρο θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις πιθανές αιτίες και να βρείτε λύσεις για να αποκαταστήσετε τη σύνδεση.

Πιθανές Αιτίες και Λύσεις

1. Σύνδεση και Ρύθμιση Υλικού

Ένας συνηθισμένος λόγος που ο υπολογιστής δεν βλέπει τον εκτυπωτή είναι τα προβλήματα με τη σύνδεση και τη ρύθμιση του υλικού.

Λύση:

 • Έλεγχος Καλωδίων: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα. Αν χρησιμοποιείτε καλώδιο USB, δοκιμάστε να το συνδέσετε σε διαφορετική θύρα.
 • Επανεκκίνηση Συσκευών: Επανεκκινήστε τον εκτυπωτή και τον υπολογιστή σας. Μερικές φορές μια απλή επανεκκίνηση μπορεί να λύσει το πρόβλημα.
 • Έλεγχος Τροφοδοσίας: Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος και ενεργοποιημένος.

2. Εγκατάσταση και Ενημέρωση Οδηγών (Drivers)

Οι οδηγοί είναι απαραίτητοι για τη σωστή λειτουργία του εκτυπωτή. Αν δεν είναι εγκατεστημένοι ή ενημερωμένοι, ο υπολογιστής δεν βλέπει τον εκτυπωτή.

Λύση:

 • Εγκατάσταση Οδηγών: Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του κατασκευαστή του εκτυπωτή και κατεβάστε τους τελευταίους οδηγούς για το μοντέλο σας.
 • Ενημέρωση Οδηγών: Αν οι οδηγοί είναι ήδη εγκατεστημένοι, βεβαιωθείτε ότι είναι ενημερωμένοι στην τελευταία έκδοση.
 • Χρήση Λογισμικού Εγκατάστασης: Ορισμένοι εκτυπωτές διαθέτουν λογισμικό εγκατάστασης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εγκαταστήσετε και να ρυθμίσετε τους οδηγούς.

3. Ρυθμίσεις Δικτύου

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε εκτυπωτή δικτύου, προβλήματα με τις ρυθμίσεις δικτύου μπορεί να είναι η αιτία που ο υπολογιστής δεν βλέπει τον εκτυπωτή.

Λύση:

 • Έλεγχος Σύνδεσης WiFi: Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο WiFi με τον υπολογιστή σας.
 • Έλεγχος IP Διεύθυνσης: Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής έχει ανατεθεί μια σωστή διεύθυνση IP.
 • Ping Δοκιμή: Δοκιμάστε να κάνετε ping την IP διεύθυνση του εκτυπωτή από τον υπολογιστή σας για να ελέγξετε αν είναι προσβάσιμος.
 • Επανεκκίνηση Δρομολογητή: Επανεκκινήστε το δρομολογητή για να βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές στο δίκτυο λειτουργούν σωστά.

4. Ρυθμίσεις Λογισμικού και Προεπιλογές Εκτυπωτή

Λανθασμένες ρυθμίσεις λογισμικού μπορεί να είναι η αιτία που ο υπολογιστής δεν βλέπει τον εκτυπωτή.

Λύση:

 • Ρύθμιση Προεπιλεγμένου Εκτυπωτή: Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής σας είναι ρυθμισμένος ως προεπιλεγμένος εκτυπωτής στις ρυθμίσεις του λειτουργικού σας συστήματος.
 • Διαγραφή και Επαναπροσθήκη Εκτυπωτή: Δοκιμάστε να διαγράψετε τον εκτυπωτή από τις ρυθμίσεις και να τον προσθέσετε ξανά.
 • Επανεγκατάσταση Λογισμικού Εκτυπωτή: Αν υπάρχουν προβλήματα με το λογισμικό του εκτυπωτή, δοκιμάστε να το απεγκαταστήσετε και να το εγκαταστήσετε ξανά.

5. Σφάλματα και Προβλήματα Λογισμικού

Ορισμένα σφάλματα και προβλήματα λογισμικού μπορεί να εμποδίζουν τον υπολογιστή από το να βλέπει τον εκτυπωτή.

Λύση:

 • Εκτέλεση Αντιμετώπισης Προβλημάτων: Χρησιμοποιήστε τα ενσωματωμένα εργαλεία αντιμετώπισης προβλημάτων του λειτουργικού σας συστήματος για να εντοπίσετε και να διορθώσετε προβλήματα σύνδεσης εκτυπωτή.
 • Έλεγχος για Ενημερώσεις Λογισμικού: Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σας σύστημα και οι οδηγοί του εκτυπωτή είναι ενημερωμένοι στην τελευταία έκδοση.
 • Επανεκκίνηση Υπηρεσιών Εκτύπωσης: Επανεκκινήστε τις υπηρεσίες εκτύπωσης στον υπολογιστή σας. Στα Windows, αυτό μπορεί να γίνει μέσω του Πίνακα Ελέγχου > Διοίκηση > Υπηρεσίες.

6. Προβλήματα με το Λειτουργικό Σύστημα

Προβλήματα στο λειτουργικό σύστημα μπορεί να είναι ο λόγος που ο υπολογιστής δεν βλέπει τον εκτυπωτή.

