Το GFI HelpDesk είναι μια ισχυρή πλατφόρμα διαχείρισης αιτημάτων υποστήριξης που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να παρέχουν αποτελεσματική και οργανωμένη υποστήριξη πελατών. Με τη χρήση του GFI HelpDesk, οι επιχειρήσεις μπορούν να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται αιτήματα υποστήριξης, να βελτιώνουν την επικοινωνία με τους πελάτες και να ενισχύουν την αποδοτικότητα των ομάδων υποστήριξης. Σε αυτόν τον οδηγό, θα καλύψουμε τα βήματα για την εγκατάσταση, διαμόρφωση και χρήση του GFI HelpDesk, καθώς και τις καλύτερες πρακτικές για την αποτελεσματική διαχείριση των αιτημάτων υποστήριξης.

Εγκατάσταση και Ρύθμιση του GFI HelpDesk

Κατεβάστε και Εγκαταστήστε το GFI HelpDesk

 1. Επισκεφθείτε την Επίσημη Ιστοσελίδα:
  • Μεταβείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του GFI (https://www.gfi.com) και επιλέξτε το GFI HelpDesk από τη λίστα προϊόντων.
 2. Κατεβάστε την Τελευταία Έκδοση:
  • Κάντε κλικ στο κουμπί “Download” και επιλέξτε την έκδοση που ταιριάζει με το λειτουργικό σας σύστημα. Αποθηκεύστε το αρχείο εγκατάστασης στον υπολογιστή σας.
 3. Εκτέλεση του Αρχείου Εγκατάστασης:
  • Ανοίξτε το αρχείο εγκατάστασης που κατεβάσατε και εκτελέστε το. Ακολουθήστε τις οδηγίες του οδηγού εγκατάστασης για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
 4. Ολοκλήρωση Εγκατάστασης:
  • Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, κάντε κλικ στο “Finish” για να κλείσετε τον οδηγό. Το GFI HelpDesk θα εκκινήσει αυτόματα.

Βασική Ρύθμιση του GFI HelpDesk

 1. Εκκίνηση του Προγράμματος:
  • Ανοίξτε το GFI HelpDesk από τη συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας ή από το μενού “Start”.
 2. Δημιουργία Νέου Λογαριασμού:
  • Κατά την πρώτη εκκίνηση, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό διαχειριστή. Εισάγετε τα απαραίτητα στοιχεία και δημιουργήστε τον λογαριασμό σας.
 3. Σύνδεση με τον Email Server:
  • Στις ρυθμίσεις του GFI HelpDesk, συνδέστε τον με τον email server σας. Εισάγετε τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση του server, τα διαπιστευτήρια πρόσβασης και τις ρυθμίσεις ασφάλειας.

Διαμόρφωση και Διαχείριση Αιτημάτων Υποστήριξης

Δημιουργία και Διαχείριση Κατηγοριών Αιτημάτων

 1. Κατηγορίες Αιτημάτων:
  • Μεταβείτε στην ενότητα “Categories” και δημιουργήστε νέες κατηγορίες αιτημάτων. Ορίστε τις κατηγορίες ανάλογα με τους τύπους αιτημάτων που δέχεστε συνήθως, όπως τεχνική υποστήριξη, αιτήματα πωλήσεων ή ερωτήσεις χρέωσης.
 2. Εφαρμογή Κατηγοριών:
  • Εφαρμόστε τις κατηγορίες αιτημάτων στους χρήστες και τις ομάδες υποστήριξης. Αυτό βοηθά στην καλύτερη οργάνωση και διαχείριση των αιτημάτων.
 3. Ρυθμίσεις Προτεραιότητας:
  • Καθορίστε τις ρυθμίσεις προτεραιότητας για κάθε κατηγορία αιτημάτων. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικά επίπεδα προτεραιότητας ανάλογα με την κρισιμότητα του αιτήματος, εξασφαλίζοντας ότι τα πιο επείγοντα αιτήματα αντιμετωπίζονται πρώτα.

Διαχείριση Αιτημάτων Υποστήριξης

 1. Δημιουργία Αιτημάτων:
  • Οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν αιτήματα υποστήριξης μέσω της διεπαφής του GFI HelpDesk ή μέσω email. Τα αιτήματα καταγράφονται αυτόματα στο σύστημα και ανατίθενται στις αντίστοιχες ομάδες υποστήριξης.
 2. Ανάθεση Αιτημάτων:
  • Οι διαχειριστές μπορούν να αναθέτουν αιτήματα σε συγκεκριμένα μέλη της ομάδας υποστήριξης βάσει της κατηγορίας ή της προτεραιότητας του αιτήματος. Αυτό βοηθά στην καλύτερη κατανομή του φόρτου εργασίας και στην ταχύτερη επίλυση των αιτημάτων.
 3. Παρακολούθηση Αιτημάτων:
  • Χρησιμοποιήστε τον πίνακα ελέγχου του GFI HelpDesk για να παρακολουθείτε την πρόοδο των αιτημάτων υποστήριξης. Μπορείτε να δείτε ποια αιτήματα είναι σε εκκρεμότητα, ποια έχουν επιλυθεί και ποια απαιτούν περαιτέρω ενέργειες.

