Το GFI LanGuard είναι ένα ισχυρό εργαλείο διαχείρισης ευπαθειών και δικτύου που βοηθά τις επιχειρήσεις να προστατεύουν τα δίκτυά τους από απειλές και παραβιάσεις ασφαλείας. Σε αυτόν τον οδηγό, θα καλύψουμε τα βήματα για την εγκατάσταση και βασική διαμόρφωση του GFI LanGuard, καθώς και τις πρώτες ρυθμίσεις που πρέπει να κάνετε για να διασφαλίσετε την αποτελεσματική λειτουργία του.

Κατεβάστε και Εγκαταστήστε το GFI LanGuard

Κατεβάστε το GFI LanGuard

 1. Επισκεφθείτε την Επίσημη Ιστοσελίδα:
  • Μεταβείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του GFI (https://www.gfi.com) και επιλέξτε το GFI LanGuard από τη λίστα προϊόντων.
 2. Κατεβάστε την Τελευταία Έκδοση:
  • Κάντε κλικ στο κουμπί “Download” και επιλέξτε την έκδοση που ταιριάζει με το λειτουργικό σας σύστημα. Αποθηκεύστε το αρχείο εγκατάστασης στον υπολογιστή σας.

Εγκαταστήστε το GFI LanGuard

 1. Εκτέλεση του Αρχείου Εγκατάστασης:
  • Ανοίξτε το αρχείο εγκατάστασης που κατεβάσατε και κάντε διπλό κλικ για να ξεκινήσετε τον οδηγό εγκατάστασης.
 2. Ακολουθήστε τις Οδηγίες:
  • Ακολουθήστε τις οδηγίες του οδηγού εγκατάστασης, αποδεχόμενοι τους όρους και προϋποθέσεις. Επιλέξτε τον φάκελο εγκατάστασης και κάντε κλικ στο “Install” για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.
 3. Ολοκλήρωση Εγκατάστασης:
  • Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, κάντε κλικ στο “Finish” για να κλείσετε τον οδηγό. Το GFI LanGuard θα εκκινήσει αυτόματα.

Βασική Διαμόρφωση και Αρχική Ρύθμιση

Εκκίνηση του GFI LanGuard

 1. Εκκίνηση του Προγράμματος:
  • Ανοίξτε το GFI LanGuard από τη συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας ή από το μενού “Start”.
 2. Δημιουργία Νέου Έργου:
  • Κατά την πρώτη εκκίνηση, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε ένα νέο έργο. Ορίστε ένα όνομα για το έργο και επιλέξτε την τοποθεσία αποθήκευσης των δεδομένων.

Προσθήκη και Διαχείριση Συσκευών

 1. Σάρωση Δικτύου:
  • Κάντε κλικ στο κουμπί “Scan” και επιλέξτε “Scan Network” για να ξεκινήσετε τη σάρωση του δικτύου σας. Το GFI LanGuard θα αναγνωρίσει τις συσκευές στο δίκτυό σας και θα συλλέξει πληροφορίες για αυτές.
 2. Προσθήκη Συσκευών:
  • Αν χρειαστεί να προσθέσετε συσκευές χειροκίνητα, κάντε κλικ στο “Add Device” και εισάγετε τις απαραίτητες πληροφορίες (π.χ., IP διεύθυνση, όνομα υπολογιστή).
 3. Διαχείριση Συσκευών:
  • Χρησιμοποιήστε τον πίνακα ελέγχου για να δείτε και να διαχειριστείτε όλες τις συσκευές που έχουν προστεθεί. Μπορείτε να οργανώσετε τις συσκευές σε ομάδες για καλύτερη διαχείριση.

Ρυθμίσεις Ειδοποιήσεων και Αναφορών

 1. Ρυθμίσεις Ειδοποιήσεων:
  • Μεταβείτε στις ρυθμίσεις και επιλέξτε “Notifications”. Ορίστε τις παραμέτρους για τις ειδοποιήσεις που θέλετε να λαμβάνετε, όπως ειδοποιήσεις μέσω email ή SMS για κρίσιμα θέματα ασφαλείας.
 2. Προσαρμογή Ειδοποιήσεων:
  • Προσαρμόστε τις ειδοποιήσεις ανάλογα με τις ανάγκες σας, όπως ειδοποιήσεις για νέες ευπάθειες, αποτυχημένες σάρωσεις ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
 3. Δημιουργία Αναφορών:
  • Μεταβείτε στις “Reports” και επιλέξτε τις αναφορές που θέλετε να δημιουργήσετε. Το GFI LanGuard παρέχει μια ποικιλία προκαθορισμένων αναφορών, όπως αναφορές για ευπάθειες, συμμόρφωση και ενημερώσεις λογισμικού.
 4. Προγραμματισμός Αναφορών:
  • Ρυθμίστε τον προγραμματισμό αναφορών για να δημιουργούνται και να αποστέλλονται αυτόματα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην παρακολούθηση της κατάστασης ασφαλείας του δικτύου σας με ελάχιστη προσπάθεια.
 5. Εξαγωγή Αναφορών:
  • Εξάγετε τις αναφορές σε διάφορες μορφές, όπως PDF, CSV ή HTML, για εύκολη διανομή και ανάλυση.

