Για το λόγο αυτό, στο παρόν άρθρο θα δούμε:

– 6 τρόπους με τους οποίους η τεχνολογία αυξάνει την αποδοτικότητα των εργαζομένων, αλλά και

– 2 εργαλεία που μπορούν να αυξήσουν την αποδοτικότητα των εργαζομένων σας.

Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά.

6 Τρόποι που η Τεχνολογία Αυξάνει την Αποδοτικότητα των Εργαζομένων

Από όλους τους τρόπους με τους οποίους η τεχνολογία βελτιώνει την αποδοτικότητα του προσωπικού, επιλέξαμε να αναφερθούμε στους βασικότερους, οι οποίοι και είναι οι εξής.

Τρόπος #1: Αυτοματοποιεί τις διαδικασίες

Η ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε μία επιχείρηση επιτρέπει τη χρήση προγραμμάτων που μπορούν να φέρουν εις πέρας καθημερινές εργασίες με αυτοποιημένο τρόπο.

Οι υπάλληλοι δε χρειάζεται πλέον να συμμετέχουν σε κάθε στάδιο της διαδικασίας διεκπεραίωσης εργασιών, αλλά αρκεί η υποβολή εντολής, με την οποία το πρόγραμμα εκκινεί τη διαδικασία και εκτελεί κάθε στάδιο αυτής χωρίς περαιτέρω παρέμβαση του υπαλλήλου.

Μάλιστα, η έναρξη διαδικασίας είναι δυνατή να χωρίς καν την εντολή του χρήστη, εφόσον το πρόγραμμα είναι εξουσιοδοτημένο να το πράξει όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Τρόπος #2: Διευκολύνει την επικοινωνία

Επιπλέον, πέραν της συμβατικής χρήσης των πλατφορμών email, calendar, group chat, κλπ., ορισμένα τεχνολογικά εργαλεία επιτρέπουν την ενοποίηση των υπηρεσιών αυτών ή ακόμη και την προσθήκη νέων σε μία κοινή πλατφόρμα για τους χρήστες μιας επιχείρησης, διευκολύνοντας την επικοινωνία και τον διαμοιρασμό δεδομένων.

Τρόπος #3: Επιτρέπει τη συνεχή εκπαίδευση

Η χρήση νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις παρέχει, επίσης, τη δυνατότητα διαρκούς εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού online. Η εκπαίδευση αυτή μπορεί

να αφορά τη χρήση και εξοικείωση με τα νέα τεχνολογικά εργαλεία της επιχείρησης, αλλά και την απόκτηση κατάρτισης σε οποιουσδήποτε τομείς ενδιαφέροντος, μέσω συμμετοχής σε webinars και remote προγράμματα πιστοποιήσεων.

Τρόπος #4: Προσφέρει πρόσβαση σε real-time πληροφορίες

Πέραν, όμως, της πρόσβασης σε εκπαιδευτικά προγράμματα, τα τεχνολογικά μέσα εγγυώνται την real-time πρόσβαση και σε οποιοδήποτε άλλο είδος πληροφορίας.

Κατά πρώτον, είναι προφανές ότι η δημιουργία ενός εκσυγχρονισμένου δικτύου υπολογιστών, με υψηλές ταχύτητες internet και αυξημένες ικανότητες επεξεργαστών, διευκολύνει την απόκτηση οποιασδήποτε πληροφορίας μέσω διαδικτύου.

Κατά δεύτερον, επιτρέπει τη δημιουργία κοινών ψηφιακών χώρων αποθήκευσης μέσω αντιγράφων ασφαλείας, cloud και file ή database server όπου ο κάθε εργαζόμενος θα μπορεί να αναζητήσει και να ανακτήσει την αποθηκευμένη πληροφορία ανά πάσα στιγμή.

Τρόπος #5: Επιτρέπει τη μέτρηση αποτελεσμάτων

Παράλληλα, οι σύγχρονες ΤΠΕ προσφέρουν ειδικά ψηφιακά εργαλεία συντονισμού του προσωπικού μιας επιχείρησης, όπου είναι η δυνατή η συνολική ή επιμέρους διαχείριση εργασιών μιας ομάδας, η καταγραφή αλλαγών και εξελίξεων της πορείας κάθε εργασίας, η συνεργασία των υπαλλήλων όπου χρειάζεται και η κοινοποίηση πληροφοριών.

 

Έτσι, η κάθε ομάδα εργαζομένων μπορεί να παρακολουθήσει τις αναθέσεις που την αφορούν και τη διαδικασία διεκπαιρέωσής τους, με αποτέλεσμα να αποκτά μία συνολική και μετρήσιμη εικόνα των αποτελεσμάτων των εργασιών της σε τακτική βάση.

Τρόπος #6: Υποστηρίζει απομακρυσμένες υπηρεσίες IT

Τέλος, οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής διευκολύνουν την παροχή υπηρεσιών IT στο σύστημα υπολογιστών της επιχείρησης.

Ειδικότερα, η χρήση εργαλείων απομακρυσμένης πρόσβασης επιτρέπει σε κάθε ειδικό IT, είτε ως outsourced συνεργάτη είτε ως in-house υπάλληλο, να αποκτήσει πρόσβαση στο σύστημα και να επιλύσει κάθε ζήτημα, χωρίς να χρειάζεται η φυσική πρόσβασή του σε αυτό.

