Για το λόγο αυτό, στο παρόν άρθρο θα δούμε

 • Τι είναι ο server,
 • Τα 7 είδη ενός server,
 • Γιατί είναι σημαντικός ο server σε μια επιχείρηση και
 • Πώς να προστατέψετε τον server από απειλές.

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, με μία σύντομη περιγραφή.

Τι Είναι ο Server;

Server είναι ο υπολογιστής ή το σύστημα υπολογιστών που λειτουργεί στη βάση συγκεκριμένου λογισμικού, ώστε να προσφέρει σε άλλους υπολογιστές ή συσκευές υπηρεσίες φύλαξης δεδομένων, επεξεργασίας, χρήσης προγραμμάτων και λοιπών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στη συσκευή.

Ο υπολογιστής που προσφέρει τέτοιου είδους υπηρεσίες χαρακτηρίζεται ως server ή back-end σύστημα, ενώ ο υπολογιστής που δέχεται τις υπηρεσίες χαρακτηρίζεται ως client ή font-end σύστημα.

Οι clients συνδέονται με τον server μέσω της υποβολής αιτημάτων πρόσβασης, των οποίων η μορφή ποικίλλει.

Η διαφορά του server από τους clients είναι ότι συνήθως αποτελεί μία ηλεκτρονική συσκευή αυξημένων δυνατοτήτων που συνίστανται σε

 • Αυξημένη χωρητικότητα δικτύου και δίσκου
 • Αυξημένη ταχύτητα δικτύου και δίσκου
 • Μεγαλύτερη επεξεργαστική ισχύ και
 • Υψηλότερη ποιότητα υλικών hardware.

Για να κατανοήσουμε, όμως, καλύτερα τι είναι ένας server, αξίζει να αναφερθούμε στις διαφορετικές κατηγορίες servers που υπάρχουν.

Τα 7 Είδη Ενός Server

Οι servers διακρίνονται σε είδη αναλόγως του σκοπού χρήσης τους. Βέβαια, δεν αποκλείεται ένας server να χρησιμοποιείται για πολλούς και διάφορους σκοπούς και, έτσι, να ανήκει σε πάνω από ένα είδη.

Είδος #1: File Server

Οι file servers εξυπηρετούν την αποθήκευση, αρχειοθέτηση και διαμοιρασμό αρχείων με τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε αυτόν.

Οι συνδεδεμένες συσκευές αποκτούν πρόσβαση στα αρχεία μετά την υποβολή αιτήματος στο server και την αποδοχή του αιτήματος αυτού από κάποιο σύστημα διαχείρισης προσβάσεων (π.χ. χρήση εξατομικευμένων κωδικών).

Είδος #2: Print Server

Οι print servers βοηθούν τη συγκεντρωτική διαχείριση εκτυπώσεων, καθώς επιτρέπουν την απομακρυσμένη σύνδεση συσκευών με ένα εκτυπωτικό σύστημα και την υποβολή αιτημάτων εκτύπωσης από όλες τις συσκευές.

Συνήθως, οι σύγχρονοι εκτυπωτές φέρουν ενσωματωμένο print server, χωρίς να χρειάζεται η εγκατάσταση ξεχωριστής συσκευής για το σκοπό αυτό.

Είδος #3: Application Server

Οι application servers “τρέχουν” το μεγαλύτερο μέρος του φόρτου λειτουργίας μιας εφαρμογής, έτσι ώστε οι clients που κάνουν χρήση της εφαρμογής αυτής να μην επιβαρύνονται με προβλήματα λόγω έλλειψης χωρητικότητας, μειωμένης ταχύτητας και απόδοσης επεξεργαστή, κ.ά.

Οι πιο ιδιαίτερες μορφές application servers είναι οι domain name system (DNS) servers και οι email servers.

Οι DNS servers μετατρέπουν τις διευθύνσεις IP των clients σε domain names, ώστε να διευκολύνεται η ανθρώπινη χρήση. Έτσι, όταν μία συσκευή επιθυμεί πρόσβαση σε έναν client, κάνει χρήση του domain name και  ο DNS server το αντιστοιχεί με την κατάλληλη διεύθυνση IP, ώστε να ανακατευθύνει τη συσκευή στον σωστό client.

