Ωστόσο, για να κατανοήσουμε καλύτερα περί τίνος πρόκειται, στο σημερινό άρθρο θα δούμε:

– Τι είναι το IT security

– Τα είδη IT security

– Ποιος είναι ο σκοπός του IT security και

– 5 Εργαλεία IT security που αξίζει να χρησιμοποιήσετε στην επιχείρησή σας.

Ας ξεκινήσουμε με μία σύντομη περιγραφή.

Τι Είναι το IT Security;

Όπως έχουμε ξαναδεί σε προηγούμενο άρθρο, IT ή αλλιώς Informational Technology είναι η χρήση υπολογιστικών συστημάτων και συσκευών (εφαρμογών, software, υπολογιστών, servers, κ.ά.) για τη διαχείριση δεδομένων και την πρόσβαση σε αυτά.

Έτσι, IT security, information security ή αλλιώς πληροφοριακή προστασία, είναι κάθε μέθοδος ενίσχυσης της ασφάλειας των υποδομών IT και των δεδομένων που φυλάσσονται σε αυτά.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το IT security διαφέρει από το cybersecurity στο εξής: αν και οι δύο αυτές μορφές προστασίας συχνά συγχέονται, το IT security αποσκοπεί στην προστασία όλων των δεδομένων που φυλάσσονται σε ένα σύστημα, αναλογικών και ψηφιακών, ενώ το cybersecurity αφορά την προστασία μόνο των ψηφιακών δεδομένων.

Προκειμένου να καταλάβουμε πλήρως πώς το IT security προστατεύει το σύστημά σας, ας πούμε δυο λόγια για τα είδη IT security που υπάρχουν.

Είδη IT Security

Τα είδη IT security διακρίνονται βάσει του τμήματος IT υποδομής που αφορούν. Έτσι, προκύπτουν τα εξής:

Network security: Ασφάλεια δικτύου είναι το είδος IT security που συνίσταται στον αποκλεισμό hackers από την πρόσβαση στο δίκτυο υπολογιστών σας και την εξασφάλιση της απρόσκοπτης σύνδεσης των εξουσιοδοτημένων χρηστών σε αυτό.

Internet security: Αντιθέτως, η ασφάλεια διαδικτύου αφορά τον έλεγχο των δεδομένων που ανταλλάσσονται στο διαδίκτυο, με σκοπό την αποφυγή εισροής κακόβουλων δεδομένων ή malware.

Endpoint security: Ασφάλεια endpoint, τώρα, είναι η προστασία των endpoints, δηλαδή υπολογιστών, κινητών, tablets, κ.ά. και παρεμπόδισή τους από τη σύνδεση σε αναξιόπιστα δίκτυα ή από την ανίχνευσή τους από κακόβουλους hackers.

Application security: Από την άλλη, η ασφάλεια εφαρμογών αφορά αποκλειστικά τις εφαρμογές που εγκαθίστανται σε ένα δίκτυο και το λογισμικό πάνω στο οποίο λειτουργούν, ώστε να προστατεύονται τα δεδομένα που κυκλοφορούν εντός αυτών.

Cloud security: Τέλος, η ασφάλεια cloud καλύπτει κάθε στοιχείο που βρίσκεται στο cloud, όπως είναι ορισμένα τμήματα λογισμικών ή τα αρχεία που αποθηκεύονται στο cloud storage.

Με διαφορετικές μεθόδους το καθένα, όλα τα είδη IT security εξυπηρετούν έναν και μόνο σκοπό: την προστασία πρόσβασης στα δεδομένα που φυλάσσονται στην υποδομή IT σας. Ας δούμε, λοιπόν, ειδικότερα σε τι συνίσταται ο σκοπός αυτός.

Ποιος Είναι ο Σκοπός του IT Security;

Όπως αναφέραμε και στην αρχή, το IT security αφορά την ορθή διαχείριση και προστασία πρόσβασης στα δεδομένα σας. Πιο συγκεκριμένα σκοπός αυτός του IT security αναλύεται στο εξής τρίπτυχο: εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα πληροφοριών.

#1: Εμπιστευτικότητα πληροφοριών

Εμπιστευτικότητα πληροφοριών σημαίνει ότι η πρόσβαση στα δεδομένα σας θα πρέπει να περιορίζεται σε έναν συγκεκριμένο κύκλο εξουσιοδοτημένων χρηστών. Το ίδιο ισχύει και για τη δυνατότητα τροποποίησης, αλλά και μεταφοράς των δεδομένων σας από χρήστη σε χρήστη.

Με αυτόν τον τρόπο, αποκλείονται μη εξουσιοδοτημένοι τρίτοι ή ύποπτες συσκευές από την απόκτηση πρόσβασης σε αυτά.

#2: Ακεραιότητα πληροφοριών

Αντιθέτως, η ακεραιότητα πληροφοριών συνίσταται στην ανάγκη διατήρησης του πλήρους περιεχομένου των δεδομένων. Αυτό δε σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξουν τροποποιήσεις σε αυτά, αλλά ότι όλες οι διαδικασίες αρχειοθέτησης, μετατροπής και διαβίβασής τους θα πρέπει να λειτουργούν ομαλά, ώστε η τυχόν απώλεια δεδομένων να μην προκαλείται από βλάβη στην υποδομή IT.

