Η απώλεια του ήχου στον υπολογιστή μπορεί να είναι απογοητευτική και να επηρεάσει την εμπειρία σας. Εάν αναρωτιέστε “γιατί ο υπολογιστής μου δεν έχει ήχο;”, αυτό το άρθρο θα εξετάσει διάφορες αιτίες και θα παρέχει λύσεις για την αποκατάσταση του ήχου στον υπολογιστή σας.

Πιθανές Αιτίες για την Απώλεια Ήχου

1. Σίγαση ή Χαμηλή Ένταση Ήχου

Μια από τις πιο απλές αιτίες για την απώλεια ήχου είναι ότι ο ήχος μπορεί να είναι σιγημένος ή η ένταση μπορεί να είναι πολύ χαμηλή.

Λύση:

 • Ελέγξτε την ένταση του ήχου στον υπολογιστή σας. Στα Windows, κάντε κλικ στο εικονίδιο του ηχείου στη γραμμή εργασιών και βεβαιωθείτε ότι η ένταση είναι αυξημένη και ότι δεν είναι επιλεγμένη η σίγαση.
 • Στο macOS, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου στο πληκτρολόγιο ή πηγαίνετε στις “Προτιμήσεις Συστήματος” > “Ήχος” και βεβαιωθείτε ότι η ένταση είναι σωστά ρυθμισμένη.

2. Μη Ενημερωμένοι ή Ελαττωματικοί Οδηγοί Ήχου

Οι οδηγοί ήχου που είναι ελαττωματικοί ή μη ενημερωμένοι μπορεί να προκαλέσουν απώλεια ήχου.

Λύση:

 • Ενημερώστε τους οδηγούς ήχου. Στα Windows, πηγαίνετε στη “Διαχείριση Συσκευών” (Device Manager), βρείτε τις “Συσκευές ήχου” (Sound, video, and game controllers), κάντε δεξί κλικ στην κάρτα ήχου και επιλέξτε “Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης” (Update driver).
 • Στο macOS, οι οδηγοί ήχου ενημερώνονται μέσω των ενημερώσεων συστήματος. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τις τελευταίες ενημερώσεις.

3. Επιλεγμένη Λανθασμένη Συσκευή Ήχου

Ο υπολογιστής σας μπορεί να είναι συνδεδεμένος σε λάθος συσκευή ήχου, π.χ., ακουστικά ή εξωτερικά ηχεία που δεν λειτουργούν σωστά.

Λύση:

 • Στα Windows, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του ηχείου στη γραμμή εργασιών και επιλέξτε “Συσκευές αναπαραγωγής” (Playback devices). Βεβαιωθείτε ότι η σωστή συσκευή είναι επιλεγμένη ως προεπιλεγμένη.
 • Στο macOS, πηγαίνετε στις “Προτιμήσεις Συστήματος” > “Ήχος” και επιλέξτε την σωστή συσκευή εξόδου.

4. Πρόβλημα στις Ρυθμίσεις ή στο Λογισμικό

Ρυθμίσεις ή λογισμικό που δεν είναι σωστά διαμορφωμένα μπορούν επίσης να προκαλέσουν απώλεια ήχου.

Λύση:

 • Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ήχου στο λογισμικό που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, αν παρακολουθείτε ένα βίντεο στο YouTube, βεβαιωθείτε ότι η ένταση του βίντεο δεν είναι σιγημένη.
 • Επανεκκινήστε το λογισμικό ή τον υπολογιστή σας για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν προσωρινά προβλήματα.

5. Πρόβλημα με τα Ηχεία ή τα Ακουστικά

Τα ηχεία ή τα ακουστικά σας μπορεί να είναι ελαττωματικά ή να μην είναι σωστά συνδεδεμένα.

Λύση:

 • Δοκιμάστε να συνδέσετε τα ηχεία ή τα ακουστικά σας σε άλλη συσκευή για να δείτε αν λειτουργούν.
 • Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία ή τα ακουστικά είναι σωστά συνδεδεμένα στις αντίστοιχες θύρες.

6. Προβλήματα με τη Διαχείριση Ενέργειας

Οι ρυθμίσεις διαχείρισης ενέργειας του υπολογιστή μπορεί να απενεργοποιούν τις συσκευές ήχου για εξοικονόμηση ενέργειας, προκαλώντας απώλεια ήχου.