Από την άλλη, οι email servers διευκολύνουν την επικοινωνία μέσω email ως “ενδιάμεσοι” μεταξύ αποστολέα και λήπτη, οι οποίοι αποθηκεύουν την πληροφορία του email, ώστε να είναι διαθέσιμη και για τα δύο μέρη ανά πάσα στιγμή.

Είδος #4: Web Server

Οι web servers αποτελούν μία επίσης ξεχωριστή κατηγορία application server, αλλά λόγω της σημασίας και των χαρακτηριστικών τους, αξίζει να τους αναφέρουμε ξεχωριστά.

Ένας web server επιτρέπει την πρόσβαση και δραστηριότητα των clients στο internet και intranet, μέσω υποβολής αιτημάτων get ή post στους web browsers.

Τα get αναφέρονται στα αιτήματα απόκτησης πληροφορίας στο web, ενώ τα post στα αιτήματα ανάρτησης πληροφορίας στο web και ανταπόκρισης αυτού.

Είδος #5: Database Server

Συνεχίζοντας, οι database servers χρησιμεύουν ως χώροι αποθήκευσης δεδομένων και αντιγράφων ασφαλείας, αποτρέποντας την υπερφόρτωση των clients με τα δεδομένα αυτά. 

Δημιουργούν, δηλαδή, μία συγκεντρωτική βάση δεδομένων για όλους τους clients, οι οποίοι μπορεί να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτή με την υποβολή αιτήματος.

Είδος #6: Proxy Server

Οι proxy servers λειτουργούν ως “διακομιστές μεσολάβησης” στη σύνδεση των διαφόρων συσκευών, είτε είναι servers είτε είναι clients.

Ειδικότερα, αντί να μεταφέρουν απευθείας το αίτημα σύνδεσης από τη μία συσκευή στην άλλη, τοποθετούν ένα φίλτρο επεξεργασίας του αιτήματος, ώστε να κριθεί εάν το αίτημα είναι κατάλληλο προς τελική υποβολή στη συσκευή δέκτη.

Είδος #7: Monitoring and Management Server

Τέλος, οι monitoring and management servers εγκαθίστανται σε ένα δίκτυο υπολογιστών, προκειμένου να εποπτεύουν την κυκλοφορία πληροφορίας στο δίκτυο αυτό.

Η εποπτεία αυτή μπορεί να συνίσταται σε απλή καταγραφή των κινήσεων κυκλοφορίας, αλλά και σε διάδραση του ίδιου του server με τους clients κατά την υποβολή αιτημάτων και ανταποκρίσεων του συστήματος.

Εφόσον, λοιπόν, αναλύσαμε τα είδη των servers και τη λειτουργία του καθενός, ας προχωρήσουμε στο πώς οι λειτουργίες αυτές μπορούν να ωφελήσουν μία επιχείρηση. 

Γιατί Είναι Σημαντικός ο Server σε μια Επιχείρηση;

Οι λόγοι, λοιπόν, που καθιστούν έναν server ιδιαίτερα σημαντικό για μία επιχείρηση είναι οι εξής.

Κεντρική πρόσβαση σε δεδομένα

Όπως αναφέραμε παραπάνω, ορισμένα είδη servers (π.χ. file servers και database servers) βοηθούν στην αποθήκευση αρχείων και δεδομένων σε ένα κεντρικό σύστημα εκτός των συσκευών clients.

Με αυτόν τον τρόπο, διατηρούνται απομακρυσμένα όλες οι εκδόσεις δεδομένων, ανεξαρτήτως του εάν βρίσκονται ακόμη διαθέσιμες στους clients, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η ανάκτησή τους ανά πάσα στιγμή.

Οι χρήστες, λοιπόν, των εξουσιοδοτημένων clients έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε δεδομένα τυχόν χρειαστεί, χωρίς να απαιτείται να τα τηρούν στην εκάστοτε συσκευή του δικτύου της επιχείρησης.

Απόδοση

Επιπλέον, είδαμε ότι οι servers απορροφούν μεγάλο μέρος του λειτουργικού φόρτου των λογισμικών, προγραμμάτων ή εφαρμογών των clients.

