Για αυτό και στο παρόν άρθρο θα δούμε:

– Τι είναι οι ιοί υπολογιστών,

– 4 είδη ιών που πρέπει να προσέχετε και

– Πώς να προστατευτείτε από ιούς.

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, με τον ορισμό.

Τι Είναι οι Ιοί Υπολογιστών (Computer Viruses)

Αρχικώς, οι ιοί υπολογιστών (computer viruses) αποτελούν την πλέον διαδεδομένη μορφή malware που μπορεί να προσβάλει το σύστημα του υπολογιστή σας.

Ειδικότερα, ένας ιός επιτίθεται στο σύστημά σας, εισβάλλοντας σε ένα πρόγραμμα ή εφαρμογή που διατηρείται σε αυτό και αναπτύσσοντας δράση, μόλις το πρόγραμμα ή η εφαρμογή αυτή τεθεί σε λειτουργία.

Εφόσον αναπτύξει δράση, ο ιός συνήθως αποκτά τον έλεγχο των δεδομένων σας και αποκλείει τη δυνατότητα πρόσβασής σας σε κάποια ή όλες τις λειτουργίες του συστήματος, μέσω επίθεσης κατανεμημένης άρνησης υπηρεσιών (distributed denial-of service ή DDoS). 

Συνεπώς, βλέπουμε ότι ένας ιός μπορεί να οδηγήσει πολύ εύκολα σε παραβίαση προσωπικών δεδομένων που φυλάσσονται στην επιχείρησή σας. Όπως έχουμε αναφέρει και σε ειδικό άρθρο για την παραβίαση προσωπικών δεδομένων, ένα τέτοιο περιστατικό όχι μόνο απαιτεί άμεση αντιμετώπιση, αλλά και θέτει τον κίνδυνο επιβολής υψηλών προστίμων σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών για την αντιμετώπισή του!

Ωστόσο, πριν προχωρήσουμε στο πώς μπορείτε να προστατευτείτε έναντι ενός ιού και να αποφύγετε ένα τέτοιο αποτέλεσμα, ας δούμε ορισμένα από τα πιο κοινά είδη ιών.

4 Είδη Ιών να Προσέχετε

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές φορές στον καθημερινό λόγο η αναφορά στα είδη ιών ταυτίζεται με αυτή στα είδη malware, για αυτό και στο παρόν άρθρο θα μιλήσουμε για τα εξής.

Είδος Ιού #1: Ransomware

Το ransomware αποτελεί ένα λογισμικό που χρησιμοποιεί μεθόδους κρυπτογράφησης των δεδομένων σας με σκοπό να εμποδίσει την πρόσβασή σας σε αυτά.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του, όμως, αποτελεί το ότι με την επίθεση ransomware προσφέρεται στο θύμα η επιλογή να επανακτήσει την πρόσβαση αυτή πληρώνοντας κάποιο ποσό ως “λύτρα”, ή αλλιώς “ransom”.

Στην πράξη, μία τέτοια επίθεση μιμείται τη γνωστή κατάσταση ομηρίας και μερικές φορές της πληρωμής των λύτρων μπορεί να προηγηθούν διαπραγματεύσεις. 

Ωστόσο, η πληρωμή αυτή, δεν μπορεί να εγγυηθεί την αποκρυπτογράφηση των δεδομένων σας, με αποτέλεσμα την απώλεια τόσο των δεδομένων αυτών όσο και του ποσού που καταβάλατε.

Είδος Ιού #2: Adware

Συνεχίζοντας, adware είναι το λογισμικό που εγκαθιστά στον υπολογιστή σας ένα πρόγραμμα προβολής ανεπιθύμητων διαφημίσεων, συνήθως υπό τη μορφή pop-up (pop-up ads).

 

Σε πρώτο στάδιο, είναι εύκολο να υποθέσουμε ότι η συνεχής εμφάνιση pop-up ads στις οθόνες αποσπά και εμποδίζει τους χρήστες των συστημάτων υπολογιστών στην επιχείρησή σας κατά την εκτέλεση εργασιών σε αυτά.

Ωστόσο, σε δεύτερο στάδιο, ένα adware μπορεί να έχει περαιτέρω σκοπό βλάβης του συστήματός σας. Ειδικότερα, με ένα click σε κάποιο pop-up ad ο χρήστης συχνά δεν ανακατευθύνεται στο διαφημιζόμενο προϊόν, αλλά με το click αυτό εγκαθιστά κάποιον άλλο ιό ή κακόβουλο λογισμικό, όπως είναι το ransomware ή τα spyware και trojan που θα δούμε παρακάτω.

