Τα shortcuts (συντομεύσεις) για το AnyDesk μπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση στις απομακρυσμένες συνδέσεις και να βελτιώσουν την παραγωγικότητα. Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε πώς να δημιουργήσετε shortcuts για το AnyDesk σε διάφορα λειτουργικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των Windows, macOS και Linux.

Δημιουργία shortcuts για το AnyDesk στα Windows

Βήμα 1: Δημιουργία συντόμευσης στην επιφάνεια εργασίας

 1. Εντοπισμός του AnyDesk:
  • Ανοίξτε τον φάκελο όπου είναι εγκατεστημένο το AnyDesk. Συνήθως βρίσκεται στη διαδρομή C:\Program Files (x86)\AnyDesk\.
 2. Δημιουργία συντόμευσης:
  • Κάντε δεξί κλικ στο αρχείο AnyDesk.exe.
  • Επιλέξτε “Δημιουργία συντόμευσης”.
  • Η συντόμευση θα δημιουργηθεί στον ίδιο φάκελο.
 3. Μετακίνηση στην επιφάνεια εργασίας:
  • Μετακινήστε τη συντόμευση που δημιουργήθηκε στην επιφάνεια εργασίας για εύκολη πρόσβαση.

Βήμα 2: Προσαρμογή συντόμευσης

 1. Μετονομασία συντόμευσης:
  • Κάντε δεξί κλικ στη συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε “Μετονομασία”.
  • Δώστε ένα όνομα που να περιγράφει τη συντόμευση, όπως “AnyDesk”.
 2. Αλλαγή εικονιδίου:
  • Κάντε δεξί κλικ στη συντόμευση και επιλέξτε “Ιδιότητες”.
  • Στην καρτέλα “Συντόμευση”, κάντε κλικ στο κουμπί “Αλλαγή εικονιδίου”.
  • Επιλέξτε ένα εικονίδιο από τη λίστα ή αναζητήστε ένα προσαρμοσμένο εικονίδιο.

Δημιουργία shortcuts για το AnyDesk σε macOS

Βήμα 1: Δημιουργία συντόμευσης στην επιφάνεια εργασίας

 1. Εντοπισμός του AnyDesk:
  • Ανοίξτε τον φάκελο “Εφαρμογές” (Applications) και βρείτε το AnyDesk.
 2. Δημιουργία συντόμευσης:
  • Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο “Option” και σύρετε το εικονίδιο του AnyDesk στην επιφάνεια εργασίας.
  • Αυτό θα δημιουργήσει μια συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας.

Βήμα 2: Προσαρμογή συντόμευσης

 1. Μετονομασία συντόμευσης:
  • Κάντε κλικ στη συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας και πατήστε “Enter” για να την μετονομάσετε.
  • Δώστε ένα περιγραφικό όνομα, όπως “AnyDesk”.
 2. Αλλαγή εικονιδίου:
  • Επιλέξτε τη συντόμευση και πατήστε “Cmd + I” για να ανοίξετε το παράθυρο πληροφοριών.
  • Σύρετε ένα νέο εικονίδιο πάνω στο υπάρχον εικονίδιο στην επάνω αριστερή γωνία του παραθύρου πληροφοριών για να το αλλάξετε.

Δημιουργία shortcuts για το AnyDesk σε Linux

Βήμα 1: Δημιουργία συντόμευσης στην επιφάνεια εργασίας

 1. Εντοπισμός του AnyDesk:
  • Βρείτε το εκτελέσιμο αρχείο του AnyDesk. Συνήθως βρίσκεται στον φάκελο /usr/bin/ ή /opt/anydesk/.
 2. Δημιουργία συντόμευσης:
  • Ανοίξτε τον φάκελο της επιφάνειας εργασίας σας. Συνήθως βρίσκεται στη διαδρομή ~/Desktop/.
  • Δημιουργήστε ένα νέο αρχείο με την επέκταση .desktop (π.χ., anydesk.desktop).
 3. Επεξεργασία αρχείου .desktop:
  • Ανοίξτε το αρχείο με έναν επεξεργαστή κειμένου (π.χ., gedit, nano).
  • Προσθέστε τις παρακάτω γραμμές:
 • plaintext
 • Copy code
 • [Desktop Entry]
 • Name=AnyDesk
 • Comment=Remote Desktop Application
 • Exec=/usr/bin/anydesk
 • Icon=anydesk
 • Terminal=false
 • Type=Application
 • Categories=Network;
 1. Αποθήκευση και κλείσιμο:
  • Αποθηκεύστε το αρχείο και κλείστε τον επεξεργαστή κειμένου.

