Έτσι, για να κατανοήσουμε τις λειτουργίες του cloud storage και πώς σας ωφελούν, στο σημερινό άρθρο θα δούμε

– Τι είναι το cloud storage,

– Πώς λειτουργεί το cloud storage,

– Τα πλεονεκτήματα ενός cloud storage και

– Πώς να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα cloud storage.

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, με μία σύντομη περιγραφή.

Τι Είναι το Cloud Storage;

Όπως έχουμε ξαναδεί σε παλαιότερο άρθρο, ο όρος cloud αναφέρεται σε έναν άυλο server, στον οποίο η πρόσβαση αποκτάται μέσω διαδικτύου. Αποτελεί μία εναλλακτική του παραδοσιακού φυσικού server, καθώς δεν απαιτείται συντήρηση της συσκευής και των προγραμμάτων του server από την ίδια την επιχείρηση.

Cloud storage, λοιπόν, είναι ο άυλος ψηφιακός αποθηκευτικός χώρος που διατηρείται στο cloud και στον οποίο και πάλι η πρόσβαση αποκτάται μέσω διαδικτύου. Με την μεταφορά αρχείων στο cloud storage, υπεύθυνος για τη διαχείριση, προστασία και διατήρησή τους δεν είναι η επιχείρηση, αλλά ο cloud storage provider (CSP), δηλαδή ο πάροχος που παρέχει τις υπηρεσίες cloud storage.

Αναλόγως του πώς αποκτάται η πρόσβαση, τα cloud storages διακρίνονται σε 3 είδη: public, private και hybrid.

Public cloud storage

Τα public cloud storages διατίθενται από έναν CSP προς απεριόριστο αριθμό επιχειρήσεων, οι οποίες κάνουν ταυτόχρονη χρήση του με τη σύνδεσή τους στο διαδίκτυο.

Private cloud storage

Αντιθέτως, private cloud storages είναι εκείνα που παραμετροποιούνται και χρησιμοποιούνται μόνο για το δικό σας δίκτυο υπολογιστών με ιδιωτική σύνδεση και χωρίς να επιτρέπεται η πρόσβαση άλλων χρηστών σε αυτό.

Ένα τέτοιο cloud storage μπορεί να ελέγχεται είτε από την ίδια την επιχείρηση εσωτερικά είτε από έναν CSP, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας private cloud storage με ιδιωτική σύνδεση.

Hybrid cloud storage

Τέλος, το hybrid cloud storage είναι το μοντέλο που συνδυάζει υπηρεσίες τόσο public όσο και private cloud storage.

Συνήθως, με τη χρήση hybrid cloud storage γίνεται και εγκατάσταση ενός προγράμματος διαχείρισής του, ώστε οι χρήστες του δικτύου σας να μπορούν να επιλέξουν πού θα αποθηκεύσουν ποιες πληροφορίες.

Δηλαδή, θα μπορούν να επιλέξουν την αποθήκευση των πιο ευαίσθητων και εμπιστευτικών δεδομένων στο private κομμάτι και των λοιπών στο public.

Έχοντας αναλύσει, λοιπόν, τι είναι το cloud storage και τα είδη του, ας προχωρήσουμε στο πώς λειτουργεί ένα cloud storage.

Πώς Λειτουργεί το Cloud Storage;

Τα cloud storages λειτουργούν μέσω των κέντρων δεδομένων, δηλαδή μέσω συστημάτων αλληλοϋποστηριζόμενων servers, οι οποίοι παρέχουν και “τρέχουν” το χώρο cloud, στον οποίο αποθηκεύονται τα δεδομένα των χρηστών.

Βάσει του τρόπου με τον οποίο γίνεται η αποθήκευση αυτή, τα cloud storages παρουσιάζουν διαφορετικό τρόπο λειτουργίας και, έτσι, διακρίνονται σε block, file και object cloud storages.

Block cloud storage

Τα block cloud storages διαιρούν τους όγκους δεδομένους σε επιμέρους μονάδες, οι οποίες αναφέρονται ως “blocks”. Το κάθε block φέρει δικό του μοναδικό αναγνωριστικό (unique identifier) και αποθηκεύεται σε ξεχωριστό μέρος του cloud storage.

