Μια από τις θέσεις που παίζουν ρόλο κλειδί είναι αυτή του IT Manager, για την οποία θα μιλήσουμε στο σημερινό άρθρο.
Πιο συγκεκριμένα, θα δούμε:

 

 • Τι είναι ο IT Manager
 • Τι δεξιότητες πρέπει να έχει ο IT Manager

Ας ξεκινήσουμε όμως με τα βασικά.

Τι είναι ο IT Manager;

Με λίγα λόγια, ένας IT Manager είναι υπεύθυνος για την γενικότερη επίδοση των τεχνολογικών συστημάτων ενός οργανισμού, καθώς και για την συντήρηση και αναβάθμισή τους.

Φυσικά, πρέπει να χαράσουν και τη στρατηγική μιας εταιρείας όσον αφορά ποια συστήματα θα χρησιμοποιηθούν (τόσο software, όσο και hardware), ανάλογα με τις ανάγκες και τις τάσεις της αγοράς.

Επιπλέον, ένας IT Manager προσλαμβάνει συχνά και εκπαιδεύει διαχειριστές συστημάτων, προγραμματιστές υπολογιστών και διαχειριστές βάσεων δεδομένων.

Όλα αυτά με σκοπό τα τεχνολογικά θεμέλια της εταιρείας να λειτουργούν ομαλά. 

Πράγματα όπως:

 • Servers
 • Υπολογιστές
 • Συσκευές endpoint
 • Δίκτυα

Και άλλα πολλά, διασφαλίζουν τη σωστή επικοινωνία μεταξύ των υπαλλήλων και ως εκ τούτου, τη σωστή λειτουργία της εταιρείας.

Σε όλα αυτά δεν θα έπρεπε να αγνοούμε την ασφάλεια των συσκευών και συστημάτων μιας επιχείρησης, αφού το IT security παίζει καθοριστικό ρόλο στην ασφάλεια πολύτιμων δεδομένων από εξωγενείς κινδύνους.

 

Τώρα που είδαμε τι είναι ο IT Manager και ποιες είναι ορισμένες από τις κύριες αρμοδιότητές του, ας δούμε τι δεξιότητες έχει συνήθως ο εν λόγω manager, με σκοπό να κάνει τη δουλειά του όσο καλύτερα γίνεται.

Τι δεξιότητες πρέπει να έχει ο IT Manager;

Ορισμένες από τις δεξιότητες/ικανότητες ενός IT Manager περιλαμβάνουν τα εξης:

 • Προσέλκυση και εκπαίδευση ανθρώπων για το τμήμα IT
 • Επικοινωνία με ανώτερα στελέχη και παρουσίαση αποτελεσμάτων
 • Προσοχή στις λεπτομέρειες
 • Τεχνικές γνώσεις

Ας αναλύσουμε πιο προσεκτικά κάθε μια από τις παραπάνω δεξιότητες.

Προσέλκυση & εκπαίδευση ανθρώπων

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, ιδιαίτερα οι μεγάλες εταιρείες έχουν ολόκληρα τμήματα IT που επιβλέπουν και συντηρούν τη τεχνολογική τους υποδομή.

Φυσικά κάτι τέτοιο δεν μπορεί να το κάνει μόνος του ο IT Manager, αλλά χρειάζεται μια ομάδα ειδικών που θα τον βοηθήσει.

Για τον λόγο αυτό πρέπει να είναι ικανός να προσελκύει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό με τις κατάλληλες δεξιότητες, καθώς και να το εκπαιδεύει σωστά.

Σε περίπτωση όπου μια εταιρεία δεν μπορεί ή δεν θέλει να έχει ολόκληρο το τμήμα IT in-house, τότε μια εναλλακτική είναι να το κάνει outsource σε έναν έμπιστο συνεργάτη.

Επικοινωνία με ανώτερα στελέχη & παρουσίαση αποτελεσμάτων

Μια ακόμα ικανότητα που πρέπει να έχουν οι IT managers, είναι να μπορούν να επικοινωνούν προβλήματα και αποτελέσματα σε άλλα στελέχη, τα οποία πολλές φορές δεν έχουν σχέση με τη τεχνολογία.

Αν δηλαδή πρέπει να αναβαθμιστεί κάποιο σύστημα ή να αποκτηθεί κάποιο πρόγραμμα για διαχείριση emails, τότε αυτό πρέπει να επικοινωνηθεί με απλό τρόπο σε άλλα μέλη της εταιρείας.

Επιπλέον, σημαντικό είναι να παρουσιάζονται σωστά και δομημένα διάφορα αποτελέσματα, επομένως οι επικοινωνιακές δεξιότητες παίζουν σημαντικό ρόλο.

Προσοχή στις λεπτομέρειες

Ορισμένα τεχνολογικά λάθη μπορεί να στοιχίσουν πολύ σε μια εταιρεία, πόσο μάλλον όταν πολύτιμα δεδομένα βρίσκονται σε κίνδυνο.

Μάλιστα, μια έρευνα της IBM εντόπισε πως, κατά μέσο όρο, οι παραβιάσεις δεδομένων κοστίζουν σε μια εταιρεία $3.86 εκατομμύρια!

Επομένως, η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι ζωτικής σημασίας καθώς ελαχιστοποιεί το κίνδυνο λάθους.

Τεχνικές γνώσεις

Αν και υπάρχουν διάφορα soft skills που ένας IT Manager πρέπει να έχει, εξίσου σημαντικά είναι και τα hard skills.

Άλλωστε, για ένα τέτοιο επάγγελμα η άνεση με την τεχνολογία και η βαθιά γνώση διαφόρων εργαλείων είναι ζωτικής σημασίας. 

Για παράδειγμα, ένας καλός IT Manager πρέπει να γνωρίζει ποια είναι τα κατάλληλα εργαλεία που θα βοηθήσουν σε:

Καθώς και άλλα πολλά.

Πόσο μάλλον όταν προκύπτει κάποιο πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί άμεσα.

Ο  IT Manager θα πρέπει να είναι σε θέση να το διαχειριστεί, είτε ο ίδιος, είτε αναθέτοντάς το στο κατάλληλο άτομο.

 

 

Αναμφισβήτητα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πολλές ακόμα δεξιότητες, όπως είναι το project management και η στρατηγική σκέψη.

Πιστεύουμε όμως πως ο ρόλος και η σημαντικότητα του IT Manager για έναν οργανισμό έχει γίνει κατανοητός.

Ας συνοψίσουμε.

 Με λίγα λόγια

Είδαμε λοιπόν τι είναι ο IT Manager, γιατί είναι σημαντικός, καθώς και τι δεξιότητες πρέπει να έχει.

Σε γενικές γραμμές το τμήμα IT έχει κομβική σημασία για κάθε οργανισμό, είτε βρίσκεται in-house, είτε outsourced.

Στη δεύτερη περίπτωση, πρέπει να βρεθεί ένας έμπειρος εξωτερικός συνεργάτης ο οποίος θα προσφέρει:

 • Προληπτική συντήρηση
 • Antivirus
 • Κρυπτογράφηση
 • Υποστήριξη IT

Και πολλά ακόμα πράγματα.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε, μπορείτε να κλείσετε ένα 15λεπτο ραντεβού εντελώς δωρεάν!