Σε αυτό, λοιπόν, λύση δίνουν τα remote monitoring and management (RMM). συστήματα.

Για αυτό, στο παρόν άρθρο θα δούμε μαζί

– Τι είναι τα συστήματα RMM,

– 10 χαρακτηριστικά των συστημάτων RMM που ωφελούν τις επιχειρήσεις και

– Ποια εργαλεία RMM να επιλέξετε για την επιχείρησή σας.

Τι Είναι τα Συστήματα RMM;

Remote monitoring and management (RMM) σύστημα ή εργαλείο αποτελεί το λογισμικό που επιτρέπει την απομακρυσμένη πρόσβαση και διαχείριση των συσκευών κατά τρόπο συγκεντρωτικό και ενιαίο.

Μέσω ενός τέτοιου συστήματος, ο διαχειριστής των συσκευών μπορεί να πραγματοποιεί οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε ακόμη και εάν είχε φυσική πρόσβαση στη συσκευή, όπως εγκατάσταση προγραμμάτων, επεξεργασία δεδομένων και αρχείων, επίβλεψη της κατάστασης κυβερνοασφαλείας, κ.ά.

Τα συστήματα RMM αποτελούν πλέον αναγκαιότητα για την παροχή τεχνικής υποστήριξης σε μία επιχείρηση είτε από τις εσωτερικές ομάδες ειδικών IT είτε από εξωτερικούς συνεργάτες IT.

Βελτιστοποιούν τη διαχείριση ολόκληρης της υποδομής IT των επιχειρήσεων και, παράλληλα, συμβάλλουν στην εξοικονόμηση χρόνου και πόρων τόσο για τις ίδιες τις επιχειρήσεις όσο και για τους ειδικούς IT.

Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφέρουμε πώς προκύπτει η βελτιστοποίηση αυτή μέσω των επιμέρους χαρακτηριστικών των συστημάτων RMM.

Πώς τα Συστήματα RMM Ωφελούν τις Επιχειρήσεις: 10 Χαρακτηριστικά

Συνοπτικά, λοιπόν, θα περιγράψουμε 10 χαρακτηριστικά των συστημάτων RMM και τα οφέλη που το καθένα προσφέρει σε μία επιχείρηση.

#1: Απομακρυσμένη πρόσβαση

Ένα σύστημα RMM παρέχει γρήγορη και ασφαλή απομακρυσμένη πρόσβαση σε συσκευές, servers ή browsers, με αποτέλεσμα ένας ειδικός IT να μπορεί να εντοπίσει άμεσα οποιοδήποτε ζήτημα στο δίκτυο ή τη συσκευή, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρέμβασή του.

Έτσι, οι υπάλληλοι των επιχειρήσεων μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται στη συσκευή αδιάκοπα όσο εκκρεμεί η επίλυση του ζητήματος.

#2: Αυτοματοποίηση

Ακόμη, τα περισσότερα συστήματα RMM διαθέτουν προεπιλογή αυτοματοποίησης βασικών εργασιών, ώστε να μπορεί να εκτελεστεί μεγαλύτερος όγκος εκκρεμοτήτων χωρίς να χρειάζεται να αυξηθούν αναλόγως οι ώρες εργασίας των υπαλλήλων ή συνολικά το ανθρώπινο δυναμικό.

#3: Ορατότητα

Είτε οι εργασίες πραγματοποιούνται αυτόματα είτε χειροκίνητα, τα εργαλεία RMM συνήθως περιλαμβάνουν μηχανισμούς ειδοποίησης του χρήστη σχετικά με αυτές, όταν κρίνεται αναγκαίο ή απαιτείται ενέργεια.

Ως αποτέλεσμα, εξασφαλίζεται η κατανόηση των λειτουργιών των εργαλείων από τους υπαλλήλους και η πλήρης και αποδοτική χρήση τους.

#4: Διαχείριση συσκευών

Αν και η διαχείριση συσκευών αποτελεί σχεδόν συνώνυμο των συστημάτων RMM, είναι σημαντικό να αναφέρουμε τη δυνατότητα εντοπισμού νέων συσκευών και άμεσης ένταξής τους στο δίκτυο μέσω των συστημάτων αυτών.

Έτσι, η επαφή των ειδικών με το συνολικό περιβάλλον IT της επιχείρησης και η διαχείρισή του επιταχύνεται σημαντικά, ενώ αποφεύγεται η δημιουργία κενών ελέγχου στο δίκτυο.

Εδώ, βέβαια, η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να φροντίσει ώστε το σύστημα RMM που θα επιλέξει να είναι συμβατό με τους περισσότερους δυνατούς τύπους συσκευών και λογισμικών.

Ενδεικτικά, το N-able N-sight RMM εργαλείο εμφανίζεται συμβατό με λογισμικά Windows, macOS, Linux, αλλά και Android ή iOS, καθιστώντας δυνατό τον εντοπισμό και τη σύνδεσή με τις συσκευές χρήσης στο δίκτυο.

#5: Διαχείριση λογισμικών επιδιόρθωσης

Επιπλέον, ένα σύστημα RMM περιλαμβάνει συνήθως λογισμικό επιδιόρθωσης σφαλμάτων και επιτρέπει τη διαχείριση και ανανέωσή του, με σκοπό την πρόληψη κυβερνοεπιθέσεων στο δίκτυο υπολογιστών μιας επιχείρησης.