File cloud storage

Από την άλλη, τα file cloud storages αποθηκεύουν τα δεδομένα σε αρχεία (files) και φακέλους (folders).

Το κάθε σύνολο δεδομένων παίρνει τη μορφή αρχείου, το οποίο έπειτα κατηγοριοποιείται σε ορισμένο φάκελο, ο οποίος μπορεί επίσης να κατηγοριοποιηθεί σε άλλον, ώστε να δημιουργηθεί μία αλυσίδα οργάνωσης των δεδομένων.

Object cloud storage

Ακόμη, ένα object cloud storage αποθηκεύει τα δεδομένα ως αντικείμενα,  αποτελούμενα από τρία δομικά στοιχεία:

– ένα αρχείο το οποίο περιλαμβάνει τα ίδια τα δεδομένα,

– τα μεταδεδομένα (metadata) που συνοδεύουν το αρχείο δεδομένων και

– ένα μοναδικό αναγνωριστικό (unique identifier).

Αρχικα, τα object cloud storages αποθηκεύουν το αρχείο και τα μεταδεδομένα και τους αποδίδουν έναν αριθμό ταυτοποίησης (ID number).

Έπειτα, για την ανάσυρση των δεδομένων, ο χρήστης υποβάλει τον αριθμο αυτό, ώστε το αρχείο και τα μεταδεδομένα να συγκεντρωθούν και να παρουσιαστούν ως το τελικό περιεχόμενο.

Παρόλο, λοιπόν, που η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των cloud storages είναι σημαντική, εξίσου σημαντική είναι και η κατανόηση του πώς αυτά μπορούν να επωφελήσουν την επιχείρησή σας σε καθημερινή βάση.

Ποια τα Πλεονεκτήματα ενός Cloud Storage;

Ανεξαρτήτως του είδους cloud storage που θα επιλέξετε για την επιχείρησή σας, ορισμένα από τα πλεονεκτήματα χρήσης του είναι τα εξής.

1) Ευχρηστία

Καθώς το cloud storage αποτελεί μία άυλη υπηρεσία, η χρήση του δεν απαιτεί προηγούμενη εγκατάσταση του και φυσική σύνδεση με τις συσκευές στο δίκτυό σας.

Αντιθέτως, αρκεί απλώς η λήψη της εφαρμογής ή του προγράμματος cloud storage που παρέχει ο CSP – δηλαδή, η εταιρία-cloud storage provider – και θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το storage εντός ωρών ή ημερών, αναλόγως του όγκου δεδομένων που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε.

Μάλιστα, οι εφαρμογές ή προγράμματα cloud storage διατίθενται τόσο για υπολογιστές όσο και για κινητές συσκευές (smartphones ή tablets), ώστε να διευκολύνεται περαιτέρω η χρήση τους.

2) Εξωτερική διαχείριση

Στη συνέχεια, από τη στιγμή που θα μεταβιβάσετε δεδομένα στο cloud storage, υπεύθυνος για την τήρηση και διαχείριση των δεδομένων σας είναι ο CSP.

Αν και το γεγονός αυτό ίσως προκαλεί καχυποψία, οι CSPs εφαρμόζουν υψίστης ασφαλείας πρωτόκολλα για την προστασία των δεδομένων σας, ώστε να μη διακυβεύσουν την εμπιστοσύνη των πελατών τους και έρθουν αντιμέτωπες με ευθύνες από παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Με τον τρόπο αυτό, η επιχείρησή σας απελευθερώνεται από κάθε εργασία σχετικά με την προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση και παραμετροποίηση του storage, η οποία αυτομάτως ανατίθεται στους CSP.

3) Οικονομική ευελιξία

Επιπλέον, σχεδόν όλοι οι CSPs παρέχουν πακέτα υπηρεσιών cloud storage υπό τη μορφή pay-as-you-go. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις πληρώνουν μόνο για τον αποθηκευτικό χώρο του οποίου κάνουν χρήση.

