Η προστασία αυτή είναι σημαντική για κάθε είδους χρήστη, πόσο μάλλον επιχειρήσεις που έχουν μεγάλο και πολύτιμο όγκο δεδομένων να προστατέψουν, με κάθε επίθεση να μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα κοστοβόρα.

Με στόχο λοιπόν να μην βρεθείτε στόχαστρο μιας τέτοιας κυβερνοεπίθεσης, σας παραθέτουμε 7 συμβουλές για να προστατευτείτε από κάθε απειλή και κακόβουλο πρόγραμμα εκεί έξω.

Tip #1: Προστατεύστε τους κωδικούς πρόσβασης

Αρχικά, η προστασία κωδικών πρόσβασης στον υπολογιστή σας απαιτεί ένα συγκεντρωτικό σύστημα διαχείρισης κωδικών.

Το σύστημα αυτό θα πρέπει αφενός να περιορίζει το διαμοιρασμό κωδικών μόνο μεταξύ των εξουσιοδοτημένων χρηστών ενός δικτύου, αφετέρου να δημιουργεί επιπλέον τείχη προστασίας ανάμεσα στο χρήστη και κακόβουλους τρίτους, όπως παραδείγματος χάριν μέσω κρυπτογράφησης.

Αν και υπάρχουν διάφορες πρακτικές να διαχειριστούν οι κωδικοί μιας εταιρείας, η δημιουργία ισχυρών κωδικών και η χρήση των κατάλληλων εργαλείων είναι ιδιαίτερα σημαντικές.

Tip #2: Να κάνετε update τα λογισμικά σας

Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε διάφορα λογισμικά που θα κάνουν την διαχείριση της εταιρείας σας πιο εύκολη.

Είναι όμως εξίσου σημαντικό να τα ανανεώνετε τακτικά (update), ώστε να είναι πάντα στην πιο πρόσφατη έκδοσή τους, με σκοπό να έχουν ενισχυμένη προστασία και να μην είναι τόσο ευάλωτα σε επιθέσεις.

Μέσω του operating system που έχετε, μπορείτε να θέσετε να γίνονται αυτόματα τα updates ή να σας ενημερώνει κάθε φορά που κάποιο είναι διαθέσιμο.

Tip #3: Εκπαιδεύστε τους υπαλλήλους σας

Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο είναι η σωστή εκπαίδευση του προσωπικού μιας επιχείρησης.

Η εκπαίδευση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει ενημέρωση όσον αφορά τις μορφές κυβερνοεπιθέσεων που υφίστανται και τις επιπτώσεις αυτών σε ατομικό και εταιρικό επίπεδο.

Επιπλέον, είναι αναγκαίο να υπάρξει πληροφόρηση ως προς τους τρόπους με τους οποίους ένας υπάλληλος μπορεί να αποφύγει τη θυματοποίησή του και να κάνει χρήση ειδικών εργαλείων κυβερνοασφάλειας.

Tip #4: Αξιοποιήστε τα κατάλληλα εργαλεία

Είναι σχεδόν αδύνατον για έναν ιδιώτη να μπορέσει να προβλέψει κάθε μορφής κυβερνοεπίθεση και να ανταποκριθεί απέναντι σε αυτή.

Αντιθέτως, τα κατάλληλα εργαλεία κυβερνοασφάλειας προσαρμόζονται στο ρυθμό αύξησης και μετάλλαξης των μορφών κυβερνοεπιθέσεων, με αποτέλεσμα να μπορούν να τις εντοπίσουν και αντιμετωπίσουν ταχύτερα.

Παράδειγμα τέτοιου εργαλείου αποτελεί το Security Center. Ειδικότερα το Security Center προσφέρει δυνατότητες:

– Απογραφής του υλικού σας

– Εκτίμησης ευπαθειών

– Εντοπισμού ύποπτης δραστηριότητας και malware,

– Ενίσχυσης υποδομών και προϊόντων και

– Ενημέρωσης μέσω γνωστοποιήσεων και στατιστικών αναλύσεων,

Ώστε να δημιουργείται μία πλήρης εικόνα για τη καταστασης ασφαλείας και τα σημεία ευαλωτότητας στην υποδομή IT σας.

