Η σωστή ρύθμιση των παραμέτρων firewall είναι κρίσιμη για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του AnyDesk, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για απομακρυσμένες συνδέσεις. Αυτό το άρθρο θα σας καθοδηγήσει βήμα προς βήμα στη διαδικασία ρύθμισης των παραμέτρων firewall για το AnyDesk, καλύπτοντας περιβάλλοντα Windows, macOS και Linux.

Γιατί είναι σημαντικό να ρυθμίσετε τις παραμέτρους firewall για το AnyDesk

Η ρύθμιση των παραμέτρων firewall διασφαλίζει ότι οι συνδέσεις του AnyDesk δεν θα μπλοκαριστούν από το σύστημα ασφαλείας του δικτύου σας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για να αποφευχθούν προβλήματα σύνδεσης, όπως αδυναμία σύνδεσης ή διακοπές στη σύνδεση. Με τις σωστές ρυθμίσεις, μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι το AnyDesk λειτουργεί απρόσκοπτα και ασφαλώς.

Ρύθμιση παραμέτρων firewall για το AnyDesk στα Windows

Άνοιγμα του Windows Defender Firewall

 1. Μενού Έναρξη: Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και πληκτρολογήστε “Windows Defender Firewall”.
 2. Άνοιγμα Firewall: Επιλέξτε “Windows Defender Firewall με προχωρημένη ασφάλεια” από τα αποτελέσματα.

Δημιουργία νέου κανόνα εισερχόμενης κίνησης

 1. Κανόνες εισερχόμενης κίνησης: Στο παράθυρο του Windows Defender Firewall, επιλέξτε “Κανόνες εισερχόμενης κίνησης” από το αριστερό μενού.
 2. Δημιουργία νέου κανόνα: Κάντε κλικ στο “Νέος Κανόνας…” στη δεξιά πλευρά του παραθύρου.
 3. Επιλογή τύπου κανόνα: Επιλέξτε “Πρόγραμμα” και κάντε κλικ στο “Επόμενο”.

Ρύθμιση του κανόνα για το AnyDesk

 1. Επιλογή προγράμματος: Επιλέξτε “Αυτή η διαδρομή προγράμματος” και εισάγετε τη διαδρομή του AnyDesk, π.χ., C:\Program Files (x86)\AnyDesk\AnyDesk.exe.
 2. Επιλογή δράσης: Επιλέξτε “Να επιτρέπεται η σύνδεση” και κάντε κλικ στο “Επόμενο”.
 3. Επιλογή προφίλ: Επιλέξτε τα προφίλ στα οποία θα εφαρμόζεται ο κανόνας (Domain, Private, Public) και κάντε κλικ στο “Επόμενο”.
 4. Ονομασία κανόνα: Δώστε ένα όνομα στον κανόνα, π.χ., “AnyDesk Incoming” και κάντε κλικ στο “Τέλος”.

Ρύθμιση παραμέτρων firewall για το AnyDesk σε macOS

Άνοιγμα των ρυθμίσεων ασφαλείας

 1. Προτιμήσεις συστήματος: Ανοίξτε τις Προτιμήσεις Συστήματος από το μενού Apple.
 2. Ασφάλεια και Απόρρητο: Επιλέξτε “Ασφάλεια και Απόρρητο”.

Πρόσβαση στις ρυθμίσεις firewall

 1. Firewall: Κάντε κλικ στην καρτέλα “Firewall”.
 2. Ενεργοποίηση firewall: Εάν το firewall δεν είναι ήδη ενεργοποιημένο, κάντε κλικ στο “Ενεργοποίηση firewall”.

Προσθήκη του AnyDesk στις εξαιρέσεις

 1. Ρυθμίσεις Firewall: Κάντε κλικ στο κουμπί “Ρυθμίσεις firewall”.
 2. Προσθήκη προγράμματος: Κάντε κλικ στο κουμπί “+” για να προσθέσετε το AnyDesk στις εξαιρέσεις του firewall.
 3. Επιλογή AnyDesk: Εντοπίστε και επιλέξτε το AnyDesk από τη λίστα εφαρμογών και κάντε κλικ στο “Προσθήκη”.
 4. Επιβεβαίωση: Βεβαιωθείτε ότι το AnyDesk έχει ρυθμιστεί να επιτρέπεται και κλείστε το παράθυρο των ρυθμίσεων.

Ρύθμιση παραμέτρων firewall για το AnyDesk σε Linux

Χρήση ufw στο Ubuntu

 1. Άνοιγμα τερματικού: Ανοίξτε ένα τερματικό.
 2. Ενεργοποίηση ufw: Εάν το ufw δεν είναι ενεργοποιημένο, ενεργοποιήστε το με την εντολή sudo ufw enable.
 3. Προσθήκη κανόνα: Προσθέστε έναν κανόνα για το AnyDesk με την εντολή sudo ufw allow 7070/tcp. Το AnyDesk χρησιμοποιεί την πόρτα 7070 για τις συνδέσεις του.

Χρήση firewalld στο Fedora

 1. Άνοιγμα τερματικού: Ανοίξτε ένα τερματικό.
 2. Προσθήκη κανόνα: Προσθέστε έναν κανόνα για το AnyDesk με την εντολή sudo firewall-cmd –permanent –add-port=7070/tcp.
 3. Εφαρμογή αλλαγών: Εφαρμόστε τις αλλαγές με την εντολή sudo firewall-cmd –reload.

Συμβουλές και βέλτιστες πρακτικές

Για να διασφαλίσετε ότι το AnyDesk λειτουργεί σωστά με το firewall σας, ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές:

 • Τακτική ενημέρωση: Βεβαιωθείτε ότι το AnyDesk και το firewall σας είναι πάντα ενημερωμένα με τις τελευταίες εκδόσεις για να απολαμβάνετε τις πιο πρόσφατες βελτιώσεις ασφαλείας.
 • Έλεγχος συνδέσεων: Μετά την εφαρμογή των ρυθμίσεων, δοκιμάστε να συνδεθείτε με το AnyDesk για να βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις είναι σωστές και ότι δεν υπάρχουν προβλήματα σύνδεσης.
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων: Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα, ελέγξτε τα αρχεία καταγραφής (logs) του firewall για να εντοπίσετε τυχόν μπλοκαρισμένες συνδέσεις και προσαρμόστε τους κανόνες αναλόγως.
 • Επικοινωνία με την υποστήριξη: Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με την υποστήριξη του AnyDesk για βοήθεια.

Με λίγα λόγια

Η σωστή ρύθμιση των παραμέτρων firewall για το AnyDesk είναι απαραίτητη για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των απομακρυσμένων συνδέσεών σας. Ακολουθώντας τα βήματα και τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το άρθρο, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι το AnyDesk λειτουργεί σωστά σε περιβάλλοντα Windows, macOS και Linux, επιτρέποντάς σας να εκμεταλλευτείτε πλήρως τις δυνατότητες απομακρυσμένης πρόσβασης με ασφάλεια και αξιοπιστία.