Βήμα 2: Προσαρμογή συντόμευσης

 1. Δικαιώματα εκτέλεσης:
  • Ανοίξτε ένα τερματικό και δώστε δικαιώματα εκτέλεσης στη συντόμευση με την εντολή:
 • sh
 • Copy code
 • chmod +x ~/Desktop/anydesk.desktop
 1. Επιβεβαίωση συντόμευσης:
  • Κάντε διπλό κλικ στη συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας για να βεβαιωθείτε ότι ανοίγει το AnyDesk.

Δημιουργία συντομεύσεων AnyDesk για απομακρυσμένες συνδέσεις

Στα Windows

 1. Άνοιγμα AnyDesk:
  • Εκκινήστε το AnyDesk και συνδεθείτε στον απομακρυσμένο υπολογιστή που θέλετε να δημιουργήσετε τη συντόμευση.
 2. Δημιουργία συντόμευσης σύνδεσης:
  • Στην κύρια οθόνη του AnyDesk, κάντε δεξί κλικ στον απομακρυσμένο υπολογιστή στη λίστα πρόσφατων συνδέσεων και επιλέξτε “Δημιουργία συντόμευσης”.
  • Η συντόμευση θα δημιουργηθεί στην επιφάνεια εργασίας σας.

Στο macOS

 1. Άνοιγμα AnyDesk:
  • Εκκινήστε το AnyDesk και συνδεθείτε στον απομακρυσμένο υπολογιστή που θέλετε να δημιουργήσετε τη συντόμευση.
 2. Αποθήκευση διεύθυνσης:
  • Στην κύρια οθόνη του AnyDesk, κάντε δεξί κλικ στον απομακρυσμένο υπολογιστή στη λίστα πρόσφατων συνδέσεων και επιλέξτε “Αποθήκευση διεύθυνσης”.
 3. Δημιουργία συντόμευσης:
  • Δημιουργήστε ένα νέο αρχείο στην επιφάνεια εργασίας σας με το όνομα του απομακρυσμένου υπολογιστή.
  • Σύρετε το αρχείο που αποθηκεύσατε στην επιφάνεια εργασίας για να δημιουργήσετε τη συντόμευση.

Στο Linux

 1. Άνοιγμα AnyDesk:
  • Εκκινήστε το AnyDesk και συνδεθείτε στον απομακρυσμένο υπολογιστή που θέλετε να δημιουργήσετε τη συντόμευση.
 2. Δημιουργία αρχείου συντόμευσης:
  • Δημιουργήστε ένα νέο αρχείο .desktop στην επιφάνεια εργασίας σας (π.χ., anydesk-remote.desktop).
 3. Επεξεργασία αρχείου .desktop:
  • Ανοίξτε το αρχείο με έναν επεξεργαστή κειμένου και προσθέστε τις παρακάτω γραμμές, αντικαθιστώντας το REMOTE_ID με το αναγνωριστικό του απομακρυσμένου υπολογιστή:
 • plaintext
 • Copy code
 • [Desktop Entry]
 • Name=AnyDesk Remote
 • Comment=Connect to remote computer
 • Exec=anydesk –with-id REMOTE_ID
 • Icon=anydesk
 • Terminal=false
 • Type=Application
 • Categories=Network;
 1. Αποθήκευση και κλείσιμο:
  • Αποθηκεύστε το αρχείο και κλείστε τον επεξεργαστή κειμένου.
 2. Δικαιώματα εκτέλεσης:
  • Ανοίξτε ένα τερματικό και δώστε δικαιώματα εκτέλεσης στη συντόμευση με την εντολή:
 • sh
 • Copy code
 • chmod +x ~/Desktop/anydesk-remote.desktop

Με λίγα λόγια

Η δημιουργία shortcuts για το AnyDesk μπορεί να απλοποιήσει τη διαδικασία σύνδεσης και να βελτιώσει την παραγωγικότητά σας. Είτε χρησιμοποιείτε Windows, macOS, είτε Linux, τα παραπάνω βήματα σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε και να προσαρμόσετε τις συντομεύσεις σας για εύκολη πρόσβαση στις απομακρυσμένες συνδέσεις και στις δυνατότητες του AnyDesk. Ακολουθώντας τις οδηγίες, μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι οι συντομεύσεις σας θα είναι λειτουργικές και εύχρηστες, προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες και προτιμήσεις.