Το GFI Archiver είναι ένα ισχυρό εργαλείο αρχειοθέτησης email που βοηθά τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται και να αποθηκεύουν με ασφάλεια τα ηλεκτρονικά τους μηνύματα. Παράλληλα, υποστηρίζει τη συμμόρφωση με διεθνείς κανονισμούς όπως ο GDPR και ο HIPAA. Σε αυτόν τον οδηγό, θα καλύψουμε τα βήματα για την εγκατάσταση και διαμόρφωση του GFI Archiver, τη διαχείριση πολιτικών αρχειοθέτησης και τη συμμόρφωση με κανονισμούς.

Εγκατάσταση και Ρύθμιση του GFI Archiver

Κατεβάστε και Εγκαταστήστε το GFI Archiver

 1. Επισκεφθείτε την Επίσημη Ιστοσελίδα:
  • Μεταβείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του GFI (https://www.gfi.com) και επιλέξτε το GFI Archiver από τη λίστα προϊόντων.
 2. Κατεβάστε την Τελευταία Έκδοση:
  • Κάντε κλικ στο κουμπί “Download” και επιλέξτε την έκδοση που ταιριάζει με το λειτουργικό σας σύστημα. Αποθηκεύστε το αρχείο εγκατάστασης στον υπολογιστή σας.
 3. Εκτέλεση του Αρχείου Εγκατάστασης:
  • Ανοίξτε το αρχείο εγκατάστασης που κατεβάσατε και εκτελέστε το. Ακολουθήστε τις οδηγίες του οδηγού εγκατάστασης για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
 4. Ολοκλήρωση Εγκατάστασης:
  • Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, κάντε κλικ στο “Finish” για να κλείσετε τον οδηγό. Το GFI Archiver θα εκκινήσει αυτόματα.

Βασική Ρύθμιση του GFI Archiver

 1. Εκκίνηση του Προγράμματος:
  • Ανοίξτε το GFI Archiver από τη συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας ή από το μενού “Start”.
 2. Δημιουργία Νέου Έργου:
  • Κατά την πρώτη εκκίνηση, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε ένα νέο έργο. Ορίστε ένα όνομα για το έργο και επιλέξτε την τοποθεσία αποθήκευσης των δεδομένων.
 3. Σύνδεση με τον Email Server:
  • Στις ρυθμίσεις του GFI Archiver, συνδέστε τον με τον email server σας. Εισάγετε τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση του server, τα διαπιστευτήρια πρόσβασης και τις ρυθμίσεις ασφάλειας.

Διαμόρφωση Πολιτικών Αρχειοθέτησης και Αποθήκευσης

Δημιουργία Πολιτικών Αρχειοθέτησης

 1. Πολιτικές Αρχειοθέτησης:
  • Μεταβείτε στην ενότητα “Archiving Policies” και δημιουργήστε νέες πολιτικές αρχειοθέτησης. Ορίστε τα κριτήρια για την αρχειοθέτηση, όπως ο τύπος των emails, η ηλικία των μηνυμάτων και το μέγεθός τους.
 2. Εφαρμογή Πολιτικών:
  • Εφαρμόστε τις πολιτικές αρχειοθέτησης σε συγκεκριμένους χρήστες ή ομάδες χρηστών. Αυτό σας επιτρέπει να προσαρμόζετε την αρχειοθέτηση ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας.
 3. Ρυθμίσεις Αποθήκευσης:
  • Καθορίστε τις ρυθμίσεις αποθήκευσης για τα αρχειοθετημένα μηνύματα. Μπορείτε να επιλέξετε τοποθεσίες αποθήκευσης και να ρυθμίσετε την αυτόματη διαγραφή παλαιών μηνυμάτων μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Διαχείριση Αρχειοθετημένων Emails

 1. Πρόσβαση στα Αρχειοθετημένα Emails:
  • Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα αρχειοθετημένα emails τους μέσω της διεπαφής του GFI Archiver. Αυτό τους επιτρέπει να αναζητούν και να προβάλουν παλαιότερα μηνύματα εύκολα και γρήγορα.
 2. Αναζήτηση Αρχειοθετημένων Emails:
  • Χρησιμοποιήστε την προηγμένη λειτουργία αναζήτησης για να βρείτε συγκεκριμένα αρχειοθετημένα emails. Μπορείτε να αναζητήσετε βάσει διάφορων κριτηρίων, όπως αποστολέας, παραλήπτης, ημερομηνία και λέξεις-κλειδιά.
 3. Ανάκτηση Αρχειοθετημένων Emails:
  • Οι χρήστες μπορούν να ανακτούν αρχειοθετημένα emails και να τα επαναφέρουν στα εισερχόμενά τους, αν είναι απαραίτητο. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιπτώσεις όπου χρειάζεται να ανακτηθούν σημαντικά μηνύματα για επαγγελματικούς ή νομικούς λόγους.