Το κόστος χρήσης αυξάνεται μόνο όσο αυξάνεται και η χρήση χώρου που πραγματοποιείται, με αποτέλεσμα να μη δεσμεύεστε με την αγορά υπηρεσιών τις οποίες ενδεχομένως δε θα χρειαστείτε.

4) Επεκτασιμότητα

Τέλος, είναι αδιαμφισβήτητο ότι όσο αυξάνονται ο κύκλος εργασιών και το μέγεθος της επιχείρησής σας τόσο αυξάνονται οι ανάγκες σας σε αποθήκευση δεδομένων είτε των πελατών σας είτε των υπαλλήλων σας είτε απλών εταιρικών εγγράφων.

Σε περίπτωση, λοιπόν, που χρησιμοποιούσατε φυσικούς servers, θα ήταν αναγκαία η προμήθευσή σας με νέους ή η τροποποίηση των ήδη υπαρχόντων, ώστε να μην υπερφορτωθεί το σύστημα αποθήκευσής σας.

Αντιθέτως, η χρήση ενός cloud storage επιτρέπει την ελεύθερη διαμόρφωση της έκτασης των χώρου που θα κάνετε χρήση, απλώς με την επιλογή του αντίστοιχου πακέτου.

Έτσι, το cloud storage ανταποκρίνεται αμεσότερα και αποδοτικότερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας, σε περίπτωση επέκτασης και αύξησης του όγκου δεδομένων της επιχείρησης.

Εάν, λοιπόν, από τα παραπάνω επιθυμείτε να κάνετε χρήση υπηρεσιών cloud storage, ας κλείσουμε με το πώς να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα cloud storage για εσάς.

Πώς να Επιλέξετε το Κατάλληλο Πρόγραμμα Cloud Storage

Η εύρεση προγραμμάτων cloud storage δεν είναι κάτι δύσκολο. Με μία απλή online αναζήτηση, μπορείτε να ενημερωθείτε για την ύπαρξη απλών προγραμμάτων, όπως είναι το Google Drive, το OneDrive, το Dropbox ή το iCloud.

Ωστόσο, η επιλογή του κατάλληλου προγράμματος δεν είναι κάτι απλό.

Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να σας απασχολήσει είναι εάν το πρόγραμμα cloud storage μπορεί να στηρίξει των όγκο δεδομένων σας. Δηλαδή, απαιτείται να υπολογίσετε την ποσότητα συσκευών και χρηστών που συνδέονται στο δίκτυό σας και να εκτιμήσετε τον όγκο δεδομένων που παράγονται από αυτούς, ώστε να διερευνήσετε ποια προγράμματα παρέχουν πακέτα που καλύπτουν τον όγκο αυτό.

Σε επόμενο στάδιο, θα πρέπει να εντοπίσετε ποια προγράμματα είναι συμβατά με τις συσκευές σας, προκειμένου να μπορούν να εγκατασταθούν σε αυτές και να επιτρέπεται η μεταφόρτωση δεδομένων σε κάθε περίπτωση.

Πριν, βέβαια, εγκατασταθούν στις συσκευές της επιχείρησης, είναι σημαντικό να διαπιστώσετε κατά πόσο τα συγκεκριμένα προγράμματα cloud storage παρέχουν φιλικό περιβάλλον διεπαφής χρήστη (user interface) που θα διευκολύνει τους υπαλλήλους σας στη διαχείρισή τους.

Γνωρίζοντας ότι η παραπάνω διαδικασία επιλογής ίσως φαίνεται χαώδης, στην ομάδα IT της Orthology σας προσφέρει υπηρεσίες καθοδήγησης και σχεδιασμού στρατηγικών λύσεων για κάθε σας ανάγκη σχετικά με προγράμματα διαχείρισης δεδομένων. Παράλληλα, αναλαμβάνουμε την ενημέρωση και εκπαίδευση των υπαλλήλων στη χρήση οποιουδήποτε προγράμματος επιλέξετε για την επιχείρησή σας.

Εάν, λοιπόν, επιθυμείτε να γνωρίσετε τις εναλλακτικές σας σε προγράμματα cloud storage, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να λάβετε την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση και υποστήριξη!