Αυτό σημαίνει επανάσταση στον τρόπο που δουλεύουμε, καθώς επιτρέπει στις εταιρείες να βελτιστοποιήσουν διαδικασίες, να αυξήσουν την αποδοτικότητα τους και να μειώσουν το κόστος. Ωστόσο, πολλοί εργαζόμενοι είναι αντίθετοι με την ιδέα της αυτοματοποίησης κάποιων διαδικασιών, φοβούμενοι ότι ίσως αυτή η αλλαγή αντικαταστήσει τις θέσεις εργασίας τους. Ως ιδιοκτήτης ή διευθυντής Μμ.Ε., είναι σημαντικό να αντιμετωπίσετε αυτήν την ανησυχία και να κινητοποιήσετε την ομάδα σας να αναγνωρίσει τα οφέλη της αυτοματοποίησης και να τους εξοπλίσετε με τις κατάλληλες γνώσεις για να επωφεληθούν στο μέγιστο από αυτή.

 

Καταρχάς, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η αυτοματοποίηση δε σημαίνει εξάλειψη θέσεων εργασίας για τους τεχνικούς, αλλά και τα υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησής σας. Αντίθετα, η αυτοματοποίηση μπορεί πραγματικά να βοηθήσει τους τεχνικούς να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους, βοηθώντας τους να αντιμετωπίσουν πιο σύνθετα προβλήματα και κάνοντας τις εργασίες τους πιο ενδιαφέρουσες. Είναι σημαντικό να απορρίψουμε τον μύθο ότι η αυτοματοποίηση θα οδηγήσει στην απώλεια θέσεων εργασίας και να διασφαλίσουμε στην ομάδα μας ότι οι ρόλοι τους είναι ασφαλείς.

 

Μόλις αντιμετωπίσετε αυτήν την ανησυχία, το επόμενο βήμα είναι να παρακινήσετε την ομάδα σας να αγκαλιάσει την αυτοματοποίηση. Μια αποτελεσματική προσέγγιση είναι η παροχή κινήτρων. Τα οικονομικά κίνητρα, όπως η προσφορά ενός μπόνους για όποιον γράφει ένα σενάριο που λύνει ένα πρόβλημα, μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό κίνητρο. Η ενσωμάτωση της αυτοματοποίησης στις αξιολογήσεις επίδοσης της ομάδας σας είναι άλλος ένας τρόπος να τους κινητοποιήσετε για να αγκαλιάσουν την αυτοματοποίηση. Η θέσπιση στόχων ανά τρίμηνο, μπορεί να βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι η ομάδα σας εργάζεται ενεργά στην αυτοματοποίηση και βελτιώνει συνεχώς τις διαδικασίες.

 

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι όλοι αισθάνονται συμπεριλαμβανόμενοι στη διαδικασία ένταξης διαδικασιών αυτοματοποίησης στην καθημερινότητα της δουλειάς, ακόμη και αν δεν έχουν το χρόνο ή τις γνώσεις για να δημιουργήσουν scripts. Η ενθάρρυνση των μελών της ομάδας σας να υποβάλουν ιδέες για scripts, μπορεί παράλληλα να βοηθήσει και στην προώθηση μιας κουλτούρας συνεργασίας και καινοτομίας.

 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η εξάρτηση από ένα άτομο για να γίνει ο “ειδικός της αυτοματοποίησης” μπορεί να αποβεί σημαντικό λάθος. Αυτό μπορεί να περιορίσει την καινοτομία και να δημιουργήσει μια αίσθηση ανασφάλειας μεταξύ των μελών της ομάδας σας. Αντ’ αυτού, ενθαρρύνετε όλα τα μέλη της ομάδας σας, από τους τεχνικούς L1 έως τους μηχανικούς NOC L3, να συνεισφέρουν στη διαδικασία αυτοματοποίησης. Αυτό μπορεί να ενισχύσει τα μέλη της ομάδας σας και να δημιουργήσει μια αίσθηση κυριότητας και επένδυσης στην επιτυχία του οργανισμού.

 

Συνοψίζοντας, η κινητοποίηση της ομάδας σας για την αυτοματοποίηση είναι κρίσιμη για την επιτυχία ολόκληρης της εταιρείας σας. Διαλύοντας τους μύθους για την αυτοματοποίηση και προσφέροντας κίνητρα, κάνοντάς την μέρος των αξιολογήσεων απόδοσης και διοργανώνοντας διαγωνισμούς, μπορείτε να δημιουργήσετε μια κουλτούρα καινοτομίας και συνεχούς βελτίωσης διαδικασιών. Ενθαρρύνοντας όλα τα μέλη της ομάδας σας να συμβάλουν στη διαδικασία αυτοματοποίησης, μπορείτε να τους ενδυναμώσετε και να δημιουργήσετε μια κουλτούρα συνεργασίας και προσωπικής συμβολής στην επιτυχία του οργανισμού σας.

 

Η αποδοχή της αυτοματοποίησης μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε τις διαδικασίες, να αυξήσετε την αποτελεσματικότητα και να προωθήσετε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.