Για να κατανοήσουμε καλύτερα, λοιπόν, περί τίνος πρόκειται, στο σημερινό άρθρο θα αναλύσουμε:

– Τι είναι ένα κακόβουλο λογισμικό

– Πώς διαδίδεται ένα κακόβουλο λογισμικό,

– 5 τρόπους που ένα κακόβουλο λογισμικό μπορεί να σας βλάψει και

– Πώς να προστατευτείτε από κακόβουλα λογισμικά.

Ας ξεκινήσουμε με μία σύντομη περιγραφή.

Τι Είναι Ένα Κακόβουλο Λογισμικό;

Κακόβουλο λογισμικό (malware ή malicious software) είναι ένας “όρος ομπρέλα” που αναφέρεται σε κάθε κυβερνοεπίθεση που αποσκοπεί στην απόκτηση αθέμιτης πρόσβασης στο δίκτυο υπολογιστών σας και την παρεμπόδιση των λειτουργιών του.

Ένα κακόβουλο λογισμικό εγκαθίσταται και βλάπτει το δίκτυό σας υπό τη μορφή ιών, trojan, spyware, bots  ή και άλλων που κρίνονται αποτελεσματικές κατά περίπτωση.

Δυστυχώς, οι μορφές που μπορεί να πάρει ένα κακόβουλο λογισμικό μεταλλάσσονται διαρκώς, ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν στις τεχνολογικές εξελίξεις και τις νέες χρήσεις των τεχνολογικών μέσων ανά περίοδο. Έτσι, παρουσιάζεται μία ανεξέλεγκτη αύξηση των τύπων κακόβουλου λογισμικού, την οποία είναι δύσκολο να παρακολουθήσει ο κάθε ιδιώτης ή επιχείρηση που δεν απασχολείται στον τομέα.

Εξίσου δύσκολη είναι και η παρακολούθηση των τρόπων με τους οποίους διαδίδεται ένα κακόβουλο λογισμικό στο δίκτυό σας. Ωστόσο, για την καλύτερη κατανόηση των σταδίων δράσης ενός κακόβουλου λογισμικού, αξίζει να αναφερθούμε σε ορισμένους από αυτούς.

Πώς Διαδίδεται Ένα Κακόβουλο Λογισμικό;

Ένα κακόβουλο λογισμικό δεν επιλέγει μόνο μία οδό, προκειμένου να εισέλθει και να διαδοθεί στις συσκευές σας.

Phishing

Υπό τη μορφή phishing, ο επιτιθέμενος “μεταμφιέζεται” σε ένα έγκυρο ή έμπιστο αποστολέα μηνυμάτων SMS, spam email ή direct, ο οποίος σας καλεί να ανοίξετε κάποιο συνημμένο link στο μήνυμα.

Με το άνοιγμα του link, το κακόβουλο λογισμικό εγκαθίσταται και διαδίδεται αυτομάτως στη συσκευή σας, ακόμη και χωρίς να το αντιληφθείτε.

Ψεύτικα προγράμματα

Περίπου η ίδια πρακτική εφαρμόζεται και με τα ψεύτικα προγράμματα.

Όταν ψάχνετε να εγκαταστήσετε συγκεκριμένο πρόγραμμα για τον υπολογιστή σας, είναι πολύ πιθανό να σας εμφανιστεί ως προτεινόμενο κάποιο, το οποίο φέρει ψεύτικη ταυτότητα και διαπιστευτήρια.

Αυτό το ψεύτικο πρόγραμμα λειτουργεί ως “βιτρίνα” για το κακόβουλο λογισμικό, ώστε η επιλογή του από εσάς να του επιτρέψει να εγκατασταθεί και να βλάψει τις συσκευές σας.

Pop-up ads

Παράλληλα, οι επιτιθέμενοι μέσω κακόβουλων λογισμικών συχνά εισβάλλουν σε έγκυρους ιστότοπους, προκειμένου κατά την περιήγησή σας σε αυτούς να εμφανίζονται επίμονα pop-up ads.

Και πάλι, με την επιλογή τους υπάρχει ο κίνδυνος να εκκινήσετε τη διάδοση ενός κακόβουλου λογισμικού, το οποίο μπορεί είτε να παραλύσει τις λειτουργίες του υπολογιστή σας είτε να λειτουργεί απαρατήρητα στο υπόβαθρο.