Ανάλυση Πρώτων Αποτελεσμάτων Σάρωσης

Επισκόπηση Αποτελεσμάτων

 1. Αποτελέσματα Σάρωσης:
  • Μετά την ολοκλήρωση της σάρωσης, δείτε τα αποτελέσματα στον πίνακα ελέγχου. Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν πληροφορίες για τις συσκευές, τις ευπάθειες και τις ενημερώσεις που απαιτούνται.
 2. Ανάλυση Ευπαθειών:
  • Αναλύστε τις ευπάθειες που έχουν αναγνωριστεί κατά τη σάρωση. Το GFI LanGuard παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε ευπάθεια, συμπεριλαμβανομένης της σοβαρότητας, του αντίκτυπου και των προτεινόμενων διορθωτικών ενεργειών.
 3. Διορθωτικές Ενέργειες:
  • Λάβετε διορθωτικές ενέργειες για να διορθώσετε τις ευπάθειες. Το GFI LanGuard παρέχει προτάσεις για τις κατάλληλες ενέργειες, όπως την εγκατάσταση ενημερώσεων ασφαλείας, την αλλαγή ρυθμίσεων συστήματος ή την εφαρμογή διορθωτικών patch.
 4. Παρακολούθηση Προόδου:
  • Παρακολουθήστε την πρόοδο της διόρθωσης ευπαθειών μέσω του πίνακα ελέγχου του GFI LanGuard. Μπορείτε να δείτε ποια προβλήματα έχουν επιλυθεί και ποια εξακολουθούν να εκκρεμούν, διασφαλίζοντας ότι το δίκτυό σας παραμένει ασφαλές.

Βέλτιστες Πρακτικές για τη Χρήση του GFI LanGuard

 1. Τακτικές Σαρώσεις:
  • Διεξάγετε τακτικές σαρώσεις του δικτύου σας για να εντοπίζετε και να διορθώνετε νέες ευπάθειες. Οι τακτικές σαρώσεις βοηθούν στη διατήρηση της ασφάλειας του δικτύου και στην πρόληψη πιθανών επιθέσεων.
 2. Ενημερώσεις Λογισμικού:
  • Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό του GFI LanGuard και όλα τα υπόλοιπα λογισμικά στον υπολογιστή σας είναι ενημερωμένα. Οι ενημερώσεις λογισμικού συχνά περιλαμβάνουν διορθώσεις ασφαλείας που είναι κρίσιμες για την προστασία του δικτύου σας.
 3. Εκπαίδευση Χρηστών:
  • Εκπαιδεύστε τους χρήστες σας σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές ασφαλείας και τη χρήση του GFI LanGuard. Οι καλά εκπαιδευμένοι χρήστες είναι πιο πιθανό να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας και να συμβάλλουν στη διατήρηση της ασφάλειας του δικτύου.
 4. Πολιτικές Ασφαλείας:
  • Δημιουργήστε και εφαρμόστε πολιτικές ασφαλείας που καλύπτουν τη χρήση του GFI LanGuard και άλλων εργαλείων ασφάλειας. Οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν οδηγίες για τη διαχείριση ευπαθειών, την εφαρμογή ενημερώσεων και την αντίδραση σε περιστατικά ασφαλείας.

Με λίγα λόγια

Η εγκατάσταση και βασική διαμόρφωση του GFI LanGuard είναι μια κρίσιμη διαδικασία για τη διασφάλιση της ασφάλειας του δικτύου σας. Ακολουθώντας τα βήματα αυτού του οδηγού, μπορείτε να εγκαταστήσετε και να διαμορφώσετε το GFI LanGuard αποτελεσματικά, επιτρέποντάς σας να εντοπίζετε και να διορθώνετε ευπάθειες, να παρακολουθείτε τις συσκευές σας και να διασφαλίζετε την προστασία του δικτύου σας από απειλές. 

Με τις τακτικές σαρώσεις, την ανάλυση ευπαθειών και τη διαχείριση ειδοποιήσεων και αναφορών, το GFI LanGuard γίνεται ένα αναντικατάστατο εργαλείο για κάθε επιχείρηση που θέλει να διατηρήσει την ασφάλεια του δικτύου της σε υψηλό επίπεδο.