Tip #5: Χρησιμοποιείτε Firewall

Firewall, ή αλλιώς τείχος προστασίας, ονομάζεται το σύστημα ελέγχου εισερχόμενων και εξερχόμενων ροών δικτύου (incoming and outcoming network traffic) και πακέτων δεδομένων (data packets) που κατευθύνονται προς το σύστημά του υπολογιστή σας.

Στο πλαίσιο του ελέγχου αυτού, ένα firewall ακολουθεί ένα σύνολο κανόνων “εισόδου” βάσει των οποίων καθορίζεται σε ποια πακέτα δεδομένων επιτρέπεται η πρόσβαση στο σύστημά σας και σε ποια όχι.

Ένα firewall μπορεί να έχει τη μορφή software ή hardware. 

Στη μορφή software, κάνουμε λόγο για το host firewall το οποίο εγκαθίσταται ως πρόγραμμα στον υπολογιστή.

Αντιθέτως, στη μορφή hardware, αναφερόμαστε σε φυσικό εξοπλισμό router ή modem ο οποίος εγκαθίσταται μεταξύ του δικτύου και μιας πύλης δικτύου (gateway), όπως είναι ένας μεμονωμένος υπολογιστής.

Tip #6: Χρησιμοποιείτε αντίγραφα ασφαλείας

Αντίγραφο ασφαλείας (backup) αποτελεί το αντίγραφο φύλαξης των δεδομένων που προέρχονται από τις συσκευές του δικτύου της επιχείρησής σας.

Ειδικότερα, ένα αντίγραφο ασφαλείας μεταφέρει τα δεδομένα και τις διάφορες εκδοχές τους σε έναν ψηφιακό “αποθηκευτικό χώρο”, ώστε να μπορείτε να επανακτήσετε πρόσβαση σε αυτά, ακόμη και εάν έχουν τροποποιηθεί, διαγραφεί ή καταστραφεί από το αρχείο των συσκευών σας.

Με αυτόν τον τρόπο, το αντίγραφο ασφαλείας σας προστατεύει από τη μη αναστρέψιμη απώλεια δεδομένων που μπορεί να προκαλέσουν αστάθμητοι παράγοντες όπως μία επίθεση hacking, δυσλειτουργία στον εξοπλισμό υπολογιστή, σφάλματα του χρήστη, φυσικές καταστροφές, και άλλα πολλά.

Tip #7: Εμπιστευτείτε το IT outsourcing

IT outsourcing (ITO) αποτελεί η ανάθεση του τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών της επιχείρησης σε έναν εξωτερικό συνεργάτη υπηρεσιών IT.

Ένας αξιόπιστος IT συνεργάτης σαν την Orthology μπορεί να αναλάβει τη διαχείριση ολόκληρης της τεχνολογικής υποδομής μιας επιχείρησης ή να υποβοηθήσει τις εσωτερικές ομάδες IT υπαλλήλων όποτε το απαιτούν οι περιστάσεις.

Ειδικότερα το IT outsourcing σας εξοικονομεί κόστος, ενώ παράλληλα προσφέρει μεγαλύτερη εξειδίκευση και ευελιξία.

Με Λίγα Λόγια

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, ότι η κυβερνοασφάλεια παίζει σημαντικό ρόλο στην γενικότερη ασφάλεια της επιχείρησής σας, η οποία στηρίζεται στις τεχνολογικές της υποδομές.

 

Αν λοιπόν θέλετε να ανακαλύψετε πώς να προστατέψετε τεχνολογικά της εταιρείας σας, πώς να αποτρέψετε ζημιές από το να συμβούν, ή ακόμα και να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας στη χρήση των κατάλληλων εργαλείων, επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή!