Η αδυναμία σύνδεσης σε δίκτυο WiFi μπορεί να είναι μια απογοητευτική εμπειρία, ειδικά όταν χρειάζεται να είστε συνδεδεμένοι για να ολοκληρώσετε εργασίες ή να επικοινωνήσετε. Αν αναρωτιέστε “γιατί ο υπολογιστής μου δεν βρίσκει το WiFi;”, αυτό το άρθρο θα εξετάσει τις διάφορες αιτίες και τις πιθανές λύσεις για να αποκαταστήσετε τη σύνδεση.

Πιθανές Αιτίες για τη Μη Εύρεση του WiFi

1. Απενεργοποιημένο WiFi στον Υπολογιστή

Μία από τις πιο συνηθισμένες αιτίες που ο υπολογιστής δεν βρίσκει το WiFi είναι ότι η λειτουργία WiFi είναι απενεργοποιημένη.

Λύση:

 • Βεβαιωθείτε ότι το WiFi είναι ενεργοποιημένο μέσω των ρυθμίσεων του υπολογιστή σας.
 • Στα Windows, πηγαίνετε στις “Ρυθμίσεις” > “Δίκτυο & Internet” > “WiFi” και βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης WiFi είναι ενεργοποιημένος.
 • Στο macOS, πηγαίνετε στις “Προτιμήσεις Συστήματος” > “Δίκτυο” και βεβαιωθείτε ότι το WiFi είναι ενεργοποιημένο.

2. Ελαττωματικός ή Μη Ενημερωμένος Οδηγός (Driver) Δικτύου

Οδηγοί δικτύου που είναι ελαττωματικοί ή μη ενημερωμένοι μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα σύνδεσης.

Λύση:

 • Ενημερώστε τους οδηγούς δικτύου σας. Στα Windows, πηγαίνετε στη “Διαχείριση Συσκευών” (Device Manager), βρείτε τον προσαρμογέα δικτύου, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε “Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης” (Update driver).
 • Στο macOS, οι οδηγοί ενημερώνονται συνήθως μέσω των ενημερώσεων συστήματος. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τις τελευταίες ενημερώσεις.

3. Λανθασμένες Ρυθμίσεις Δικτύου

Λανθασμένες ρυθμίσεις δικτύου μπορεί να αποτρέψουν τον υπολογιστή σας από το να εντοπίσει το δίκτυο WiFi.

Λύση:

 • Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου στις προεπιλεγμένες τιμές. Στα Windows, πηγαίνετε στις “Ρυθμίσεις” > “Δίκτυο & Internet” > “Κατάσταση” και επιλέξτε “Επαναφορά δικτύου” (Network reset).
 • Στο macOS, πηγαίνετε στις “Προτιμήσεις Συστήματος” > “Δίκτυο”, επιλέξτε WiFi, και πατήστε το κουμπί “Ενεργοποίηση WiFi” αν είναι απενεργοποιημένο.

4. Αποστάσεις και Παρεμβολές

Η απόσταση από το δρομολογητή (router) και οι παρεμβολές από άλλες συσκευές μπορεί να μειώσουν την ικανότητα του υπολογιστή να εντοπίσει το δίκτυο WiFi.

Λύση:

 • Μετακινήστε τον υπολογιστή σας πιο κοντά στον δρομολογητή.
 • Ελέγξτε για παρεμβολές από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως φούρνοι μικροκυμάτων, ασύρματα τηλέφωνα και άλλες συσκευές που εκπέμπουν στο ίδιο φάσμα συχνοτήτων.

5. Δρομολογητής WiFi ή Μόντεμ Πρόβλημα

Προβλήματα με τον δρομολογητή ή το μόντεμ μπορεί να αποτρέψουν τη σύνδεση του υπολογιστή στο δίκτυο WiFi.

Λύση:

 • Επανεκκινήστε τον δρομολογητή και το μόντεμ σας. Απενεργοποιήστε τα για 30 δευτερόλεπτα και κατόπιν επανεκκινήστε τα.
 • Ελέγξτε αν άλλες συσκευές μπορούν να συνδεθούν στο δίκτυο. Αν όχι, το πρόβλημα πιθανώς βρίσκεται στον δρομολογητή ή το μόντεμ.

6. Προβλήματα με τη Διαχείριση Ενέργειας

Οι ρυθμίσεις διαχείρισης ενέργειας του υπολογιστή μπορεί να απενεργοποιούν τον προσαρμογέα δικτύου για να εξοικονομήσουν ενέργεια, προκαλώντας προβλήματα σύνδεσης.

Λύση:

 • Στα Windows, πηγαίνετε στη “Διαχείριση Συσκευών” (Device Manager), βρείτε τον προσαρμογέα δικτύου, κάντε δεξί κλικ, επιλέξτε “Ιδιότητες” (Properties), και στη συνέχεια πηγαίνετε στην καρτέλα “Διαχείριση ενέργειας” (Power Management). Αποεπιλέξτε την επιλογή “Επιτρέψτε στον υπολογιστή να απενεργοποιήσει αυτή τη συσκευή για εξοικονόμηση ενέργειας” (Allow the computer to turn off this device to save power).

7. Αποτυχία Συσκευής WiFi

Η συσκευή WiFi του υπολογιστή μπορεί να έχει αποτύχει ή να μην λειτουργεί σωστά.

Λύση:

 • Ελέγξτε αν η συσκευή WiFi εμφανίζεται στη “Διαχείριση Συσκευών” (Device Manager) στα Windows ή στο “Σύστημα Πληροφοριών” (System Information) στο macOS. Αν δεν εμφανίζεται, πιθανώς υπάρχει πρόβλημα με τη συσκευή.
 • Δοκιμάστε να συνδέσετε μια εξωτερική USB WiFi κάρτα για να δείτε αν αυτή λύνει το πρόβλημα.

8. Προβλήματα με τα Δίκτυα 5GHz και 2.4GHz

Ορισμένοι υπολογιστές μπορεί να μην υποστηρίζουν δίκτυα 5GHz ή να έχουν πρόβλημα με τη σύνδεση σε αυτά.

Λύση:

 • Δοκιμάστε να συνδεθείτε σε δίκτυο 2.4GHz, αν είναι διαθέσιμο.
 • Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του δρομολογητή σας για να βεβαιωθείτε ότι τα δίκτυα 2.4GHz και 5GHz είναι σωστά διαχωρισμένα και ότι το SSID (το όνομα του δικτύου) είναι σωστά ρυθμισμένο.

Συμβουλές για τη Βελτίωση της Σύνδεσης WiFi

Α. Αναβάθμιση Εξοπλισμού

Αν έχετε παλαιό δρομολογητή ή μόντεμ, μπορεί να αξίζει να εξετάσετε την αναβάθμιση του εξοπλισμού σας σε μια πιο σύγχρονη συσκευή που υποστηρίζει τα τελευταία πρότυπα WiFi.

Β. Ασφάλεια Δικτύου

Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο WiFi είναι ασφαλισμένο με ισχυρό κωδικό πρόσβασης για να αποτρέψετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση που μπορεί να επηρεάσει την απόδοση.

Γ. Χρήση Αναμεταδότη (WiFi Extender)

Αν το σπίτι ή το γραφείο σας είναι μεγάλο, μπορεί να χρειαστείτε έναν αναμεταδότη WiFi για να επεκτείνετε το σήμα και να βελτιώσετε την κάλυψη.

Δ. Τακτική Συντήρηση

Επανεκκινήστε τον δρομολογητή και το μόντεμ σας τακτικά για να διατηρείτε τη βέλτιστη απόδοση. Κρατήστε τον εξοπλισμό σας ενημερωμένο με τις τελευταίες ενημερώσεις λογισμικού.

Ε. Αλλαγή Καναλιού WiFi

Αν υπάρχουν πολλά δίκτυα WiFi στην περιοχή σας, μπορεί να υπάρχει παρεμβολή. Ρυθμίστε τον δρομολογητή σας να χρησιμοποιεί ένα λιγότερο χρησιμοποιούμενο κανάλι.

Με λίγα λόγια

Αν ο υπολογιστής σας δεν βρίσκει το WiFi, οι αιτίες μπορεί να είναι πολλές και ποικίλες, από απενεργοποιημένο WiFi μέχρι προβλήματα με τον δρομολογητή ή το λογισμικό. Ακολουθώντας τις παραπάνω συμβουλές και λύσεις, μπορείτε να εντοπίσετε και να διορθώσετε τα προβλήματα που αποτρέπουν τη σύνδεση του υπολογιστή σας στο δίκτυο WiFi. Επίσης, μην ξεχνάτε να συντηρείτε τακτικά τον εξοπλισμό σας και να διατηρείτε ενημερωμένους τους οδηγούς και το λογισμικό για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή απόδοση.