Το MyDATA (My Digital Accounting and Tax Application) είναι η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) που στοχεύει στην ψηφιοποίηση των λογιστικών και φορολογικών δεδομένων των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η πλατφόρμα αυτή απαιτεί από τις επιχειρήσεις να μεταδίδουν τα λογιστικά και φορολογικά δεδομένα τους σε πραγματικό χρόνο ή περιοδικά στην ΑΑΔΕ. Η μετάβαση στο MyDATA είναι μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για τη μείωση της φοροδιαφυγής, τη βελτίωση της διαφάνειας και την απλοποίηση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Τι είναι το MyDATA;

Το MyDATA είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής λογιστικών δεδομένων που υλοποιήθηκε από την ΑΑΔΕ. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για την καταγραφή των τιμολογίων και των άλλων λογιστικών τους δεδομένων. Αυτή η καταγραφή περιλαμβάνει:

 • Αναλυτικά στοιχεία εσόδων και εξόδων: Οι επιχειρήσεις πρέπει να καταχωρούν όλα τα έσοδα και τα έξοδά τους.
 • Ταξινόμηση των συναλλαγών: Οι συναλλαγές πρέπει να ταξινομούνται σωστά, προσδιορίζοντας τη φύση και την κατηγορία τους.
 • Λογιστικές προσαρμογές: Πρέπει να γίνονται οι απαραίτητες λογιστικές προσαρμογές για την ακριβή αποτύπωση των οικονομικών δεδομένων.
 • Ετήσια λογιστικά αποτελέσματα: Περιλαμβάνουν τα συνολικά έσοδα, έξοδα, μισθοδοσία και αποσβέσεις.

Η υποχρεωτική χρήση του MyDATA ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021 για ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων και έγινε υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις από τον Ιανουάριο του 2024​ (Sovos)​​ (Fonoa)​.

Σημασία της Ασφάλειας στο MyDATA

Η ασφάλεια των δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών των επιχειρήσεων. Η πλατφόρμα MyDATA χρησιμοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες για την προστασία των δεδομένων κατά τη μετάδοσή τους στην ΑΑΔΕ. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις πρέπει να λάβουν επιπλέον μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια των δεδομένων τους.

Τεχνολογίες Ασφάλειας που Χρησιμοποιεί το MyDATA

 1. Κρυπτογράφηση Δεδομένων: Η πλατφόρμα MyDATA χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση για την προστασία των δεδομένων κατά τη μετάδοσή τους στο δίκτυο της ΑΑΔΕ. Αυτό διασφαλίζει ότι τα δεδομένα δεν μπορούν να υποκλαπούν ή να αλλοιωθούν κατά τη διαδρομή τους.
 2. Ασφαλείς Διακομιστές: Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές που διαχειρίζεται η ΑΑΔΕ. Αυτοί οι διακομιστές χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες προστασίας, όπως firewalls και συστήματα ανίχνευσης εισβολών, για να προστατεύσουν τα δεδομένα από κυβερνοεπιθέσεις.
 3. Πρόσβαση με Εξουσιοδότηση: Η πρόσβαση στην πλατφόρμα MyDATA είναι περιορισμένη και επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα μέσω ασφαλών διαπιστευτηρίων. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και διαρροής δεδομένων.

Συμβουλές για την Ασφάλεια των Δεδομένων στο MyDATA

1. Χρήση Ισχυρών Κωδικών Πρόσβασης και Διπλής Ταυτοποίησης

 • Ισχυροί Κωδικοί Πρόσβασης: Χρησιμοποιήστε σύνθετους κωδικούς πρόσβασης που περιλαμβάνουν κεφαλαία και πεζά γράμματα, αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες. Αλλάζετε τους κωδικούς τακτικά.
 • Διπλή Ταυτοποίηση (2FA): Ενεργοποιήστε τη διπλή ταυτοποίηση για πρόσβαση στο MyDATA για πρόσθετη ασφάλεια. Αυτό σημαίνει ότι, εκτός από τον κωδικό πρόσβασης, θα χρειαστείτε και έναν δεύτερο τρόπο ταυτοποίησης, όπως ένας κωδικός που αποστέλλεται στο κινητό σας.

2. Τακτικές Ενημερώσεις Λογισμικού

 • Ενημέρωση Λειτουργικού Συστήματος και Εφαρμογών: Διασφαλίστε ότι το λειτουργικό σας σύστημα και όλες οι εφαρμογές λογιστικής είναι πάντα ενημερωμένες με τις τελευταίες ενημερώσεις ασφαλείας. Οι ενημερώσεις λογισμικού συχνά περιλαμβάνουν διορθώσεις για γνωστές ευπάθειες.

3. Κρυπτογράφηση Δεδομένων

 • Κρυπτογράφηση Μεταδόσεων: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα δεδομένα που μεταδίδονται στην πλατφόρμα MyDATA είναι κρυπτογραφημένα για την προστασία από υποκλοπές.
 • Κρυπτογράφηση Αποθηκευμένων Δεδομένων: Χρησιμοποιήστε κρυπτογράφηση για τα δεδομένα που αποθηκεύονται στους διακομιστές σας. Αυτό προστατεύει τα δεδομένα σε περίπτωση φυσικής κλοπής ή παραβίασης των συστημάτων σας.

4. Εκπαίδευση Προσωπικού

 • Εκπαίδευση Ασφάλειας: Εκπαιδεύστε το προσωπικό σας για τις βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας και την αναγνώριση απειλών, όπως phishing επιθέσεις. Η εκπαίδευση του προσωπικού είναι κρίσιμη για την αποτροπή επιθέσεων που βασίζονται σε ανθρώπινα λάθη.

5. Τακτική Δημιουργία Αντιγράφων Ασφαλείας

 • Αντίγραφα Ασφαλείας: Δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας και αποθηκεύστε τα σε ασφαλή τοποθεσία. Βεβαιωθείτε ότι τα αντίγραφα ασφαλείας είναι κρυπτογραφημένα και δοκιμάστε τακτικά την αποκατάστασή τους για να διασφαλίσετε ότι λειτουργούν σωστά.

Συμπέρασμα

Το MyDATA αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ψηφιοποίηση και τη διαφάνεια στη φορολογική συμμόρφωση στην Ελλάδα. Η σωστή διαχείριση των λογιστικών και φορολογικών δεδομένων και η διασφάλιση της ασφάλειάς τους είναι απαραίτητη για την επιτυχία της επιχείρησής σας. Ακολουθώντας τις παραπάνω συμβουλές, μπορείτε να διασφαλίσετε την προστασία των δεδομένων σας και να αποφύγετε προβλήματα ασφάλειας και συμμόρφωσης.

Η επένδυση σε τεχνολογίες ασφαλείας και η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού θα σας βοηθήσει να προστατεύσετε την επιχείρησή σας από τις συνεχώς αυξανόμενες κυβερνοαπειλές και να διατηρήσετε την εμπιστοσύνη των πελατών και των συνεργατών σας.