Για το λόγο αυτό, στο παρόν άρθρο θα δούμε:

– Τι είναι ο proxy server,

– Γιατί είναι σημαντικός ένας proxy server,

– Τα βασικά είδη proxy server και

– Τι είναι να επιλέξετε μεταξύ proxy server και VPN.

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, ορίζοντας τι είναι ο proxy server.

Τι Είναι ο Proxy Server;

Proxy server αποτελεί ένα είδος server που λειτουργεί ως ενδιάμεσος στη σχέση μεταξύ των υπολογιστών του δικτύου σας και του διαδικτύου.

Πιο συγκεκριμένα, με την εγκατάσταση του σε ένα δίκτυο υπολογιστών, ο proxy server εισχωρεί στη σύνδεση υπολογιστή-διαδικτύου, αποκρύπτοντας τη διεύθυνση IP του ενός μέρους από το άλλο και χρησιμοποιώντας τη δική του εξατομικευμένη διεύθυνση IP για την πραγματοποίηση της σύνδεσης.

Αναλόγως του μέρους που καλείται να προστατεύσει, ο proxy server διακρίνεται σε forward και reverse.

Forward proxy server είναι εκείνος που τοποθετείται προς προστασία του υπολογιστή client. Κάθε φορά που ο client στέλνει ένα αίτημα πρόσβασης σε πληροφορία του διαδικτύου, το αίτημα περνάει πρώτα από τον forward proxy, ο οποίος το διαβιβάζει στο στην ιστοσελίδα του διαδικτύου. Έπειτα, όταν το αίτημα γίνεται δεκτό από την ιστοσελίδα, η αιτούμενη πληροφορία μεταβιβάζεται στον forward proxy και από αυτόν στον end user.

Αντιθέτως, ο reverse proxy server τοποθετείται για να υποστηρίξει τον back-end server μιας ιστοσελίδας ή δικτύου. Κάθε φορά που ένας client αποστέλλει αίτημα πρόσβασης σε πληροφορία, το αίτημα μεταφέρεται από τον reverse proxy στον back-end server και εφόσον γίνει δεκτό από τον τελευταίο, ο reverse proxy επιτρέπει την πρόσβαση στον client υποκαθιστώντας τον back-end server.

Αν και οι μέθοδοι που ακολουθούνται στις παραπάνω περιπτώσεις εμφανίζονται παρόμοιες, η διαφορά τους έγκειται στο εξής: ο forward proxy server αποκρύπτει την ταυτότητα των clients, ενώ ο reverse proxy server την ταυτότητα άλλων servers.

Έχοντας κατανοήσει, λοιπόν, τι είναι ο proxy server και τις μορφές του, ας προχωρήσουμε στο γιατί μπορεί να σας είναι χρήσιμος ένας proxy server.

Γιατί Είναι Σημαντικός ένας Proxy Server;

Το πρώτο πλεονέκτημα που έχει να προσφέρει η εγκατάσταση ενός proxy server είναι η κυβερνοασφάλεια.

Οι σύγχρονες μορφές servers μπορούν να ενσωματώσουν ειδικά φίλτρα ελέγχου της κυκλοφορίας μεταξύ υπολογιστών, servers και διαδικτύου, όπως είναι τα firewalls και τα anti-spam προγράμματα, ώστε να εμποδίζεται η παρείσφρηση hackers και κακόβουλων λογισμικών στο δίκτυο υπολογιστών σας.

Επειδή η κυκλοφορία, λοιπόν, ρυθμίζεται από τον ενδιάμεσο proxy server, η ενσωμάτωση φίλτρων ελέγχου σε αυτόν προστατεύει παράλληλα και τις λοιπές συνδεδεμένες συσκευές ως δέκτες της κυκλοφορίας.

Συγχρόνως, ένας proxy server συμβάλλει στην επιτάχυνση των λειτουργιών του δικτύου υπολογιστών.

Με τη διαμεσολάβησή του στη διαδικασία επεξεργασίας των αιτημάτων, αναλαμβάνει ένα μεγάλο όγκο εργασιών, ο οποίος υπό άλλες συνθήκες θα επιβάρυνε τους ίδιους τους back-end servers των ιστοσελίδων. Έτσι, αποφεύγεται η υπεροφόρτωσή τους και, επομένως, διατηρείται ή, ακόμη, βελτιώνεται η ταχύτητα λειτουργίας τους.

Ωστόσο, για να εκμεταλλευτεί κανείς πλήρως τα πλεονεκτήματα ενός proxy server θα πρέπει να φροντίσει, ώστε να επιλέξει το κατάλληλο είδος proxy που προσαρμόζεται στις ανάγκες του.

Τα Βασικά Είδη ενός Proxy Server

Τα είδη, λοιπόν, proxy server που θα αναλύσουμε διακρίνονται βάσει του επιπέδου ασφαλείας και ανωνυμίας που παρέχουν.

Είδος #1: Transparent Proxy

Κύριο ρόλο των transparent proxies αποτελεί η εξουσιοδότηση ή μη υποβολής αιτημάτων από τους χρήστες σε ορισμένες ιστοσελίδες.

Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιούνται κυρίως από επιχειρήσεις που επιθυμούν να περιορίσουν τη χρήση των συσκευών του δικτύου τους σε ορισμένες μόνο λειτουργίες και να εμποδίσουν οποιαδήποτε άλλη ενέργεια στο διαδίκτυο.

Συχνά, οι χρήστες δεν αντιλαμβάνονται την παρουσία και λειτουργία ενός transparent proxy για αυτό και του έχει αποδοθεί και ο χαρακτηρισμός “transparent”, δηλαδή διαφανής.

Είδος #2: Anonymous Proxy

Οι anonymous proxies καλύπτουν την ταυτότητα και τη διεύθυνση IP ενός υπολογιστή κατά τη σύνδεση του στο διαδίκτυο και δρουν αντί αυτού.

Έτσι, δεν μπορεί να εντοπιστεί η πραγματική προέλευση IP της σχετικής δραστηριότητας, αλλά μόνο το ότι χρησιμοποιείται διεύθυνση IP κάποιου proxy.

Ωστόσο, για την περαιτέρω ενίσχυση της ανωνυμίας, οι βελτιωμένοι anonymous proxies ενσωματώνουν και ένα σύστημα “IP rotation”, με το οποίο η διεύθυνση IP του proxy μεταλλάσσεται διαρκώς, ώστε να είναι δύσκολη η ανίχνευση της IP ακόμη και του ίδιου του proxy.

Είδος #3: Elite Proxy

Τέλος, οι elite proxies όχι μόνο καλύπτουν τα στοιχεία ταυτότητας και την IP του υπολογιστή χρήσης, αλλά και του ίδιου του proxy.

Ένας elite proxy διαμορφώνει μία ψεύτικη ταυτότητα και διεύθυνση IP κατά τη σύνδεση στο διαδίκτυο, χωρίς να μπορεί να εντοπιστεί εάν αυτή ανήκει σε proxy ή όχι.

Έτσι, δημιουργείται ένα επιπλέον στρώμα προστασίας της IP του χρήστη, γεγονός που καθιστά τα elite proxies την ασφαλέστερη μορφή proxy server.

Από τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι σε πολλές εκφάνσεις του ένας proxy server παρουσιάζει λειτουργίες παρόμοιες με εκείνες των VPN. Για αυτό, αξίζει να συγκρίνουμε συνοπτικά τα δύο αυτά εργαλεία, προκειμένου να γνωρίζετε ποιο ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Proxy Server vs VPN: Ποιο να Επιλέξετε

Τόσο οι proxy server όσο και τα VPN καλύπτουν τα στοιχεία IP κάθε συσκευής στην οποία εγκαθίστανται, ώστε να εξυπηρετούν όσους επιθυμούν ανωνυμία κατά τη χρήση του διαδικτύου.

Ωστόσο, ενώ ένας proxy server απλώς εμποδίζει την κοινοποίηση της IP στο διαδίκτυο, ένα VPN κρυπτογραφεί όλα τα δεδομένα και τη δραστηριότητα σας σε αυτό, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανιχνευθεί από τρίτους.

Για το λόγο αυτό, βέβαια, οι περισσότεροι proxy servers παρέχουν τις υπηρεσίες τους είτε δωρεάν είτε σε μικρό κόστος, σε αντίθεση με τα VPN, τα οποία απαιτούν υψηλότερα κόστη σε μορφή συνδρομής.

Ακόμη, η εγκατάσταση VPN πραγματοποιείται ευκολότερα, καθώς αρκεί download του αντίστοιχου προγράμματος στη συσκευή που επιθυμείτε. Αντιθέτως, η εγκατάσταση proxy server στο δίκτυο απαιτεί διαδικασία σύνδεσης των συσκευών με τον server και παραμετροποίησή του.

Έτσι, βέβαια, το VPN ενδείκνυται για ατομική χρήση ή χρήση μεταξύ περιορισμένου αριθμού χρηστών, ενώ ο proxy server για μεγαλύτερο κύκλο χρηστών, καθώς αρκεί η αρχική εγκατάστασή του στο δίκτυο, προκειμένου να λειτουργήσει σε πολλαπλές συσκευές.

Μπορούμε να συμπεράνουμε, δηλαδή, ότι τα χαρακτηριστικά του καθενός εργαλείου  προσαρμόζονται σε διαφορετικής φύσης χρήστες και διαφορετικού μεγέθους ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

Συνοψίζοντας

Συνολικά, βλέπουμε ότι η ενσωμάτωση ενός εργαλείου προστασίας, όπως είναι ο proxy server, μπορεί να συμβάλλει στην ασφαλή περιήγηση των χρηστών μιας επιχείρησης στο διαδίκτυο.

Για το λόγο αυτό, η Orthology παρέχει λύσεις κυβερνοασφάλειας, αλλά και ασφάλειας IT, μέσω σχεδιασμού στρατηγικού πλάνου και καθοδήγησης ως προς την επιλογή κατάλληλων εργαλείων προστασίας για τους χρήστες της επιχείρησής σας.

Εάν, λοιπόν, επιθυμείτε να γνωρίσετε τις υπηρεσίες μας, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να λάβετε την υποστήριξη που προσαρμόζεται στις ανάγκες σας!