Ρυθμίσεις Συμμόρφωσης με Κανονισμούς

Συμμόρφωση με τον GDPR

 1. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:
  • Το GFI Archiver συμμορφώνεται με τον GDPR, προστατεύοντας τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μέσω κρυπτογράφησης και ασφαλούς διαχείρισης δεδομένων. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ρυθμίσεις και διαδικασίες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του GDPR.
 2. Διαχείριση Δεδομένων:
  • Ρυθμίστε το GFI Archiver ώστε να ελαχιστοποιεί τη συλλογή και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων. Εφαρμόστε πολιτικές διατήρησης δεδομένων που να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του GDPR, διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα διαγράφονται όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα.
 3. Συγκατάθεση Χρηστών:
  • Διασφαλίστε ότι έχετε λάβει τη συγκατάθεση των χρηστών για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, όπως απαιτείται από τον GDPR. Αυτό περιλαμβάνει την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τον τρόπο και τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων τους.

Συμμόρφωση με τον HIPAA

 1. Προστασία Δεδομένων Υγείας:
  • Για οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης, η συμμόρφωση με τον HIPAA είναι απαραίτητη. Το GFI Archiver παρέχει εργαλεία και ρυθμίσεις για να διασφαλίσετε ότι οι απομακρυσμένες συνεδρίες και τα δεδομένα συμμορφώνονται με τον HIPAA.
 2. Εκπαίδευση Προσωπικού:
  • Εκπαιδεύστε το προσωπικό σας σχετικά με τις απαιτήσεις του HIPAA και πώς να χρησιμοποιούν το GFI Archiver με τρόπο που διασφαλίζει τη συμμόρφωση. Αυτό περιλαμβάνει τη διασφάλιση της κρυπτογράφησης των δεδομένων και την καταγραφή όλων των απομακρυσμένων συνεδριών.
 3. Πολιτικές Διαχείρισης Δεδομένων Υγείας:
  • Εφαρμόστε πολιτικές διαχείρισης δεδομένων υγείας που να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του HIPAA. Αυτές οι πολιτικές θα πρέπει να καλύπτουν τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και διαγραφή των δεδομένων υγείας.

Χρήση Αναφορών και Στατιστικών για την Παρακολούθηση της Ασφάλειας

Δημιουργία Αναφορών Ασφάλειας

 1. Ρυθμίσεις Αναφορών:
  • Μεταβείτε στην ενότητα “Reports” του GFI Archiver και επιλέξτε τις αναφορές που θέλετε να δημιουργήσετε. Το εργαλείο παρέχει μια ποικιλία προκαθορισμένων αναφορών για την ασφάλεια και τη συμμόρφωση.
 2. Προσαρμογή Αναφορών:
  • Προσαρμόστε τις αναφορές σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας. Μπορείτε να επιλέξετε τα δεδομένα που θα περιλαμβάνονται στις αναφορές, όπως συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, ομάδες χρηστών και τύπους δεδομένων.
 3. Προγραμματισμός Αναφορών:
  • Ρυθμίστε τον προγραμματισμό αναφορών για να δημιουργούνται και να αποστέλλονται αυτόματα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην παρακολούθηση της κατάστασης ασφαλείας και συμμόρφωσης του οργανισμού σας με ελάχιστη προσπάθεια.

Χρήση Στατιστικών

 1. Ανάλυση Στατιστικών:
  • Χρησιμοποιήστε τα στατιστικά του GFI Archiver για να αναλύσετε τη χρήση των emails και την ασφάλεια των δεδομένων. Τα στατιστικά μπορούν να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για την απόδοση του συστήματος και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών ασφαλείας.
 2. Εντοπισμός Προβλημάτων:
  • Εντοπίστε πιθανά προβλήματα ασφαλείας μέσω της ανάλυσης των στατιστικών. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ανωμαλίες στη χρήση των emails, μη εξουσιοδοτημένες προσβάσεις ή άλλα θέματα που μπορεί να απαιτούν την προσοχή σας.
 3. Βελτιστοποίηση Πολιτικών:
  • Χρησιμοποιήστε τα δεδομένα από τις αναφορές και τα στατιστικά για να βελτιστοποιήσετε τις πολιτικές αρχειοθέτησης και ασφαλείας. Αυτό θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας και συμμόρφωσης.

Με λίγα λόγια

Η διαχείριση ασφάλειας και συμμόρφωσης με το GFI Archiver είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση που θέλει να διατηρήσει την ακεραιότητα των δεδομένων της και να συμμορφωθεί με διεθνείς κανονισμούς. Ακολουθώντας τις οδηγίες αυτού του οδηγού, μπορείτε να εγκαταστήσετε και να διαμορφώσετε το GFI Archiver αποτελεσματικά, να διαχειριστείτε πολιτικές αρχειοθέτησης και αποθήκευσης, να συμμορφωθείτε με κανονισμούς όπως ο GDPR και ο HIPAA, και να χρησιμοποιήσετε αναφορές και στατιστικά για την παρακολούθηση της ασφάλειας. Με το GFI Archiver, μπορείτε να βελτιώσετε την ασφάλεια των δεδομένων σας και να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση της επιχείρησής σας με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.