#3: Διαθεσιμότητα πληροφοριών

Κατά παρόμοιο τρόπο, η διαθεσιμότητα πληροφοριών αφορά τη διατήρηση της διαθεσιμότητας των δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Αυτή θα πρέπει να υφίσταται για τους εξουσιοδοτημένους χρήστες, ακόμη και περίπτωση διακοπής λειτουργίας του συστήματος υπολογιστή ή άλλης δυσλειτουργίας.

Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι με την εγκατάσταση ενός συστήματος IT security τα δεδομένα σας προφυλάσσονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων και πρόκλησης των συνεπειών τους.

Για το λόγο αυτό, αξίζει να αναφερθούμε σε ορισμένα εργαλεία IT security, προκειμένου να εξασφαλίσετε την καλύτερη ασφάλεια των τεχνολογικών σας υποδομών.

5 Εργαλεία IT Security για Επιχειρήσεις

Το καθένα από τα παρακάτω εργαλεία εμφανίζει διαφορετικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες, τις οποίες η κάθε επιχείρηση μπορεί να εκμεταλλευτή για τη διασφάλιση του IT security της.

Εργαλείο #1: GFI LanGuard

Το GFI LanGuard αποτελεί ένα ολοκληρωμένο λογισμικό IT security scanner, συμβατό με σχεδόν όλους τους τύπους PC software (Microsoft, macOS, Linux), mobile software (Android, iOS, Windows Phone), αλλά και third party εφαρμογές, όπως είναι αυτές τις Adobe (Acrobat, Flash Player, κλπ.).

Ειδικότερα, το GFI LanGuard πραγματοποιεί σάρωση των παραπάνω λογισμικών και του δικτύου υπολογιστών σας, προκειμένου να εντοπίσει τυχόν ευπάθειες σε αυτά.

Σάρωση πραγματοποιείται και στο πλαίσιο ελέγχου του συνδεδεμένου εξοπλισμού, προκειμένου να γνωρίζετε ποιες νέες συσκευές συνδέθηκαν ή αφαιρέθηκαν από το δίκτυό σας.

Παράλληλα, εντοπίζει τα “κενά” ασφαλείας στο σύνολο της IT υποδομής σας και παρέχει αυτοματοποιημένες ενημερώσεις ως προς την εξέλιξή τους.

Εργαλείο #2: N-able EDR

Συγχρόνως, το N-able EDR (Endpoint Detection & Response) αποτελεί ένα εξίσου χρήσιμο εργαλείο εντοπισμού ευαλωτοτήτων και κυβερνοαπειλών.

To N-able EDR χρησιμοποιεί μηχανισμούς τεχνητής νοημοσύνης (AI), προκειμένου να αυτοματοποιεί ακόμη περισσότερο την ανίχνευση ύποπτης δραστηριότητας και να την αποκλείει, πριν οι συσκευές σας πέσουν θύμα κυβερνοεπιθέσεων.

Αυτό πραγματοποιείται μέσω αλλεπάλληλων σαρώσεων που εκκινούν αυτοματοποιημένα και σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

Μάλιστα, το συγκεκριμένο εργαλείο ενσωματώνει dashboards για την παρακολούθηση της πορείας των απειλών και των ενεργειών που λαμβάνονται κατά αυτών.

Εργαλείο #3: GFI Kerio Control

Σε παρόμοιο σχεδόν πλαίσιο, το GFI Kerio Control συνδυάζει χαρακτηριστικά security scanner με firewall και antivirus.

Ειδικότερα, ανιχνεύει τις τυχόν απειλές που κατευθύνονται προς το δίκτυό σας, ενώ παράλληλα επιβλέπει την κυκλοφορία δεδομένων από και προς το δίκτυό σας, με σκοπό την αποφυγή εισβολών σε αυτό.

Περαιτέρω, το GFI Kerio Control φέρει ενσωματωμένο firewall και VPN, αλλά και ειδικό φίλτρο περιεχομένου διαδικτύου, προκειμένου να σας προστατεύει από κάθε κακόβουλη ενέργεια (π.χ. IP spoofing) ή αναξιόπιστο τρίτο χρήστη, όσο περιηγείστε στο διαδίκτυο.

Εργαλείο #4: Cove Data Protection

Συγχρόνως, το Cove Data Protection αποτελεί ένα cloud-first σύστημα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για την εξασφάλιση της προστασίας των δεδομένων σας.

Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας μέσω του Cove Data Protection πραγματοποιείται με συχνότητα που εγγυάται 600% μεγαλύτερη απόδοση από τη “φωτογραφική” δημιουργία αντιγράφων.

Επιπλέον, αναλαμβάνει την αποκατάσταση βλαβών στα δεδομένα, πραγματοποιώντας σαρώσεις τόσο στο σύνολο των αρχείων του δικτύου σας όσο και στους φακέλους και δεδομένα.

Σε περίπτωση, μάλιστα, ανάκτησης δεδομένων, το Cove Data Protection επιταχύνει την ανάσυρση δεδομένων μέσω πολλαπλών και ταυτόχρονων αυτοματοποιημένων δοκιμών ανάκτησης.

Εργαλείο #5: EaseUS

Τέλος, ακόμη ένα χρήσιμο εργαλείο τήρησης αντιγράφων ασφαλείας αποτελεί το EaseUS.

Το EaseUS δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας