Κάτι τέτοιο, όμως, είναι απαραίτητο λόγω των αυξημένων κινδύνων που θέτει μία DDoS attack για την κυβερνοασφάλεια οποιουδήποτε χρήστη.

Έτσι, στο σημερινό άρθρο θα δούμε:

– Τι είναι η DDoS attack ή επίθεση DDoS;

– Πώς λειτουργεί μία DDoS attack;

– Τα 3 είδη DDoS attack

– Πώς να προστατευτείτε από DDoS attacks.

Τι Είναι η DDoS Attack ή Επίθεση DDoS;

Η distributed denial-of-service attack (DDoS) attack ή επίθεση DDoS είναι κάθε κακόβουλη προσπάθεια υπερφόρτωσης της κυκλοφορίας δεδομένων σε μία συσκευή ή δίκτυο υπολογιστών, με σκοπό την πρόκληση δυσλειτουργίας σε αυτά.

Η υπερφόρτωση της κυκλοφορίας δεδομένων προκαλείται με την επάλληλη αποστολή δεδομένων στις συσκευές-στόχους από ένα εξωτερικό κακόβουλο χρήστη ή, όπως συνηθίζεται να αναφέρεται, hacker.

Ο αυξημένος όγκος δεδομένων που προκύπτει από την επίθεση δεν επιτρέπει την είσοδο νέων δεδομένων, με αποτέλεσμα οι χρήστες των συσκευών-στόχων να μην μπορούν να πραγματοποιήσουν ενέργειες σε αυτές, καθώς κάθε ενέργεια απαιτεί και την ανταλλαγή δεδομένων.

Έτσι, ως τελικό αποτέλεσμα της DDoS attack έχουμε τον αποκλεισμό πρόσβασης των εξουσιοδοτημένων χρηστών στο δίκτυο και το ενδεχόμενο περιστατικών παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς προκύπτει μία επίθεση DDoS, αξίζει να δούμε συνοπτικά τη διαδικασία, με την οποία “στήνεται” η επίθεση αυτή.

Πώς Λειτουργεί μία DDoS Attack;

Όπως αναφέραμε παραπάνω, μία DDoS attack συνίσταται στην υπερφόρτωση ενός δικτύου με δεδομένα.

Από πού, όμως, προέρχονται τα δεδομένα αυτά;

Ο όγκος αυτός δεδομένων προέρχεται από ένα σύνολο διασυνδεδεμένων συσκευών, οι οποίες έχουν μολυνθεί με ορισμένο malware.

Η εγκατάσταση του malware στις συσκευές επιτρέπει στο διαχειριστή του malware να τις ελέγχει και να πραγματοποιεί ενέργειες σε αυτές συγκεντρωτικά. Λειτουργούν, δηλαδή, ως ένα είδος “στόλου” ή, όπως έχουμε ξαναδεί, ως botnet.

Με την αποστολή κατάλληλων εντολών στο botnet, το σύνολο των συσκευών ξεκινά να αποστέλλει δεδομένα στις συσκευές-στόχους ταυτόχρονα και διαδοχικά.

Εννοείται ότι οι στόχοι του botnet έχουν προηγουμένως ταυτοποιηθεί μέσω μεθόδων phishing, IP spoofing ή άλλου είδους διαδικτυακές απάτες, με τις οποίες γίνεται ο εντοπισμός πιθανών θυμάτων.

Μετά την πραγματοποίηση μίας επίθεσης DDoS, το θύμα μπορεί να παρατηρήσει καθυστέρηση στη λειτουργία του υπολογιστή, “πάγωμα” των λειτουργιών ανά τακτικά διαστήματα ή ακόμη και πλήρη διακοπή λειτουργίας του υπολογιστή. Όλα αυτά αποτελούν ενδείξεις ότι η συσκευή πιθανώς αποτελεί στόχο μίας DDoS attack.

Αυτός, λοιπόν, είναι ο γενικός τρόπος λειτουργίας των DDoS attacks.

Μικρές λειτουργικές διαφοροποιήσεις, όμως, διακρίνουν τα DDos attacks και στα αντίστοιχα διαφορετικά είδη. Ας δούμε περί τίνος πρόκειται.

