Για το λόγο αυτό, στο σημερινό άρθρο θα δούμε:

– Τι είναι τα αντίγραφα ασφαλείας,

– Γιατί είναι σημαντικά τα αντίγραφα ασφαλείας και

– Πώς να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας.

Ας ξεκινήσουμε με τον ορισμό.

Τι Είναι τα Αντίγραφα Ασφαλείας;

Αντίγραφο ασφαλείας (backup) αποτελεί το αντίγραφο φύλαξης των δεδομένων που προέρχονται από τις συσκευές του δικτύου της επιχείρησής σας.

Ειδικότερα, ένα αντίγραφο ασφαλείας μεταφέρει τα δεδομένα και τις διάφορες εκδοχές τους σε έναν ψηφιακό “αποθηκευτικό χώρο”, ώστε να μπορείτε να τα επανακτήσετε πρόσβαση σε αυτά, ακόμη και εάν έχουν τροποποιηθεί, διαγραφεί ή καταστραφεί από το αρχείο των συσκευών σας.

Με αυτόν τον τρόπο, το αντίγραφο ασφαλείας σας προστατεύει από τη μη αναστρέψιμη απώλεια δεδομένων που μπορεί να προκαλέσουν αστάθμητοι παράγοντες όπως μία επίθεση hacking, δυσλειτουργία στον εξοπλισμό υπολογιστή, σφάλματα του χρήστη, φυσικές καταστροφές, κ.ά.

Η παραπάνω προστασία δημιουργεί με τη σειρά της περαιτέρω πλεονεκτήματα για τη χρήση ενός αντιγράφου ασφαλείας στην επιχείρησή σας – τα οποία βλέπουμε αμέσως παρακάτω.

Γιατί Είναι Σημαντικά τα Αντίγραφα Ασφαλείας;

Η τήρηση αντιγράφου ασφαλείας φέρνει πλεονεκτήματα τόσο στην ενδοεπιχειρησιακή καθημερινότητα σας όσο και στις εξωτερικές σχέσεις της εταιρίας σας.

Όφελος #1: Ασφάλεια δεδομένων

Αρχικά, ένα αντίγραφο ασφαλείας εγγυάται την ασφάλεια πρόσβασης στα δεδομένα που φυλάσσει η επιχείρησή σας.

Ειδικότερα, η κάθε επιχείρηση καλείται να τηρήσει ψηφιακό αρχείο προσωπικών δεδομένων και στοιχείων των μελών της, των εργαζομένων της ή, τέλος, των πελατών της.

Καθώς τα παραπάνω ψηφιακά αρχεία δεδομένων ενδέχεται να αλλοιωθούν από αστάθμητους παράγοντες, ένα αντίγραφο ασφαλείας ασφαλίζει τα δεδομένα από τη μη αναστρέψιμη αλλοίωσή τους και την απώλεια πρόσβασης σε αυτά.

Μέσω της αποτροπής απώλειας προλαμβάνονται και περιστατικά παραβίασης προσωπικών δεδομένων στην επιχείρησή σας.

Όφελος #2: Ευκολία διαχείρισης

Επιπλέον, η χρήση αντιγράφων ασφαλείας διευκολύνει την διαχείριση δεδομένων σε καθημερινή βάση.

Ο κάθε εργαζόμενος απαλλάσσεται από την υποχρέωση να αποθηκεύει σε εφεδρικές μορφές αρχείων τα δεδομένα, κάθε φορά που τα επεξεργάζεται ή θέλει να προβεί σε διαγραφή τους.

Αντιθέτως, η αντιγραφή δεδομένων πραγματοποιείται αυτόματα από το εργαλείο αντιγράφου ασφαλείας, στα χρονικά διαστήματα που έχουν καθοριστεί.

Όφελος #3: Εξοικονόμηση χρόνου & χρημάτων

Επίσης, βασικό πλεονέκτημα των αντιγράφων ασφαλείας είναι η μείωση του χρόνου και του κόστους αποκατάστασης που προσφέρουν.

Σε περίπτωση απώλειας δεδομένων και μη προηγούμενης τήρησης αντιγράφου ασφαλείας, η ανάκτηση των δεδομένων πραγματοποιείται μέσω έρευνας σε άλλα μέσα όπως είναι τα emails, μηνύματα, τυχόν παλαιότερες εκδόσεις σε άλλες συσκευές, ή μέσω της επαναδημιουργίας των δεδομένων. Η διαδικασία αυτή είναι λογικό να παρουσιάζει αυξημένες απαιτήσεις σε χρόνο σε σχέση με την απλή τήρηση αντιγράφου ασφαλείας.

Παράλληλα, είναι λογικό να προκύψει η ανάγκη απεύθυνσης σε μία ομάδα IT η οποία θα εργαστεί πολύ εντονότερα για την ανάκτηση δεδομένων, κάτι το οποίο θα προσθέσει μία ξαφνική δαπάνη στα έξοδα της εταιρίας σας.

Στην πορεία αυτή, δεν αποκλείεται να έρθετε αντιμέτωποι και με χρηματικές διοικητικές ποινές που προκύπτουν από την την πιθανή απώλεια και, άρα, παραβίαση προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της επιχείρησης σας.

Όφελος #4: Προστασία σχέσεων

Τέλος, η τήρηση αντιγράφου ασφαλείας αποτελεί εγγύηση ασφαλείας για τις σχέσεις των πελατών με την επιχείρησή σας.

Με τη γνώση ότι η επιχείρηση τηρεί αντίγραφο ασφαλείας, ο πελάτης γνωρίζει ότι τόσο ο ίδιος όσο και η επιχείρηση θα έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στα δεδομένα του, θα μπορούν να τα τροποποιήσουν ή ακόμη και να τα διαγράψουν, εάν ένα από τα μέρη το επιθυμεί.

