Ωστόσο, για να κατανοήσουμε πλήρως την αναγκαιότητα του ΙΤ support σε μία σύγχρονη επιχειρησιακή δομή, μαζί θα αναλύσουμε

– Τι είναι το IT support,

– Γιατί είναι σημαντικό το IT support και

– Τι κάνει ένας τεχνικός IT support

– Πώς να προστατευτείτε από κάθε απειλή.

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, με μία σύντομη περιγραφή.

Τι Είναι το IT Support

IT ή αλλιώς Informational Technology είναι η χρήση υπολογιστών, συσκευών, δικτύου, χώρων αποθήκευσης και τεχνολογικών υποδομών για τη δημιουργία, επεξεργασία, αποθήκευση ή ασφάλιση ψηφιακών δεδομένων.

IT support, λοιπόν, είναι το είδος τεχνικής υποστήριξης που αφορά το IT μιας επιχείρησης ή οργανισμού. Συνίσταται στη διαχείριση και προστασία οποιουδήποτε μέρους του IT σας, δηλαδή software, hardware, δικτύου, cloud ή δεδομένων.

Για να κατανοήσουμε, όμως, ειδικότερα τη χρησιμότητα το IT support, ας δούμε ορισμένους από τους λόγους για τους οποίους είναι σημαντικό σε μία επιχείρηση.

Γιατί Είναι Σημαντικό το IT Support για Επιχειρήσεις

Το πώς μπορεί το IT support να επωφελήσει μια επιχείρηση ποικίλλει αναλόγως της υποδομής IT και των αναγκών της. Παρόλ’ αυτά, υπάρχουν ορισμένοι τρόποι που ευνοούν οποιαδήποτε ομάδα εργαζομένων σε οποιοδήποτε εταιρικό περιβάλλον.

Διαχείριση δεδομένων

Ανεξαρτήτως του τομέα δραστηριότητας της εταιρείας σας, το πιο πιθανό είναι ότι αναγκάζεστε να φυλάσσετε μεγάλο όγκο δεδομένων είτε των υπαλλήλων σας είτε των πελατών σας είτε γενικώς των εγγράφων της εταιρείας.

Στις περιπτώσεις αυτές, το IT support προσφέρει εργαλεία που αυτοματοποιούν τη διαδικασία διαφύλαξης και προστασίας των δεδομένων σας, ασφαλίζοντας τα μέσω κρυπτογράφησης ή άλλης μεθόδου προστασίας.

Τέτοια εργαλεία αποτελούν ενδεικτικά τα προγράμματα διαχείρισης cloud και data backup (αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων).

Προστασία από κυβερνοαπειλές

Παράλληλα, όσο μεγαλύτερο είναι το δίκτυο υπολογιστών σας και όσους περισσότερους χρήστες έχει, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες έκθεσής σας σε κυβερνοαπειλές.

Για αυτό, μέσω του IT support παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης ειδικών προγραμμάτων για την κυβερνοασφάλεια του δικτύου στο σύνολό του, αλλά και των επιμέρους συσκευών ξεχωριστά.

Ειδικότερα, μία ομάδα IT support ειδικών που προσφέρει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας μπορεί να αναλάβει την εκτίμηση της ευαλωτότητας του δικτύου σας, το σχεδιασμό στρατηγικής λύσεων και, τέλος, την επίβλεψη της εφαρμογής των λύσεων αυτών.

Επίλυση σύνθετων προβλημάτων

Επιπλέον, το IT support μπορεί να περιλαμβάνει υπηρεσίες βελτιστοποίησης της απόδοσης του hardware σας μέσω της εγκατάστασης ταχύτερων επεξεργαστών, υψηλότερης ποιότητας οθονών ή συσκευών αυξημένης μνήμης.

Ενισχύεται, δηλαδή, των συσκευών του δικτύου να υποστηρίξουν τα ενσωματωμένα σε αυτές προγράμματα προστασίας και να αναλύσουν μεγαλύτερο όγκο δεδομένων.

Ως αποτέλεσμα, μπορούν να ανταποκριθούν σε πολυσύνθετα προβλήματα κυβερνοασφάλειας ή διαχειριστούν πολλαπλές ενέργειες από το χρήστη για την αντιμετώπιση τους.

Συντήρηση συστημάτων

Ακόμη, για την πλήρη εκμετάλλευση των τεχνολογιών για επιχειρήσεις, δεν αρκεί απλώς η εγκατάσταση προγραμμάτων ή συσκευών στο δίκτυο σας, αλλά απαιτείται και η συντήρησή τους.

