Το τροφοδοτικό (power supply) είναι μια κρίσιμη συνιστώσα σε κάθε ηλεκτρονική συσκευή, καθώς μετατρέπει το ρεύμα από την πρίζα σε κατάλληλη μορφή και τάση για να λειτουργήσουν τα εξαρτήματα της συσκευής. Ας δούμε πώς λειτουργεί το τροφοδοτικό και ποια είναι τα βασικά του στοιχεία.

Τι είναι το τροφοδοτικό

Το τροφοδοτικό είναι μια συσκευή που μετατρέπει την τάση του εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) από την πρίζα σε μια ή περισσότερες τάσεις συνεχούς ρεύματος (DC) που είναι κατάλληλες για την τροφοδοσία των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Κάθε συσκευή, από τους υπολογιστές μέχρι τις τηλεοράσεις, χρησιμοποιεί κάποιο είδος τροφοδοτικού.

Βασικά στοιχεία του τροφοδοτικού

 1. Μετασχηματιστής (Transformer) Ο μετασχηματιστής είναι υπεύθυνος για την αλλαγή της τάσης του εναλλασσόμενου ρεύματος (AC). Μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει την τάση ανάλογα με τις ανάγκες της συσκευής.
 2. Διορθωτής (Rectifier) Ο διορθωτής μετατρέπει το εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) σε συνεχές ρεύμα (DC). Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση διόδων που επιτρέπουν τη ροή του ρεύματος μόνο προς μία κατεύθυνση.
 3. Φίλτρο (Filter) Το φίλτρο εξομαλύνει τις διακυμάνσεις του συνεχούς ρεύματος (DC) που προκύπτουν από τη διαδικασία της διόρθωσης. Συνήθως χρησιμοποιούνται πυκνωτές για να λειάνουν το ρεύμα και να μειώσουν τις κυματώσεις.
 4. Ρυθμιστής (Regulator) Ο ρυθμιστής διατηρεί τη σταθερότητα της τάσης εξόδου, ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις στην τάση εισόδου ή τις μεταβολές στο φορτίο. Αυτό εξασφαλίζει ότι τα ηλεκτρονικά κυκλώματα τροφοδοτούνται με σταθερή τάση.

Λειτουργία του τροφοδοτικού

 1. Είσοδος Εναλλασσόμενου Ρεύματος (AC Input) Το τροφοδοτικό λαμβάνει εναλλασσόμενο ρεύμα από την πρίζα. Αυτή η τάση είναι συνήθως 110V ή 220V, ανάλογα με τη χώρα.
 2. Μετασχηματισμός Τάσης (Voltage Transformation) Ο μετασχηματιστής προσαρμόζει την τάση του εναλλασσόμενου ρεύματος σε ένα επίπεδο που είναι πιο κοντά στην απαιτούμενη τάση για τη συσκευή. Μπορεί να είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από την αρχική τάση.
 3. Διόρθωση Ρεύματος (Rectification) Το εναλλασσόμενο ρεύμα μετατρέπεται σε συνεχές ρεύμα. Αυτό γίνεται με τη χρήση διόδων που επιτρέπουν στο ρεύμα να ρέει μόνο προς μία κατεύθυνση, δημιουργώντας μια μορφή κυματομορφής συνεχούς ρεύματος.
 4. Φιλτράρισμα (Filtering) Το συνεχές ρεύμα που προκύπτει από τη διόρθωση μπορεί να περιέχει κυματώσεις. Τα φίλτρα, συνήθως πυκνωτές, εξομαλύνουν αυτές τις κυματώσεις, παράγοντας μια πιο σταθερή μορφή συνεχούς ρεύματος.
 5. Ρύθμιση (Regulation) Ο ρυθμιστής διατηρεί την τάση εξόδου σταθερή και ακριβή. Αυτό είναι σημαντικό για την προστασία των ευαίσθητων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων από διακυμάνσεις στην τροφοδοσία.

Τύποι τροφοδοτικών

 1. Γραμμικά Τροφοδοτικά (Linear Power Supplies) Τα γραμμικά τροφοδοτικά χρησιμοποιούν έναν γραμμικό ρυθμιστή για τη ρύθμιση της τάσης εξόδου. Είναι απλά και αξιόπιστα, αλλά μπορεί να είναι λιγότερο αποδοτικά και να παράγουν περισσότερη θερμότητα.
 2. Εναλλασσόμενα Τροφοδοτικά (Switching Power Supplies) Τα εναλλασσόμενα τροφοδοτικά χρησιμοποιούν έναν μετατροπέα τάσης που λειτουργεί σε υψηλή συχνότητα. Είναι πιο αποδοτικά και παράγουν λιγότερη θερμότητα σε σχέση με τα γραμμικά τροφοδοτικά. Είναι συνήθως πιο πολύπλοκα και ακριβότερα.

Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι το wattage σε ένα τροφοδοτικό; Το wattage (ισχύς) αναφέρεται στην ποσότητα ενέργειας που μπορεί να παρέχει το τροφοδοτικό. Είναι σημαντικό να επιλέξετε ένα τροφοδοτικό με επαρκή ισχύ για να καλύψει τις ανάγκες όλων των εξαρτημάτων του συστήματός σας.

Πώς μπορώ να ξέρω αν το τροφοδοτικό μου είναι κατεστραμμένο; Τα σημάδια ενός κατεστραμμένου τροφοδοτικού μπορεί να περιλαμβάνουν ασταθή λειτουργία της συσκευής, αδυναμία εκκίνησης, ξαφνικές διακοπές λειτουργίας ή ακόμα και φυσικές ενδείξεις όπως καπνός ή ασυνήθιστη θερμοκρασία.

Με λίγα λόγια

Το τροφοδοτικό είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία κάθε ηλεκτρονικής συσκευής, μετατρέποντας και ρυθμίζοντας την τάση του ρεύματος για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των εξαρτημάτων. Κατανοώντας πώς λειτουργεί το τροφοδοτικό και ποια είναι τα βασικά του στοιχεία, μπορείτε να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή απόδοση και ασφάλεια για τις συσκευές σας.