Έτσι, οι συσκευές clients μπορούν να λειτουργήσουν ταχύτερα και ανεμπόδιστα, διευκολύνοντας τους χρήστες μιας επιχείρησης, ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα των εργασιών που πραγματοποιούν με τη χρήση των συσκευών.

Μείωση κόστους εξοπλισμού

Παράλληλα, το γεγονός ότι οι servers απορροφούν το μεγαλύτερο φόρτο λειτουργιών ενός δικτύου καθιστά περιττό τον εφοδιασμό μιας επιχείρησης με επιπλέον συσκευές που θα μπορούσαν να διαχειριστούν το φόρτο αυτό.

Μειώνονται, λοιπόν, τα έξοδα που θα πραγματοποιούνταν για την αγορά πρόσθετου τεχνολογικού εξοπλισμού, χωρίς, όμως, να μειώνεται η δυνατότητα κάλυψης των αναγκών της επιχείρησης, χάρη στη λειτουργία του server.

Ασφάλεια

Τέλος, η εγκατάσταση ενός server μπορεί να εξασφαλίσει αποτελεσματικότερα την κυβερνοασφάλεια του δικτύου μιας επιχείρησης.

Εάν η δραστηριότητα των συσκευών ενός δικτύου εποπτεύεται ή “φιλτράρεται” από έναν κεντρικό server, τότε η εγκατάσταση λογισμικών firewall, προστασίας κωδικών ή άλλων εργαλείων κυβερνοασφάλειας στον server συνεπάγεται την ασφάλεια του συνόλου των συσκευών δικτύου, χωρίς να χρειάζεται η εγκατάστασή τους στην κάθε συσκευή ξεχωριστά.

Έτσι, το δίκτυο υπολογιστών της επιχείρησης προστατεύεται συνολικά και αυτόματα έναντι πιθανών κυβερνοεπιθέσεων.

Αξίζει, λοιπόν, να δούμε ειδικότερα πώς μια επιχείρηση μπορεί να προστατέψει τον server, προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνολική της κυβερνοασφάλεια.

Πώς να Προστατέψετε τον Server Από Απειλές

Όπως και κάθε είδους υπολογιστής, ένας server μπορεί να καταστεί θύμα κυβερνοεπίθεσης μέσω spyware, bot ή οποιουδήποτε άλλου είδους malware.

Μάλιστα, η επίθεση σε έναν server φέρει το ρίσκο επέκτασης της απειλής σε όλες τις συσκευές που συνδέονται με αυτόν και, για αυτό, η προστασία του θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να κάνει χρήση του.

Η προστασία αυτή μπορεί να εξασφαλιστεί μέσω της χρήσης εξειδικευμένων εργαλείων εποπτείας και διαχείρισης των servers και του δικτύου σας, όπως είναι το N-able N-sight.

Το N-able N-sight αποτελεί ένα πρόγραμμα απομακρυσμένης εποπτείας και διαχείρισης (remote monitoring and management tool) το οποίο προσφέρει δυνατότητες:

 

 • Παρακολούθησης server και δικτύου,
 • Διαχείρισης συσκευών λογισμικού Windows ή iOS,
 • Αντιμετώπισης σφαλμάτων σε εφαρμογές Microsoft,
 • Πραγματοποίησης αναφορών σχετικά με τη συνολική κατάσταση ασφαλείας των servers και των συσκευών του δικτύου, αλλά και
 • Επικοινωνίας με τους χρήστες μέσω ενσωματωμένης πλατφόρμας υποβολής αιτημάτων.

Όλα τα παραπάνω μπορούν να πραγματοποιηθούν απομακρυσμένα, μέσω του ειδικου N-able N-sight app για υπολογιστή ή κινητό με Android ή iOS.

Με Λίγα Λόγια

Εάν, λοιπόν, επιθυμείτε να εγκαταστήσετε το N-able N-sight και να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας πάνω σε αυτό, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας, ωστέ να κάνετε τη δωρεάν δοκιμή σας και να λάβετε κάθε δυνατή ενημέρωση!