3 Είδη DDoS Attack

Αναλόγως του τρόπου δράσης, οι επιθέσεις DDoS διακρίνονται στα εξής τρία είδη:

Είδος #1: Protocol attacks

Οι protocol attacks προσπαθούν να εξαντλήσουν τις “αντοχές” ενός υπολογιστή, server ή ακόμη και λογισμικού προστασίας. Κλασικό παράδειγμα εδώ αποτελεί η SYN flood attack.

Και για να κατανοήσουμε τι εννοούμε:

Όταν δύο υπολογιστές πρόκειται να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, συνάπτουν το λεγόμενο transmission control protocol (TCP). Βάσει του πρωτοκόλλου αυτού, το πρώτο πακέτο δεδομένων (data packet) που ανταλλάσσεται για να εκκινήσει η επικοινωνία είναι το SYN.

Στην επίθεση SYN flood, λοιπόν, το botnet βομβαρδίζει ένα σύστημα υπολογιστή με SYNs, στα οποία ο υπολογιστής απαντά με αίτημα ανταπόκρισης. Το botnet, όμως, δεν αποκρίνεται στα αιτήματα του υπολογιστή-θύματος, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να μην μπορεί να υποστηρίξει τόσες εκκρεμότητες και, τελικώς, να διακόπτεται η λειτουργία του.

Είδος #2: Application layer attacks

Κατά παρόμοιο τρόπο λειτουργούν και οι application layer attacks.

Το application layer είναι το τμήμα του server που αποδέχεται τα αιτήματα πρόσβασης σε δεδομένα από άλλες διευθύνσεις IP συσκευών. Με το που δέχεται ένα αίτημα, το application layer ξεχωρίζει τα κατάλληλα δεδομένα, τα ομαδοποιεί και τα αποστέλλει προς απάντηση στο αίτημα.

Με την επίθεση DDoS στα application layers, οι συσκευές του botnet αποστέλλουν επανειλημμένα αιτήματα συγκεκριμένου περιεχομένου στο application layer. Έτσι, ο server καλείται να απαντά ταυτόχρονα και διαρκώς σε αιτήματα, με αποτέλεσμα να υπερφορτώνεται.

Είδος #3: Volumetric attacks

Τέλος, η volumetric attack αποτελεί μία πιο γενική μέθοδο DDoS attack.

Εδώ, το botnet επιβαρύνει την κυκλοφορία δεδομένων στο server με ανεξέλεγκτο όγκο πακέτων δεδομένων, ώστε να εξαντλείται το σύνολο του εύρος ζώνης μεταφοράς δεδομένων (bandwidth) του server.

Οι συσκευές του botnet χρησιμοποιούν ψεύτικες διευθύνσεις IP, ώστε να ανταλλάσουν δεδομένα με τον server σε μεγάλη συχνότητα και, έτσι, να δημιουργήσουν πολλά παράλληλα “παράθυρα” επικοινωνίας με αυτόν.

Ως αποτέλεσμα, ο server δεν να διαχειριστεί τον όγκο των δεδομένων και παρουσιάζει σημαντική βραδύτητα ή διακόπτει τις λειτουργίες του.

Η διαφορά της volumetric attack από την application layer attack συνίσταται στο ότι η πρώτη δεν αρκείται απλώς στην αποστολή πολλών αιτημάτων, αλλά χτίζει επικοινωνία με τον server και, έπειτα, στοχεύει στην εξάντληση του bandwidth με αυξημένη κυκλοφορία δεδομένων.

 

Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι η υπερφόρτωση ενός δικτύου μέσω DDoS attack μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους που, μάλιστα, εύκολα θυματοποιούν έναν υπολογιστή, εφόσον χρησιμοποιούν ως πρόφαση την αποστολή δεδομένων.

Προκειμένου να αποφύγετε, λοιπόν, επιθέσεις DDoS στο δίκτυό σας, είναι σημαντικό να χτίσετε μία ισχυρή στρατηγική κυβερνοασφάλειας.

Για αυτό, ας προχωρήσουμε σε ορισμένες μεθόδους προστασίας που μπορείτε να συμπεριλάβετε στην στρατηγική αυτή.

Πώς να Προστατευτείτε από DDoS Attacks

Οι σημαντικότεροι τρόποι προστασίας έναντι DDoS attacks είναι οι εξής πέντε.

Τρόπος #1: Εκπαίδευση προσωπικού

Σε πρώτο στάδιο, μία επιχείρηση θα πρέπει να φροντίσει για την ορθή εκπαίδευση του προσωπικού της.

