Όλο και περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις επιλέγουν τη λύση Outsource του IT τους ώστε να εξοικονομήσουν χρήματα, μειώνοντας δαπάνες και λαμβάνοντας υποστήριξη 365 μέρες το χρόνο.

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις επιλέγουν το Outsourcing ως μία στρατηγική επιλογή, καθώς επιτρέπει την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της λειτουργικής τους απόδοσης και την συγκέντρωση στις βασικές τους δραστηριότητες. Η εφαρμογή της στρατηγικής αυτής συνδέεται με σημαντικά οφέλη, όπως είναι η μείωση του κόστους, η πρόσβαση σε εξειδικευμένους ανθρώπινους και τεχνολογικούς πόρους, η στρατηγική ευελιξία και η αύξηση της απόδοσης των επιχειρησιακών λειτουργιών.

Για ποιους λόγους να επιλέξετε το IT Outsource

– Εύρεση συνεργάτη
Ο πρώτος λόγος για τον οποίο πολλές εταιρείες αποφασίζουν να αναθέσουν το IT τους σε εξωτερική εταιρεία είναι η δυσκολία εύρεσης των ειδικών. Η εύρεση και διαχείριση μίας ομάδας IT μπορεί να είναι μία χρονοβόρα και πολύπλοκη διαδικασία. Όταν όμως αναθέσετε το IT σε εξωτερική εταιρεία, μπορείτε να εστιάσετε σε άλλα βασικά πράγματα για τα οποία δεν είχατε χρόνο όταν δουλεύατε πάνω σε ένα έργο εντός της εταιρείας. Επιπλέον, οι εξωτερικοί σας συνεργάτες θα επικεντρωθούν στις εργασίες με τις οποίες αισθάνονται άνετα και είναι πιο αποτελεσματικοί.

– Μείωση κόστους
Η μείωση του κόστους αποτελεί έναν ακόμη καθοριστικό παράγοντα για να επιλέξετε τη λύση IT Outsource. Κατά την ανάλυση του κόστους, αξίζει να σημειωθεί ότι το IT Outsource επιτρέπει περισσότερες εξοικονομήσεις στους μισθούς των εργαζομένων. Μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε πολύ χαμηλότερα λειτουργικά κόστη, όπως κόστος διαδικασίας πρόσληψης, παροχές εργαζομένων ή ενοικιάσεις γραφείων.

– Πιθανοί κίνδυνοι
Κάθε επιχειρηματική επένδυση σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο ποσό κινδύνου. Ο τομέας της πληροφορικής αλλάζει πολύ γρήγορα. Όταν συνεργάζεστε με μια εταιρεία IT Outsource, αυτή θα αναλάβει την ευθύνη για τους πιθανούς κινδύνους και θα σας βοηθήσει να λύσετε τυχόν προβλήματα. Μια εταιρεία πληροφορικής θα πρέπει να έχει συγκεκριμένες γνώσεις στον κλάδο, ειδικά σε σχέση με θέματα ασφάλειας και συμμόρφωσης.

– Προληπτική συντήρηση και υποστήριξη
Βλάβες συστημάτων πληροφορικής διαταράσσουν την καθημερινή εργασία μιας εταιρείας. Μπορεί να έχουν επίσης σημαντικές συνέπειες και να επηρεάσουν αρνητικά την παραγωγικότητα και την ικανοποίηση τόσο των πελατών όσο και των εργαζομένων. Οι IT Outsource εταιρείες αναλαμβάνουν την προληπτική συντήρηση και υποστήριξη της επιχείρησης σας, χρησιμοποιώντας κατάλληλες πλατφόρμες από απομακρυσμένης διαχείρισης υποδομή που καλύπτουν τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, το antivirus, την προστασία διαδικτύου, την κρυπτογράφηση κ.α.

Οι εταιρείες IT Outsource απασχολούν προσεκτικά επιλεγμένους επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία στον κλάδο. Επίσης, διευρύνουν συνεχώς τις ικανότητές τους, ακολουθούν τις καινοτομίες της αγοράς και επιλύουν μη τυπικά προβλήματα με υλικό, συστήματα και λογισμικό.

Είναι ειδικοί που στη συνέχεια εργάζονται για πολλούς πελάτες και έχουν εμπειρία στην επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων. Επομένως, μπορούν να προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για την εταιρεία σας και να αντιμετωπίσουν γρήγορα τυχόν σφάλματα. Οι εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες IT Outsource απασχολούν εργαζομένους που ειδικεύονται σε πολλούς εξειδικευμένους τομείς της πληροφορικής, επομένως εάν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα με την υποδομή πληροφορικής στην εταιρεία σας, θα υπάρχει ένας ειδικός στην ομάδα που θα αντιμετωπίζει άμεσα τα όποια προβλήματα.

Η λύση που προτείνει η Orthology για το Outsource ΙΤ είναι το All in one