#6: Παρακολούθηση χρόνων και τιμολόγηση

Ορισμένα εργαλεία RMM, όπως το N-able N-sight που προαναφέραμε, φέρουν ενσωματωμένη εφαρμογή παρακολούθησης των χρόνων χρήσης και εργασίας στην πλατφόρμα τους.

Έτσι, μία ομάδα IT μπορεί να γνωρίζει ακριβώς το χρόνο που εργάστηκε για την παροχή των υπηρεσιών της μέσω του εργαλείου και αναλόγως να κοστολογήσει τις υπηρεσίες της.

Με τον τρόπο αυτό, αυξάνεται η αξιοπιστία ως την τιμολόγηση των υπηρεσιών της απέναντι στις επιχειρήσεις που την εμπιστεύονται.

#7: Ενσωμάτωση

Παράλληλα, τα συστήματα RMM ενσωματώνονται διακριτικά στο λογισμικό των συσκευών σας και στους browsers ή ακόμη συνδέονται με άλλα professional services automation (PSA) εργαλεία, με αποτέλεσμα ο χρήστης να μπορεί να ανατρέξει γρήγορα σε αυτά, χωρίς να υπερφορτώνεται οπτικά η επιφάνεια εργασίας του.

#8: Επεκτασιμότητα

Αξίζει, επίσης, να αναφέρουμε ότι ένα εργαλείο RMM μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιοδήποτε μέγεθος επιχείρησης και όγκο αναγκών μέσω της παροχής διαφορετικών ή προσαρμόσιμων πακέτων υπηρεσιών.

Με τον τρόπο αυτό, μία επιχείρηση εξασφαλίζει την κάλυψη των αναγκών της αγοράζοντας μόνο τις υπηρεσίες εκείνες που την ενδιαφέρουν και, άρα, αποφεύγοντας αδικαιολόγητα κόστη.

#9: Ποικιλία δυνατοτήτων

Ακόμη, οποιοδήποτε σύστημα RMM μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς πέραν της τεχνικής υποστήριξης, όπως για την εκπαίδευση των χρηστών, τη συνεργασία τους με εξωτερικούς συνεργάτες IT και την ομαδοποίηση εργασιών, αναλόγως των αναγκών της επιχείρησης κάθε φορά.

#10: Αναφορές και πίνακες

Τέλος, όλα τα παραπάνω στοιχεία και σχετικές ενέργειες περιλαμβάνονται συγκεντρωτικά σε φύλλα αναφορών, πίνακες και στατιστικά, ώστε όχι μόνο οι ειδικοί IT, αλλά και οι ίδιοι οι υπάλληλοι-χρήστες να μπορούν να επιβλέπουν την πορεία τους.

Αυτή η συλλογή δεδομένων βοηθά στη λήψη των βέλτιστων αποφάσεων όσον αφορά την υποδομή IT και την πραγματοποίηση προληπτικών ενεργειών, όταν διαφαίνεται ότι ένα ζήτημα πρόκειται να προκύψει.

Έχοντας κατανοήσει, λοιπόν, πώς τα χαρακτηριστικά ενός συστήματος RMM μπορούν να ωφελήσουν μια επιχείρηση, ας προχωρήσουμε στο ποια σχετικά εργαλεία μπορείτε να εντάξετε στο δίκτυο της επιχείρησής σας.

Ποια Εργαλεία RMM να Επιλέξετε για την Επιχείρησή Σας

Αν και υπάρχει πληθώρα διαθέσιμων εργαλείων RMM, όπως το Syncro, το Atera και το NinjaOne, εκείνο που θα αναλύσουμε μαζί είναι το N-able N-sight.

Το N-able N-sight αποτελεί το No1 λογισμικό RMM (Annual Report Card Awards) στην αγορά, επιτρέποντας την απομακρυσμένη πρόσβαση και παρακολούθηση υπολογιστών, κινητών συσκευών, servers και δικτύου.

Πέραν του ότι φέρει όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, εμφανίζει ορισμένες ιδιαιτερότητες που βελτιστοποιούν την εμπειρία του χρήστη, οι οποίες και συνίστανται

– Στην ενισχυμένη ασφάλεια πρόσβασης μέσω κρυπτογράφησης και επαλήθευσης πολλών παραγόντων,

– Στη δυνατότητα χρήσης από ομάδες με υψηλή κινητικότητα μέσω mobile app,

– Στην απλοποίηση της διαχείρισης αιτημάτων υποστήριξης και τιμολόγησης, μέσω εργαλείων προτεραιοποίησης και επίβλεψης της ουράς αιτημάτων,

– Στη διαχείριση λογισμικών επιδιόρθωσης σφαλμάτων για εφαρμογές Microsoft και

– Στην εξασφάλιση πολυεπίπεδης προστασίας μέσω της χρήσης συστήματος Endpoint Detection and Response (EDR).

Οι ενέργειες μέσω του N-able N-sight και η πορεία τους απεικονίζεται σε ειδικούς πίνακες ή γραφήματα, ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθηση των διαδικασιών από το χρήστη.

Συνοψίζοντας

Από τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι ένα RMM εργαλείο, όπως το N-able N-sight, επιτρέπει τη δημιουργία ενός ενοποιημένου συστήματος διαχείρισης της IT υποδομής σας και τη βελτίωση της αποδοτικότητας της επιχείρησής σας.

Εάν, λοιπόν, επιθυμείτε να εντάξετε το N-able N-sight στην καθημερινότητα της επιχείρησής σας, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να ξεκινήσετε τη δωρεάν δοκιμή σας και να λάβετε την υποστήριξη εκείνη που προσαρμόζεται στις ανάγκες σας!