Η απαρίθμηση όλων των παραπάνω τρόπων διάδοσης ενός κακόβουλου λογισμικού δεν είναι, βέβαια, περιοριστική, αλλά περιλαμβάνει τις βασικότερες οδούς μέσω των οποίων ένα τέτοιο λογισμικό μπορεί να εισβάλει στο δίκτυο σας.

Επομένως, μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο που είναι το πώς ένα κακόβουλο λογισμικό βλάπτει το δίκτυο, αφού έχει εισέλθει σε αυτό.

5 Τρόποι που Ένα Κακόβουλο Λογισμικό Μπορεί να Σας Βλάψει

Οι τρόποι με τους οποίους ένα κακόβουλο λογισμικό βλάπτει το δίκτυο σας επιδρούν σημαντικά στην αποδοτικότητα και αξιοπιστία της επιχείρησής σας σχετικά με την ποιότητα υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει.

Τρόπος #1: Περιορισμός πρόσβασης

Όπως αναφέραμε και στην αρχή, σκοπός ενός κακόβουλου λογισμικού είναι η απόκτηση οποιουδήποτε είδους πρόσβασης στο δίκτυο υπολογιστών σας.

Μέσω της πρόσβασης αυτής, οι δράστες δύνανται να λάβουν ολοκληρωτικό έλεγχο των συσκευών σας και να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε ενέργεια σε ή από αυτές.

Μία τέτοια ενέργεια, λοιπόν, αποτελεί και ο αποκλεισμός των χρηστών της επιχείρησης από την πρόσβαση στις μολυσμένες συσκευές. Όπως είναι λογικό, κάτι τέτοιο επωφελεί σε μεγάλο βαθμό τους δράστες, καθώς απομένουν οι μόνοι που μπορούν να εκτελέσουν λειτουργίες στο δίκτυό σας πάντα προς όφελός τους.

Τρόπος #2: Παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Περαιτέρω, η παραπάνω απουσία ελέγχου των λειτουργιών του υπολογιστή σας οδηγεί και σε απώλεια του ελέγχου που είχατε επί των δεδομένων σας.

Η δυνατότητα πρόσβασης, μετατροπής, κοινοποίησης ή διαγραφής περιορίζεται αποκλειστικά στους επιτιθέμενους μέσω κακόβουλου λογισμικού, ώστε να έρχεστε αντιμέτωποι με περιστατικά γενικευμένης παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

Τρόπος #3: Καθυστέρηση καθημερινών διαδικασιών

Παράλληλα, η λειτουργία ενός κακόβουλου λογισμικού σε μία ή περισσότερες συσκευές του δικτύου σας επιβαρύνει σημαντικά τη μνήμη και τους επεξεργαστές των συσκευών αυτών.

Ως αποτέλεσμα, μειώνεται η ικανότητα του δικτύου να στηρίξει όλες τις καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησης που πραγματοποιούνται μέσω αυτού και, επομένως, επιβραδύνεται σημαντικά η διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων σας.

Τρόπος #4: Βλάβες συστημάτων

Μάλιστα, η δράστη κακόβουλου λογισμικού μπορεί να επιβαρύνει τη μνήμη και τους επεξεργαστές των υπολογιστών σας τόσο, ώστε να προκληθεί μόνιμη βλάβη σε αυτούς και αδυναμία επαναφοράς τους.

Ωστόσο, η μη αναστρέψιμη βλάβη στο σύστημα μπορεί να προκληθεί και απευθείας από το κακόβουλο λογισμικό, σε περίπτωση που αυτό αποτελούσε αρχικό σκοπό του επιτιθέμενου.

Τρόπος #5: Χαμηλότερες επιδόσεις

Τέλος, η απώλεια πρόσβασης στις συσκευές και τα δεδομένα, η επιβράδυνση των καθημερινών διαδικασιών και η εμφάνιση βλαβών στο σύστημά δεν επιτρέπουν στα μέλη της επιχείρησής σας να εκτελέσουν τις εργασίες τους ανεμπόδιστα.

Εάν, λοιπόν, ένα ολόκληρο σύνολο εργαζομένων και στελεχών δεν μπορούν να εργαστούν ομαλώς, η αποδοτικότητα της επιχείρησης μειώνεται και, ως αποτέλεσμα, οι επιδόσεις της δεν μπορούν να φτάσουν την ποιότητα εκείνων που είχε προηγουμένως.