Τα παραπάνω επιτρέπουν, επίσης, τη συνεχή συνεργασία μεταξύ της επιχείρησης και του πελάτη χωρίς διακοπές λόγω απώλειας δεδομένων, κάτι που εξασφαλίζει τη σταθερή εμπιστοσύνη του πελάτη.

Έχοντας μιλήσει για τα παραπάνω, αξίζει να αναφέρουμε με ποιές μεθόδους μπορείτε πρακτικά να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας στο δίκτυο της εταιρίας σας.

 

Πώς να Δημιουργουργήσετε Αντίγραφα Ασφαλείας

Οι μέθοδοι δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας που θα δούμε είναι οι εξής.

Τρόπος #1: Συσκευές Hardware

Τα αντίγραφα ασφαλείας των συσκευών hardware συνήθως έχουν τη μορφή rack mount, εγκαθίστανται ως επιπλέον συσκευή στο δίκτυό σας και συνδέονται με τις λοιπές συσκευές-πηγές δεδομένων.

Η πρόσβαση και ο έλεγχος αντιγράφων πραγματοποιείται από τις συσκευές-πηγές μέσω ενός απλού παραθύρου διεπαφής χρήστη που ανοίγει με τη σύνδεση της συσκευής.

Ωστόσο, η επιλογή συσκευών hardware εμφανίζεται ως η λιγότερο ασφαλής, καθώς φέρει το ρίσκο απώλειας των δεδομένων με την απώλεια ή καταστροφή της ίδιας της συσκευής.

Τρόπος #2: Λύσεις Software

Αντιθέτως, οι λύσεις software που προσφέρουν υπηρεσίες αντιγράφων ασφαλείας ενσωματώνονται στο δίκτυο με την εγκατάσταση του κατάλληλου λογισμικού ασφαλείας.

Μαζί με την εγκατάσταση απαιτείται και η ρύθμιση των λειτουργιών τους μέσω των συσκευών στις οποίες έχει γίνει η εγκατάσταση αυτή.

Αν και ασφαλέστερες από τις συσκευές hardware, οι λύσεις software εκτίθενται στους κινδύνους που απειλούν κάθε λογισμικό του υπολογιστή σας, με αποτέλεσμα μία κυβερνοεπίθεση στο σύστημα υπολογιστή να μπορεί να επηρεάσει και τη λειτουργία των αντιγράφων ασφαλείας του software.

Τρόπος #3: Υπηρεσίες Cloud

Πιο διαδεδομένη από τις παραπάνω επιλογές εμφανίζεται η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας μέσω υπηρεσιών cloud.

 

Τα αντίγραφα ασφαλείας μέσω cloud λειτουργούν υπό τη μορφή backend-as-a-service (BaaS), δηλαδή επιτρέπουν στο χρήστη να αποθηκεύει, επεξεργάζεται και διαγράφει δεδομένα σε ένα frontend, όπως είναι το σημείο διεπαφής χρήστη (user interface), ενώ ταυτόχρονα τρέχουν ένα σύστημα αντιγραφής των δεδομένων αυτών σε ένα backend, που είναι το cloud.

Η αποθήκευση δεδομένων στο cloud μπορεί να πραγματοποιείται είτε αυτόματα είτε κατ’ επιλογήν.

Οι υπηρεσίες cloud αποτελούν την πιο ευέλικτη επιλογη, καθώς

– δεν απαιτείται ιδιαίτερη διαδικασία εγκατάστασής του και ρύθμισης των λειτουργιών του

– η χωρητικότητα δεδομένων που προσφέρει αυξομειώνεται ευκολότερα και σε μεγαλύτερες κλίμακες και, τέλος,

– διευκολύνει τον έλεγχο της κατάστασης των δεδομένων σας από την in-house ή outsourced ομάδα ειδικών IT που έχετε επιλέξει.

Ένα από τα πιο εξελιγμένα εργαλεία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας μέσω cloud αποτελεί το Cove Data Protection της N-able.

Το Cove Data Protection αποτελεί ένα cloud-first σύστημα υπηρεσιών προστασίας δεδομένων και χρησιμοποιείται για την ασφάλεια πάνω από 600,000 συσκευών. Ειδικότερα, προσφέρει υπηρεσίες:

– δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας με μεγαλύτερη συχνότητα που εγγυάται 600% μεγαλύτερη απόδοση από τη “φωτογραφική” δημιουργία αντιγράφων,

– αποκατάστασης βλαβών στα δεδομένα με σάρωση τόσο στο σύνολο όσο και στα επιμέρους αρχεία και φακέλους, αλλά και 

– μακροχρόνιας αρχειοθέτησης μη χρηστικών δεδομένων χωρίς επιπλέον χρεώσεις.

Η διαχείριση του Cove Data Protection πραγματοποιείται μέσω της εύχρηστης ειδικής online κονσόλας, χωρισμένης σε dashboards ανά κατηγορία δυνατών ενεργειών, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση τόσο εσείς όσο και οι IT συνεργάτες σας.

Συνοψίζοντας

Από το σύνολο των παραπάνω, βλέπουμε ότι η χρήση εργαλείων δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας μπορεί να προστατέψει εύκολα και αποτελεσματικά μία εταιρία που πραγματοποιεί χρήση της τεχνολογίας για επιχειρήσεις στην καθημερινότητά της.

Εάν, λοιπόν, επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να προστατευτείτε μέσω εργαλείων αντιγράφων ασφαλείας, όπως το Cove Data Protection, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας για να κάνετε τη δωρεάν δοκιμή σας και να σας λύσουμε κάθε απορία!