Βελτιστοποίηση Επικοινωνίας με τους Πελάτες

Ρυθμίσεις Επικοινωνίας

 1. Πρότυπα Απαντήσεων:
  • Δημιουργήστε πρότυπα απαντήσεων για συχνά αιτήματα υποστήριξης. Αυτό μπορεί να επιταχύνει την απάντηση σε κοινές ερωτήσεις και να διασφαλίσει ότι οι απαντήσεις είναι συνεπείς και επαγγελματικές.
 2. Αυτόματες Απαντήσεις:
  • Ρυθμίστε αυτόματες απαντήσεις για να ενημερώνετε τους πελάτες ότι το αίτημά τους έχει ληφθεί και ότι θα αντιμετωπιστεί σύντομα. Οι αυτόματες απαντήσεις μπορούν επίσης να παρέχουν πληροφορίες για τον εκτιμώμενο χρόνο επίλυσης.
 3. Προσαρμογή Email:
  • Προσαρμόστε τα email που αποστέλλονται από το GFI HelpDesk με το λογότυπο και το στυλ της επιχείρησής σας. Αυτό βοηθά στη διατήρηση μιας επαγγελματικής εικόνας και ενισχύει την εμπιστοσύνη των πελατών.

Βελτίωση της Εμπειρίας του Πελάτη

 1. Δημιουργία Βάσης Γνώσεων:
  • Δημιουργήστε μια βάση γνώσεων με άρθρα και οδηγούς που απαντούν σε συχνές ερωτήσεις και προβλήματα. Η βάση γνώσεων μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες να βρίσκουν απαντήσεις γρήγορα και να μειώνει τον αριθμό των αιτημάτων υποστήριξης.
 2. Φόρμες Ανατροφοδότησης:
  • Ρυθμίστε φόρμες ανατροφοδότησης για να συλλέγετε σχόλια από τους πελάτες σχετικά με την ποιότητα της υποστήριξης που έλαβαν. Χρησιμοποιήστε τα σχόλια για να βελτιώσετε τις υπηρεσίες σας και να αυξήσετε την ικανοποίηση των πελατών.
 3. Παρακολούθηση Δεικτών Απόδοσης (KPIs):
  • Χρησιμοποιήστε τους δείκτες απόδοσης (KPIs) για να παρακολουθείτε την απόδοση της ομάδας υποστήριξης. Αυτό περιλαμβάνει τον χρόνο απόκρισης, τον χρόνο επίλυσης και την ικανοποίηση των πελατών. Οι δείκτες απόδοσης μπορούν να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε περιοχές που χρειάζονται βελτίωση.

Χρήση Αναφορών και Στατιστικών για τη Βελτίωση της Υποστήριξης

Δημιουργία Αναφορών

 1. Ρυθμίσεις Αναφορών:
  • Μεταβείτε στην ενότητα “Reports” του GFI HelpDesk και επιλέξτε τις αναφορές που θέλετε να δημιουργήσετε. Το εργαλείο παρέχει μια ποικιλία προκαθορισμένων αναφορών για την παρακολούθηση της απόδοσης και της ικανοποίησης των πελατών.
 2. Προσαρμογή Αναφορών:
  • Προσαρμόστε τις αναφορές σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας. Μπορείτε να επιλέξετε τα δεδομένα που θα περιλαμβάνονται στις αναφορές, όπως συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, ομάδες υποστήριξης και τύπους αιτημάτων.
 3. Προγραμματισμός Αναφορών:
  • Ρυθμίστε τον προγραμματισμό αναφορών για να δημιουργούνται και να αποστέλλονται αυτόματα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην παρακολούθηση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας της ομάδας υποστήριξης με ελάχιστη προσπάθεια.

Χρήση Στατιστικών

 1. Ανάλυση Στατιστικών:
  • Χρησιμοποιήστε τα στατιστικά του GFI HelpDesk για να αναλύσετε την απόδοση της ομάδας υποστήριξης και την ικανοποίηση των πελατών. Τα στατιστικά μπορούν να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για την απόδοση του συστήματος και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών υποστήριξης.
 2. Εντοπισμός Προβλημάτων:
  • Εντοπίστε πιθανά προβλήματα μέσω της ανάλυσης των στατιστικών. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ανωμαλίες στην απόδοση της υποστήριξης, χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης πελατών ή άλλα θέματα που μπορεί να απαιτούν την προσοχή σας.
 3. Βελτιστοποίηση Διαδικασιών:
  • Χρησιμοποιήστε τα δεδομένα από τις αναφορές και τα στατιστικά για να βελτιστοποιήσετε τις διαδικασίες υποστήριξης. Αυτό θα σας βοηθήσει να αυξήσετε την αποδοτικότητα της ομάδας υποστήριξης και να βελτιώσετε την εμπειρία των πελατών.

Με λίγα λόγια

Η διαχείριση και χρήση του GFI HelpDesk είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική παροχή υποστήριξης πελατών και τη βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών. Ακολουθώντας τις οδηγίες αυτού του οδηγού, μπορείτε να εγκαταστήσετε και να διαμορφώσετε το GFI HelpDesk αποτελεσματικά, να διαχειριστείτε αιτήματα υποστήριξης και να βελτιστοποιήσετε την επικοινωνία με τους πελάτες. Με τη χρήση αναφορών και στατιστικών, μπορείτε να παρακολουθείτε την απόδοση της ομάδας υποστήριξης και να βελτιώσετε τις διαδικασίες σας. Το GFI HelpDesk γίνεται έτσι ένα αναντικατάστατο εργαλείο για κάθε επιχείρηση που θέλει να διατηρήσει υψηλά επίπεδα υποστήριξης και ικανοποίησης πελατών.