Συμπερασματικά, για την αποφυγή όλων των παραπάνω καταστάσεων, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη ενός πλάνου κυβερνοασφάλειας που μπορεί να εγγυηθεί αποτελεσματικά την προστασία σας από επιθέσεις μέσω κακόβουλου λογισμικού.

Ας δούμε συνοπτικά, λοιπόν, τι μπορεί να περιλαμβάνει ένα τέτοιο πλάνο.

Πώς να Προστατευτείτε από Κακόβουλα Λογισμικά

Οι τρόποι προστασίας που θα αναφέρουμε αποτελούν γενικότερες κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν έπειτα στη φύση και τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Εγκατάσταση κατάλληλων εργαλείων 

Σε πρώτο στάδιο, είναι απαραίτητο η κάθε επιχείρηση να επιλέξει τα κατάλληλα εργαλεία για τη διασφάλιση της προστασίας της από κακόβουλα λογισμικά.

Η καταλληλότητα των εργαλείων αυτών θα πρέπει να κριθεί σε συνάρτηση με το μέγεθος του δικτύου σας, των αριθμό των χρηστών αυτού και την έκταση της χρήσης των συσκευών και του διαδικτύου που πραγματοποιείται.

Ενδεικτικά, προγράμματα, όπως το Nessus Professional, αναλαμβάνουν τον εντοπισμό και κάλυψη των ευπαθειών στο δίκτυό σας και συντάσσουν αναφορές προς τους χρήστες σχετικά με την κατάσταση κυβερνοασφάλειας ανά συσκευή ή στο σύνολο του δικτύου.

Παρόμοιες υπηρεσίες προσφέρει και το πρόγραμμα Malwarebytes, το οποίο ανιχνεύει τυχόν ανωμαλίες στο σύστημα, αποτρέπει την πρόσβαση σε ύποπτους ιστοτόπους, αναδυόμενα παράθυρα ή pop-up ads και αποκλείει την παρακολούθηση ενεργειών σας από κακόβουλα λογισμικά που λειτουργούν στο υπόβαθρο.

Εκπαίδευση 

Βέβαια, για την ορθή χρήση των εγκατεστημένων εργαλείων απαιτείται και η εκπαίδευση του προσωπικού σας πάνω σε αυτά.

Αφενός, η εκπαίδευση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει την ενημέρωση των υπαλλήλων IT σας ως προς τη χρήση και παραμετροποίηση των οποιωνδήποτε εργαλείων, μέσω hands-on προγραμμάτων επιμόρφωσης.

Αφετέρου, είναι απαραίτητο να παρέχεται η κατάλληλη εξοικείωση των λοιπών υπαλλήλων της επιχείρησής σας με τον τρόπο λειτουργίας των εργαλείων αυτών, ώστε να μπορούν να πραγματοποιήσουν και οι ίδιοι απλές ενέργειες μέσω αυτών όποτε κρίνεται αναγκαίο.

Συνεργασία με τα κατάλληλα άτομα

Παρόλ’ αυτά, τόσο η εγκατάσταση των κατάλληλων εργαλείων όσο και εκπαίδευση του προσωπικού σας απαιτούν συνεργασία με μία έμπειρη ομάδα ειδικών IT, in-house ή outsourced.

Ειδικά μία ομάδα outsourced IT ειδικών, η οποία λειτουργεί ως διανομέας υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, αναλαμβάνει

– Την εκτίμηση της ευαλωτότητας του δικτύου σας,

– Τον σχεδιασμό κατάλληλου πλάνου λύσεων κυβερνοασφάλειας,

– Την εφαρμογή του πλάνου λύσεων και

 

– Την επίβλεψη των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των λύσεων αυτών.

Για το λόγο αυτό, στην Orthology προσφέρουμε πλήρεις υπηρεσίες outsourced IT, που περιλαμβάνουν την εκπαίδευση, σχεδίαση, υλοποίηση, διαχείριση και συντήρησης των λειτουργιών ενός σύγχρονου τμήματος IT.

Μάλιστα, η κάθε επιχείρηση είναι ελεύθερη να διαμορφώσει εξατομικευμένο πακέτο υπηρεσιών που προσαρμόζεται στο μέγεθος, τις προτιμήσεις και τον προϋπολογισμό της.

Εάν, λοιπόν, επιθυμείτε να εξασφαλίσετε την προστασία σας απέναντι σε κάθε μορφή κακόβουλου λογισμικού, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να λάβετε την υποστήριξη IT που προσαρμόζεται στις ανάγκες σας!