Έτσι, η επίλυση προβλημάτων πραγματοποιείται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, ώστε οι χρήστες του συστήματος να συναντούν τα μικρότερα δυνατά εμπόδια και καθυστερήσεις.

Έχοντας δει, λοιπόν, πώς η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην υποδομή μιας επιχείρησης βελτιώνει την αποδοτικότητα των εργαζομένων, αξίζει να αναφέρουμε ορισμένα από τα εργαλεία που μπορεί να συμβάλλουν στη βελτίωση αυτή.

2 Εργαλεία που Αυξάνουν την Αποδοτικότητα των Εργαζομένων

Ενδεικτικά, λοιπόν, θα αναφερθούμε σε δύο εργαλεία και τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά τους που μπορούν να διευκολύνουν την εργασιακή καθημερινότητα στην επιχείρησή σας.

TeamViewer

Ξεκινώντας, το TeamViewer αποτελεί μία από τις πιο καινοτόμες εναλλακτικές στον τομέα τεχνικής υποστήριξης μέσω δύο βασικών εργαλείων επαυξημένης πραγματικότητας, το Assist AR και το Frontline.

Ειδικότερα, το Assist AR προσφέρει διαδραστική απομακρυσμένη υποστήριξη μέσω κάμερας, χρησιμοποιώντας live video. Ο χρήστης κατευθύνει το video στη συσκευή που εμφανίζει δυσλειτουργία και ένας απομακρυσμένος ειδικός συνδέεται στο video αυτό, ώστε να μπορέσει να δει τη συσκευή και να εντοπίσει την αιτία του προβλήματος.

Μπορεί, μάλιστα, να προσθέσει σημάνσεις (βέλη, σημειώσεις, κλπ.), ώστε να καθοδηγήσει το χρήστη ως προς τον τρόπο επίλυσής του.

Από την άλλη, το Frontline αποτελεί ένα πιο εξελιγμένο εργαλείο επαυξημένης πραγματικότητας για τη διευκόλυνση χειρονακτικών εργασιών.

Ο χρήστης του Frontline χρησιμοποιεί το ειδικό σετ έξυπνων γυαλιών του TeamViewer, το οποίο παρέχει πρόσβαση σε ψηφιακή άυλη επιφάνεια εργασίας. 

Στην επιφάνεια αυτή ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιεί ενέργειες μέσω φωνητικών εντολών.

Επιπλέον, με την κατεύθυνση των smart glasses σε αντικείμενα, η επιφάνεια εργασίας μπορεί να αναλύσει την εικόνα του αντικειμένου και να διαβάσει τους κωδικούς QR που έχουν τοποθετηθεί σε αυτό, ώστε να δώσει πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του, οδηγίες χρήσης ή να εντοπίσει την ανάγκη εκτέλεσης ενεργειών.

AnyDesk

Παράλληλα, το AnyDesk αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες λύσεις για τη συνεργασία ομάδων εργαζομένων μέσω της συνδυαστικής χρήσης τριών εργαλείων, του Screen Sharing, του Whiteboard και του Remote File Transfer.

Το Screen Sharing εγκαθίσταται στις συσκευές μιας επιχείρησης, κάθε μία από τις οποίες λαμβάνει εξατομικευμένα διαπιστευτήρια. Έπειτα, με την κοινοποίηση των διαπιστευτηρίων αυτών, η μία συσκευή μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στην άλλη, ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία μεταξύ των συσκευών, χωρίς να απαιτείται η φυσική επαφή του χρήστη με κάθε μία από αυτές.

Επιπλέον, το Whiteboard αποτελεί μία online προσομοίωση λευκοπίνακα, όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να δουλέψουν συγχρόνως, να κοινοποιήσουν τις προτάσεις τους, όταν αυτές δεν μπορούν να πάρουν τη μορφή κειμένου σε αρχείο .doc και να πραγματοποιήσουν διαδραστικές παρουσιάσεις στα λοιπά μέλη των ομάδων εργασίας.

Τέλος, το Remote File Transfer επιτρέπει τη γρήγορη κοινοποίηση αρχείων σε υψηλής ποιότητας, ανεξαρτήτως μεγέθους μεταξύ των χρηστών. Η κοινοποίηση

μέσω του προγράμματος αυτού φέρει εγγύηση αυξημένης ασφαλείας μέσω διαδοχικών στρωμάτων κρυπτογράφησης.

Οι χρήστες μπορούν, επίσης, να παρακολουθήσουν το ιστορικό κοινοποιήσεων και την κατάσταση των αρχείων μέσω της ειδικής πλατφόρμας File Manager που βρίσκεται ενσωματωμένη στο πρόγραμμα.

Συνοψίζοντας

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι η αποδοτικότητα των εργαζομένων μιας επιχείρησης μπορεί να βελτιωθεί με ποικίλους τρόπους μέσω της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών και, ειδικότερα, μέσω της χρήσης κατάλληλων εργαλείων.

Για το λόγο αυτό, η Orthology προσφέρει υπηρεσίες εγκατάστασης και εκπαίδευσης προσωπικού πάνω σε εργαλεία, όπως το TeamViewer, το AnyDesk, κ.ά., με στόχο να καλύψει ένα ευρύ φάσμα αναγκών.

Εάν, λοιπόν, επιθυμείτε να γνωρίσετε καλύτερα τις υπηρεσίες μας, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να λάβετε κάθε δυνατή ενημέρωση και  υποστήριξη που προσαρμόζεται στις προτιμήσεις σας!