Οι υπάλληλοι-χρήστες είναι σημαντικό να γνωρίζουν πώς διαδίδεται μία επίθεση DDoS, ώστε να αποφεύγουν ενέργειες που ενδέχεται να την προκαλέσουν.

Παράλληλα τόσο οι χρήστες όσο και οι ειδικευμένοι IT υπάλληλοι της επιχείρησης θα πρέπει να ενημερώνονται για τον τρόπο χρήσης τυχόν εγκατεστημένων προγραμμάτων προστασίας, προκειμένου να γίνεται η καλύτερη δυνατή χρήση τους.

Τρόπος #2: Rate limiting

Στις πιο εξειδικευμένες μεθόδους cybersecurity, σημαντικό είναι το rate limiting στην κυκλοφορία δεδομένων.

Rate limiting είναι η μείωση του ποσοστού κυκλοφορούντων δεδομένων σε ένα δίκτυο μέσω της χρήσης πλαφόν κυκλοφορίας, ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση του δικτύου.

Όπως είναι λογικό, το rate limiting εφαρμόζεται με την εγκατάσταση αντίστοιχων εργαλείων.

Έτσι, μπορεί μεν να υπάρχουν προσπάθειες DDoS attack, αλλά το εργαλείο rate limiting παρεμποδίζει την ροή αυξημένου όγκου δεδομένων μετριάζοντας το αντίκτυπο της DDoS attack.

Τρόπος #3: Web application firewall

Συγχρόνως, ένα web application firewall (WAF) τίθεται στη σχέση μεταξύ ενός server και του διαδικτύου, ώστε να αναχαιτίσει τυχόν ύποπτες ροές δεδομένων προς τον προστατευόμενο server.

Χρήσιμο παράδειγμα την περίπτωση αυτή είναι το Kerio Control, ένα συνδυαστικό λογισμικό firewall και VPN. Το Kerio Control προσφέρει υπηρεσίες firewall με φιλτράρισμα τόσο των δεδομένων web και εφαρμογών όσο και των δεδομένων που ανταλλάσσονται από συσκευή σε συσκευή.

Ως αποτέλεσμα παρεμποδίζεται η κυκλοφορία δεδομένων προερχόμενων από botnets.

Τρόπος #4: Χρήση υπηρεσιών cloud

Συνεχίζοντας, ακόμη και εάν δεν αποτελεί ακριβώς τρόπο προστασίας, η χρήση υπηρεσιών cloud βοηθά τον περιορισμό των κινδύνων που προκύπτουν από τυχόν επίθεση DDoS.

Ένα cloud φέρει μεγαλύτερο bandwidth από ότι ένας server, το οποίο μάλιστα μπορεί να διευρυνθεί περαιτέρω αναλόγως του πακέτου υπηρεσιών cloud που επιλέγεται.

Έτσι, είναι πιο δύσκολο για έναν επιτιθέμενο μέσω DDoS να υπερφορτώσει το σύστημα με δεδομένα.

Τρόπος #5: Συνεργασία με ειδικούς cybersecurity

Σε καθε διαδικασία, όμως, χάραξης στρατηγικής λύσεων cybersecurity είναι απαραίτητη η συνεργασία με ειδικούς IT.

Μία ομάδα ειδικών IT αναλαμβάνει την εκτίμηση των αναγκών της επιχείρησης και της υποδομής IT της, στο σχεδιασμό συνολικών λύσεων, την υλοποίησή τους και την επιτήρηση των αποτελεσμάτων από την υλοποίησή αυτή.

Έτσι, η κάθε εταιρεία διασφαλίζει την αποδοτικότητα των εφαρμοσμένων στρατηγικών.

Για αυτό, στην Orthology παρέχουμε πλήρεις outsourced υπηρεσίες IT, οι οποίες καλύπτουν την εύρεση και εφαρμογή λύσεων κυβερνοασφάλειας, αλλά και την εκπαίδευση των υπαλλήλων σας πάνω στη χρήση των εγκατεστημένων εργαλείων κυβερνοασφάλειας.

Εάν, λοιπόν, επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για το πώς να προστατευτείτε από επιθέσεις DDoS ή άλλες κυβερνοαπειλές, βρείτε τις διαθέσιμες υπηρεσίες μας εδώ και μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να λάβετε κάθε δυνατή καθοδήγηση!