Είδος Ιού #3: Spyware

Το spyware, λοιπόν, αποτελεί ένα λογισμικό σε “κεκαλυμμένη” μορφή, το οποίο παρακολουθεί την οθόνη ή τις κινήσεις των χρηστών σε ένα σύστημα χωρίς αυτό να γίνεται αντιληπτό από τους χρήστες.

Έτσι, το spyware αποκτά πρόσβαση στα δεδομένα σας και υποκλέπτει τυχόν κωδικούς, στοιχεία πληρωμών, κ. ο. κ., όσο κάνετε χρήση των συστημάτων σας. 

Είδος Ιού #4: Trojan

Τέλος αναφερόμαστε στο trojan.

Το trojan είναι το λογισμικό που χρησιμοποιεί τη μορφή ενός άλλου έμπιστου λογισμικού ή προγράμματος, προκειμένου να αποπλανήσει το χρήστη ώστε να το εγκαταστήσει.

Δηλαδή, μόνο όταν ο πλανηθείς χρήστης πραγματοποιήσει την εγκατάσταση αυτή, μπορεί να αναπτύξει τη δράση του.

Στο πλαίσιο της δράσης του, το trojan μπορεί να μολύνει το σύστημα που χρησιμοποιεί η επιχείρησή σας με οποιοδήποτε άλλο κακόβουλο λογισμικό ή πρόγραμμα, με αποτέλεσμα την παρακολούθηση των συσκευών σας, την προσωρινή ή οριστική απώλεια των αρχείων σας ή την γενικευμένη παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Συμπερασματικά, αποτελεί ένα πολυλειτουργικό εργαλείο hacking το οποίο πολλαπλασιάζει τις απειλές για τα συστήματα σας.

Πώς να Προστατευτείτε από Ιούς

Καθώς οι απειλές από όλα τα παραπάνω είδη ιών έχουν γίνει εμφανείς, αξίζει να δούμε ορισμένος τρόπους ώστε να προστατευτείτε από αυτές.

Ξεκινώντας, πρώτο βήμα στη διασφάλιση της προστασίας θα πρέπει να αποτελέσει η προσωπική ενημέρωσή σας πάνω στον κίνδυνο των ιών υπολογιστών.

Εξοικειώνοντας τα μέλη της επιχείρησής σας με το τι είναι ένας ιός υπολογιστή και τα είδη ιών που υπάρχουν μπορείτε να διαπιστώσετε ευκολότερα εάν το σύστημά σας έχει ήδη προσβληθεί από κάποιο ιό ή ποιες είναι οι πιθανότητες μιας τέτοιας κυβερνοεπίθεσης στο μέλλον.

Ως αποτέλεσμα, είναι δυνατόν να αξιολογήσετε την παλαιότερη και παρούσα κατάσταση IT security του συστήματός σας και βάσει αυτού να αποφασίσετε ποιες ευαλωτότητες του επιθυμείτε να καλύψετε.

Με το πέρας της διαδικασίας αυτής, είναι σημαντικό να επιλέξετε τα κατάλληλα εργαλεία που μπορούν να σας εγγυηθούν την κάλυψη αυτή.


Στο πλαίσιο αυτό, το N-able Endpoint Detection & Response (N-able EDR) αποτελεί ένα εξειδικευμένο προϊόν προστασίας των συστημάτων σας, το οποίο παρέχει:

– Σάρωση αρχείων σε σχεδόν πραγματικό χρόνο,

– Εντοπισμό απειλητικής δραστηριότητας μέσω άμεσων ειδοποιήσεων,

– Ανάλυση των απειλητικών δραστηριοτήτων και μεθόδων αντιμετώπισης με τη χρήση artificial intelligence μηχανισμών,

– Ευκολία διαχείρισης ενεργειών αντιμετώπισης μέσω dashboard και

– Προστασία δεδομένων offline.

Όλες οι παραπάνω λειτουργίες του N-able EDR εξασφαλίζουν μία προστασία γενική, απέναντι σε διάφορες μορφές κυβερνοεπιθέσεων, αλλά και εξειδικευμένη, απέναντι στις επιθέσεις ransomware.

Συνοψίζοντας

Συμπερασματικά, η ταραχώδης κατάσταση στην οποία είναι δυνατόν να βρεθείτε από μία επίθεση ιού υπολογιστή μπορεί να αποφευχθεί με τη βοήθεια των κατάλληλων εργαλείων.

Επομένως, εάν ενδιαφέρεστε να ενημερωθείτε περαιτέρω για το πώς εργαλεία, σαν το N-able EDR, μπορεί να αποτελέσει λύση κυβερνοασφάλειας για την επιχείρησή σας, ζητήστε ένα δωρεάν demo ή επικοινωνήστε μαζί μας για την άμεση εξυπηρέτησή σας!