Λύση:

 • Επανεκκίνηση του Υπολογιστή σε Ασφαλή Λειτουργία: Δοκιμάστε να εκκινήσετε τον υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία και δείτε αν το πρόβλημα επιμένει.
 • Αποκατάσταση Συστήματος: Αν το πρόβλημα εμφανίστηκε πρόσφατα, δοκιμάστε να επαναφέρετε το σύστημα σε προηγούμενη κατάσταση όπου όλα λειτουργούσαν σωστά.
 • Επανεγκατάσταση Λειτουργικού Συστήματος: Σε περίπτωση που κανένα από τα παραπάνω δεν λειτουργεί, ίσως χρειαστεί να επανεγκαταστήσετε το λειτουργικό σας σύστημα.

7. Προβλήματα Συμβατότητας

Ορισμένες φορές, το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται σε ζητήματα συμβατότητας μεταξύ του εκτυπωτή και του υπολογιστή.

Λύση:

 • Έλεγχος Συμβατότητας: Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής σας είναι συμβατός με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε.
 • Εγκατάσταση Συμβατών Οδηγών: Ορισμένοι εκτυπωτές μπορεί να χρειάζονται ειδικούς οδηγούς για να λειτουργήσουν σωστά με συγκεκριμένες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος.

8. Ασφάλεια και Δικαιώματα Πρόσβασης

Ο υπολογιστής δεν βλέπει τον εκτυπωτή αν υπάρχουν προβλήματα με την ασφάλεια και τα δικαιώματα πρόσβασης.

Λύση:

 • Δικαιώματα Διαχειριστή: Βεβαιωθείτε ότι έχετε δικαιώματα διαχειριστή στον υπολογιστή σας για να εγκαταστήσετε και να ρυθμίσετε τον εκτυπωτή.
 • Ρυθμίσεις Firewall: Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του firewall για να βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζει τη σύνδεση του εκτυπωτή.
 • Ρυθμίσεις Ασφάλειας Δικτύου: Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις ασφαλείας του δικτύου επιτρέπουν τη σύνδεση και την επικοινωνία με τον εκτυπωτή.

9. Προβλήματα με τα Περιφερειακά Συστήματα

Ο υπολογιστής δεν βλέπει τον εκτυπωτή αν υπάρχουν προβλήματα με τα περιφερειακά συστήματα που σχετίζονται με την εκτύπωση.

Λύση:

 • Αποσύνδεση Άλλων Περιφερειακών: Αποσυνδέστε όλα τα περιφερειακά που δεν είναι απαραίτητα και δοκιμάστε να συνδέσετε μόνο τον εκτυπωτή.
 • Έλεγχος Συμβατότητας Περιφερειακών: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα περιφερειακά συστήματα είναι συμβατά και λειτουργούν σωστά μαζί.

10. Προβλήματα με την Ψηφιακή Υπογραφή Οδηγών

Ορισμένες φορές, τα προβλήματα με την ψηφιακή υπογραφή των οδηγών μπορεί να εμποδίζουν τον υπολογιστή από το να βλέπει τον εκτυπωτή.

Λύση:

 • Εγκατάσταση Υπογεγραμμένων Οδηγών: Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί που χρησιμοποιείτε είναι υπογεγραμμένοι και πιστοποιημένοι από τον κατασκευαστή.
 • Παράκαμψη Ελέγχου Υπογραφής: Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να παρακάμψετε τον έλεγχο υπογραφής οδηγών μέσω των ρυθμίσεων του BIOS ή του λειτουργικού σας συστήματος, αλλά αυτό πρέπει να γίνεται με προσοχή.

11. Αναβάθμιση Υλικού

Αν ο υπολογιστής σας είναι παλιός, μπορεί να χρειάζεται αναβάθμιση υλικού για να υποστηρίξει νεότερους εκτυπωτές.

Λύση:

 • Έλεγχος Συμβατότητας Υλικού: Βεβαιωθείτε ότι το υλικό του υπολογιστή σας είναι συμβατό με τον εκτυπωτή.
 • Αναβάθμιση Υλικού: Σκεφτείτε την αναβάθμιση της κάρτας δικτύου ή άλλων εξαρτημάτων για να βελτιώσετε τη συμβατότητα και τη λειτουργία.

Με λίγα λόγια

Όταν αναρωτιέστε “γιατί ο υπολογιστής δεν βλέπει τον εκτυπωτή;”, οι αιτίες μπορεί να είναι πολλές και διάφορες, από προβλήματα σύνδεσης και ρυθμίσεων υλικού έως προβλήματα λογισμικού και δικτύου. Ακολουθώντας τις παραπάνω συμβουλές και λύσεις, μπορείτε να εντοπίσετε και να διορθώσετε τα προβλήματα που εμποδίζουν τον υπολογιστή σας από το να βλέπει τον εκτυπωτή. Η τακτική συντήρηση, η ενημέρωση του λογισμικού και η σωστή ρύθμιση των συσκευών μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον και να διασφαλίσουν ότι ο υπολογιστής σας βλέπει τον εκτυπωτή χωρίς προβλήματα.