Λύση:

 • Στα Windows, πηγαίνετε στη “Διαχείριση Συσκευών” (Device Manager), βρείτε τις “Συσκευές ήχου” (Sound, video, and game controllers), κάντε δεξί κλικ στην κάρτα ήχου, επιλέξτε “Ιδιότητες” (Properties), και στη συνέχεια πηγαίνετε στην καρτέλα “Διαχείριση ενέργειας” (Power Management). Αποεπιλέξτε την επιλογή “Επιτρέψτε στον υπολογιστή να απενεργοποιήσει αυτή τη συσκευή για εξοικονόμηση ενέργειας” (Allow the computer to turn off this device to save power).

7. Κατεστραμμένες ή Μη Ορθές Συνδέσεις

Οι κατεστραμμένες θύρες ή οι μη ορθές συνδέσεις μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα ήχου.

Λύση:

 • Ελέγξτε τις θύρες ήχου για τυχόν φυσικές ζημιές.
 • Δοκιμάστε να συνδέσετε τα ηχεία ή τα ακουστικά σε άλλες θύρες αν είναι διαθέσιμες.

8. Κατεστραμμένο ή Ελαττωματικό Λογισμικό ή Πρόγραμμα Οδήγησης

Ορισμένες φορές, το λογισμικό ή οι οδηγοί μπορεί να είναι κατεστραμμένοι ή ελαττωματικοί.

Λύση:

 • Επανεγκαταστήστε το λογισμικό ή τους οδηγούς ήχου. Στα Windows, μπορείτε να αφαιρέσετε τον οδηγό ήχου μέσω της “Διαχείρισης Συσκευών” και να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας για να επανεγκατασταθεί αυτόματα ο οδηγός.
 • Στο macOS, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας και βεβαιωθείτε ότι όλες οι ενημερώσεις συστήματος είναι εγκατεστημένες.

Συμβουλές για τη Διατήρηση του Ήχου στον Υπολογιστή

Α. Τακτική Συντήρηση

Η τακτική συντήρηση του υπολογιστή σας μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη προβλημάτων ήχου. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι ενημερωμένο και καθαρό από σκόνη και ακαθαρσίες.

Β. Δοκιμή με Εξωτερικά Ηχεία ή Ακουστικά

Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε εξωτερικά ηχεία ή ακουστικά για να διαπιστώσετε αν το πρόβλημα προέρχεται από τα ενσωματωμένα ηχεία του υπολογιστή.

Γ. Χρήση Εργαλείων Διάγνωσης Ήχου

Χρησιμοποιήστε τα ενσωματωμένα εργαλεία διάγνωσης ήχου του λειτουργικού σας συστήματος για να εντοπίσετε και να διορθώσετε προβλήματα.

Στα Windows:

 • Πηγαίνετε στις “Ρυθμίσεις” > “Ενημέρωση & Ασφάλεια” > “Αντιμετώπιση προβλημάτων” > “Πρόσθετες αντιμετωπίσεις προβλημάτων” και επιλέξτε “Αναπαραγωγή ήχου” (Playing Audio).

Στο macOS:

 • Πηγαίνετε στις “Προτιμήσεις Συστήματος” > “Ήχος” > “Έξοδος” και ελέγξτε τις διαθέσιμες επιλογές.

Δ. Έλεγχος Ρυθμίσεων Βιοσυστήματος (BIOS)

Ορισμένες φορές, τα προβλήματα ήχου μπορεί να προέρχονται από τις ρυθμίσεις του BIOS.

Λύση:

 • Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας και εισέλθετε στο BIOS (συνήθως πατώντας το πλήκτρο F2, Delete ή Esc κατά την εκκίνηση).
 • Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα ήχου είναι ενεργοποιημένη.

Με λίγα λόγια

Η απώλεια ήχου στον υπολογιστή μπορεί να προκληθεί από διάφορους παράγοντες, όπως σιγή, λανθασμένες ρυθμίσεις, προβλήματα με τους οδηγούς ή ελαττωματικό υλικό. Ακολουθώντας τις παραπάνω συμβουλές και λύσεις, μπορείτε να εντοπίσετε και να διορθώσετε τα προβλήματα ήχου στον υπολογιστή σας. Η τακτική συντήρηση και η ενημέρωση του συστήματός σας μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη τέτοιων προβλημάτων στο μέλλον.