Μία ομάδα ειδικών IT support, λοιπόν, αναλαμβάνει την επίβλεψη της κατάστασης του hardware σας, αλλά και την ανανέωση των προγραμμάτων που έχουν εγκατασταθεί, ώστε να συμβαδίζουν με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις.

Μάλιστα, οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να παρασχεθούν απομακρυσμένα για την άμεση εξυπηρέτησή σας.

Αύξηση παραγωγικότητας

Τέλος, όλα τα παραπάνω καταλήγουν σε ένα και βασικό πλεονέκτημα: την αύξηση της παραγωγικότητας.

Ένα σύστημα υπολογιστών ενημερωμένο, γρήγορο και ασφαλές εμφανίζει μειωμένες πιθανότητες εμφάνισης δυσλειτουργιών, ώστε τα μέλη της επιχείρησής σας να μπορούν να εργαστούν απρόσκοπτα.

Έτσι, ο χρόνος απασχόλησής αφοσιώνεται αποκλειστικά στην εκτέλεση των ανατιθέμενων λειτουργιών, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της συνολικής παραγωγικότητας της εταιρείας.

Ωστόσο, για να μπορέσει το IT support να λειτουργήσει σωστά στο πλαίσιο μιας επιχείρησης, απαιτείται η συνεργασία με έναν τεχνικό IT support. Για το λόγο αυτό, ας δούμε συνοπτικά τι κάνει ένας τέτοιος τεχνικώς και πώς ακριβώς σας βοηθά.

Τι Κάνει Ένας Τεχνικός IT Support;

Όπως είναι εμφανές, ο τεχνικός IT support αποτελεί τον ειδικό που αναλαμβάνει την παροχή IT support σε μία επιχείρηση ή οργανισμο.

Ο ειδικός αυτός μπορεί να είναι είτε εσωτερικός (ih-house) υπάλληλος είτε ένας εξωτερικός (outsourced) συνεργάτης που λειτουργεί ως managed service provider (MSP).

Ενδεικτικά, οι τεχνικοί IT support

– Επικοινωνούν με τα μέλη της εταιρείας για την κατανόηση του ζητήματος,

– Καθοδηγούν τα μέλη ως προς την επίλυση του

– Αναλαμβάνουν οι ίδιοι την επίλυση IT ζητημάτων, απομακρυσμένα ή μη,

– Επιβλέπουν την κατάσταση του δικτύου,

– Προτείνουν ενέργειες ενίσχυσης του δικτύου,

– Εγκαθιστούν και παραμετροποιούν τα εγκατεστημένα λογισμικά και 

– Εκπαιδεύουν τα μέλη της επιχείρησης στη χρήση τους.

Βέβαια, δεν αποκλείεται ο κάθε τεχνικός IT support να εξειδικεύεται στην παροχή ορισμένων μόνο υπηρεσιών, με αποτέλεσμα η συνεργασία με μία ολόκληρη ομάδα τεχνικών IT support, δηλαδή MSP, να αποτελεί την αποδοτικότερη λύση.

Ας κλείσουμε, λοιπόν, με το πώς μία ομάδα τεχνικών MSP μπορεί να σας προστατέψει απέναντι σε κάθε απειλή ή απρόοπτη δυσλειτουργία στο σύστημα υπολογιστών σας.

Πώς να Προστατευτείτε Από Κάθε Απειλή

Από τα παραπάνω, έχουμε διαπιστώσει ότι μία ομάδα τεχνικών IT support μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε ανάγκη σας σχετικά με τη διαχείριση και προστασία του IT σας απέναντι σε κυβερνοαπειλές.

Αυτό είναι δυνατόν να υλοποιηθεί μέσω εγκατάστασης των κατάλληλων λογισμικών και συσκευών στο δίκτυό σας, επίβλεψης και συντήρησής του, αλλά και ενημέρωσης των υπαλλήλων σας για κάθε σχετικό ζήτημα.

Για το λόγο αυτό, στην Orthology έχουμε προνοήσει ώστε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης στρατηγικών λύσεων, αλλά και εκπαίδευσης των υπαλλήλων σας, με σκοπό την πλήρη κάλυψη IT support που χρειάζεστε.

Εάν, λοιπόν, επιθυμείτε να γνωρίσετε τις υπηρεσίες μας, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας, προκειμένου να λάβετε κάθε δυνατή πληροφόρηση!