Για αυτό, στο παρόν άρθρο θα δούμε μαζί 

– Τι είναι το VPN;

– Πώς λειτουργεί το VPN;

– Ποια είναι τα είδη VPN;

– Ποια είναι τα πλεονεκτήματα ενός VPN;

– 5 παραδείγματα χρήσεων του VPN για επιχειρήσεις.

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, με τον ορισμό.

Τι Είναι το VPN;

VPN ή virtual private network είναι ο μηχανισμός προστασίας ενός χρήστη κατά τη σύνδεση σε ένα δίκτυο και απόκρυψης της διεύθυνσης IP του κατά τη σύνδεση αυτή.

Ένα VPN λειτουργεί ως “κέλυφος” ασφάλειας της σύνδεσης αποτρέποντας την ταυτοποίηση και ιχνηλάτηση του χρήστη, με αποτέλεσμα την πρόληψη κυβερνοεπιθέσεων π.χ. μέσω malware.

Όμως, με ποιον ακριβώς τρόπο εξασφαλίζει το VPN την κυβερνοασφάλεια;

Πώς Λειτουργεί το VPN;

Το VPN αποτελεί μετεξέλιξη του απλού PPTP ή point-to-point tunneling protocol. Το PPTP χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά το 1996 από τη Microsoft, προκειμένου οι εργαζόμενοι της να μπορούν να συνδεθούν ασφαλώς στο εταιρικό της δίκτυο.

Βέβαια, τα θετικά αποτελέσματα της χρήση του στην απόδοσή των εργαζομένων κινητοποίησαν γρήγορα και άλλες εταιρείες να εγκαταστήσουν παρόμοιους μηχανισμούς προστασίας συνδέσεων στα εσωτερικά τους δίκτυα. Αυτή η αύξηση της ζήτησης σε συνδυασμό με τις ανερχόμενες τεχνολογικές απαιτήσεις της εποχής οδήγησαν τελικά στη δημιουργία του VPN, ενός εξελιγμένου συστήματος προστασίας και του χρήστη αλλά και της ίδιας της σύνδεσης.

 

Τα σύγχρονα VPN παρεμβάλλεται στη σύνδεση ενός χρήστη με ένα δίκτυο. Ενώ, δηλαδή, κατά την κοινή σύνδεση σε ένα δίκτυο ο χρήστης ανταλλάσσει δεδομένα απευθείας με τον server του παρόχου υπηρεσιών δικτύου, το VPN ανακατευθύνει τα δεδομένα πρώτα στον κρυπτογραφημένο VPN server και, έπειτα, στον server του δικτύου.

Έτσι, ως μέρος στη σχέση ανταλλαγής δεδομένων φαίνεται ο VPN server, ενώ η ταυτότητα-διεύθυνση IP του χρήστη κρυπτογραφείται.

Ένα VPN μπορεί να χρησιμοποιείται για την προστασία των χρηστών τόσο κατά τη σύνδεση σε ένα δημόσιο δίκτυο όσο και κατά τη σύνδεση σε ένα ιδιωτικό ή εταιρικό δίκτυο.

Αυτός, λοιπόν, είναι ο γενικός τρόπος λειτουργίας του VPN. Ας δούμε, όμως, και πως λειτουργεί ένα VPN αναλόγως του είδους του.

Ποια Είναι τα Είδη VPN;

Τα είδη VPN είναι τα εξής τρία.

Είδος #1: Client-to-site VPN

Το client-to-site VPN είναι το VPN που χρησιμοποιείται από μεμονωμένη συσκευή για τη σύνδεσή της σε ένα ιδιωτικό δίκτυο. Για τη χρήση του συγκεκριμένου VPN και πραγματοποίηση σύνδεσης, απαιτείται εγκατάσταση του VPN client σε κάθε συσκευή εξουσιοδοτημένου χρήστη.

Το συγκεκριμένο VPN κρυπτογραφεί τα δεδομένα του ιδιωτικού δικτύου πριν αυτά γίνουν προσβάσιμα στο χρήση και τα αποκρυπτογραφεί μόνο όταν ο χρήστης εισέρχεται μέσω του VPN. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται η προστασία έναντι hackers που επιδιώκουν την πρόσβαση στα δεδομένα του δικτύου μιας εταιρείας.

Είδος #2: Site-to-site VPN (ή router-to-router VPN)

Από την άλλη, το site-to-site VPN ή router-to-router VPN είναι το VPN που χρησιμοποιείται για την προστασία των συνδέσεων σε ένα intranet ή της επικοινωνίας ενός intranet με άλλο intranet.

Intranet είναι το εσωτερικό δίκτυο μιας επιχείρησης που επιτρέπει τη σύνδεση μεγάλου αριθμού χρηστών και δε συνδέεται με συγκεκριμένη υποδομή IT τοπικά περιορισμένη. Με απλά λόγια, μία επιχείρηση μπορεί να έχει διάφορα παραρτήματα ή αντιπροσωπείες σε διαφορετικές τοποθεσίες, των οποίων οι χρήστες θα χρησιμοποιούν το ίδιο intranet.

Έτσι, το site-to-site VPN εξυπηρετεί την ασφάλεια μεγάλων εταιρειών με γραφεία σε πολλαπλές τοποθεσίες.

Είδος #3: SSL VPN

Τέλος, το SSL VPN ή secure sockets layer VPN είναι το VPN που επιτρέπει την ασφαλή σύνδεση ενός χρήστη σε ένα ιδιωτικό δίκτυο μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.

Δηλαδή, δεν απαιτείται η εγκατάσταση του VPN client στη συσκευή, αλλά αρκεί η πρόσβαση σε αυτό μέσω της εισαγωγής διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικού) στην εφαρμογή.

Τα SSL VPNs αποδείχθηκαν ιδιαίτερα χρήσιμα κατά την περίοδο της πανδημίας covid-19. Καθώς οι τηλεργαζόμενοι δεν είχαν πρόσβαση στις εταιρικές συσκευές όπου ήταν εγκατεστημένο το VPN, τα SSL VPNs επέπτρεπαν την ασφαλή πρόσβαση στο εταιρικό δίκτυο από τις προσωπικές συσκευές τους.

Ανεξαρτήτως, όμως, του είδους του, το VPN αποτελεί απαραίτητο στάδιο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και φέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα για αυτές.

Ποια Είναι τα Πλεονεκτήματα ενός VPN;

Εννοείται πώς η χρήση VPN φέρει μία πληθώρα πλεονεκτημάτων, εκ των οποίων τα βασικά είναι τα εξής:

Ασφάλεια κατά τη σύνδεση σε άλλα δίκτυα: Και μόνο η απλή χρήση VPN σε μία συσκευή, εταιρική ή προσωπική, ασφαλίζει τη σύνδεση της σε λοιπά δημόσια δίκτυα.

Τα δημόσια δίκτυα – π.χ. εστιατορίων, καφέ, δημοσίων υπηρεσιών, κλπ. – φέρουν ελάχιστες εγγυήσεις ασφαλείας, με αποτέλεσμα να μπορούν να παραβιαστούν από κακόβουλους χρήστες που ταυτοποιούν τις συνδεδεμένες συσκευές σε αυτά.

Το VPN, λοιπόν, αποκρύπτει τη διεύθυνση IP σας από τους χρήστες αυτούς και, έτσι, προστατεύει τις πληροφορίες που φυλάσσονται στη συσκευή σας, όπως είναι διάφοροι κωδικοί πρόσβασης, τραπεζικά δεδομένα ή άλλες ευαίσθητες πληροφορίες.

Ασφάλεια εταιρικού δικτύου: Παράλληλα, η εφαρμογή ενός συστήματος VPN σε ένα εταιρικό δίκτυο εγγυάται την προστασία των δεδομένων σε αυτό. Ένα VPN μπορεί να λειτουργήσει ως “θυρωρός” του δικτύου, ώστε να εισέρχονται σε αυτό μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες και να αποκλείονται οι λοιποί.

Έτσι, τα δεδομένα μιας εταιρείας διατηρούνται ασφαλή και αποφεύγονται περιστατικά παραβίασης προσωπικών δεδομένων ή διαδικτυακών απατών.

 

Αποφυγή ιχνηλάτησης: Συναφές με τα παραπάνω είναι και το ότι το VPN εξασφαλίζει την αποφυγή ιχνηλάτησης των συσκευών. Όταν το VPN αποκρύπτει τις διευθύνσεις IP των συσκευών, η ταυτότητα και οι ενέργειες που γίνονται μέσω αυτών παραμένουν άγνωστες τόσο για τον server παρόχου υπηρεσιών δικτύου όσο και για κακόβουλους χρήστες.

Παράκαμψη φραγής περιεχομένου: Εφόσον, λοιπόν, το VPN αποκρύπτει τη διεύθυνση IP της συσκευής σας αποκρύπτει και την τοποθεσία από την οποία η συσκευή συνδέεται σε ένα δίκτυο ιστοτόπου. Έτσι, ένας χρήστης μπορεί να προσπελάσει έναν ιστότοπο, ο οποίος ενδέχεται να μην είναι προσβάσιμος από οποιαδήποτε τοποθεσία ή να έχει φραγή περιεχομένου σε ορισμένες τοποθεσίες.

Αυτό διευκολύνει ιδιαίτερα εταιρείες με υπαλλήλους που απασχολούνται σε διαφορετικά κράτη και χρειάζεται να κάνουν χρήση ορισμένων ιστοτόπων ή εφαρμογών που ενδεχομένως δεν είναι υπό άλλες συνθήκες προσβάσιμες στο κράτος στο οποίο βρίσκονται.

Ολοκληρώνοντας, λοιπόν, με την ανάλυση των βασικών πληροφοριών για το VPN (τι είναι, πώς λειτουργεί και ποια τα πλεονεκτήματά του), ας προχωρήσουμε σε 5 καθημερινά παραδείγματα χρήσεών του για τις επιχειρήσεις.

5 Παραδείγματα Χρήσεων του VPN για Επιχειρήσεις

Οι περισσότερες επιχειρήσεις επιλέγουν τη χρήση VPN στους παρακάτω τομείς:

Παράδειγμα #1: Τηλεργασία

Όταν μία επιχείρηση αποφασίζει να εφαρμόσει σύστημα τηλεργασίας, φροντίζει πάντοτε ώστε οι εργαζόμενοι της να μπορούν να συνδεθούν απρόσκοπτα στο δίκτυό της.

Εφόσον οι συσκευές των εργαζομένων με τηλεργασία βρίσκονται εκτός των εγκαταστάσεών της, η σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με τη χρήση VPN.

Χωρίς αυτό το δίκτυο είτε δε θα είναι προσβάσιμο για τους υπαλλήλους είτε θα παραμένει ανοιχτό, με τον κίνδυνο να πέσει θύμα κυβερνοεπιθέσεων, όπως είναι οι DDoS attacks.

Παράδειγμα #2: Έλεγχος πρόσβασης στο εταιρικό δίκτυο

Όπως έχει ήδη γίνει κατανοητό από το προηγούμενο παράδειγμα, το VPN χρησιμοποιείται και ως μέσο ελέγχου της πρόσβασης χρηστών στο εταιρικό δίκτυο.

Το VPN ρυθμίζει την είσοδο χρηστών στο δίκτυο μέσω της αποδοχής των εξουσιοδοτημένων και του αποκλεισμού μη εξουσιοδοτημένων. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες είτε θα έχουν εγκατεστημένο VPN client στη συσκευή τους είτε θα διαθέτουν τα διαπιστευτήρια για το web application του VPN.

Επιπλέον, ορισμένα εργαλεία VPN επιτρέπουν και τον έλεγχο των δεδομένων στα οποία έχουν πρόσβαση οι εταιρικοί χρήστες. Δηλαδή, ορισμένοι υπάλληλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα, ενώ άλλοι μόνο σε ορισμένα.

Παράδειγμα #3: Περιήγηση στο διαδίκτυο

Συγχρόνως, κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο τόσο ο χρήστης που περιηγείται όσο και το σύνολο των λοιπών χρηστών εκτίθενται σε κυβερνοαπειλές.

Συχνά, οι κυβερνοεπιτιθέμενοι στοχεύουν πρώτα μία ορισμένη συσκευή και, έπειτα, μέσω αυτής εντοπίζουν το ιδιωτικό δίκτυο στο οποίο συνδέεται και τις άλλες συσκευές σε αυτό. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούν να μολύνουν συνολικά ένα δίκτυο, δημιουργώντας botnets.

Για αυτό, το VPN της επιχείρησης ενεργοποιείται κατά τη σύνδεση των χρηστών στο διαδίκτυο ή άλλα δίκτυα, προκειμένου να αποφευχθούν περιστατικά γενικευμένων επιθέσεων.

Παράδειγμα #4: Πρόσβαση σε διαδικτυακό περιεχόμενο από οπουδήποτε

Όπως αναφέραμε παραπάνω, ένα VPN επιτρέπει την “υπερπήδηση” των φραγμών διαδικτυακού περιεχομένου που τίθενται σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές.

Επομένως, οι εταιρείες με εργαζομένους σε πολλές και διαφορετικές υπηρεσίες επιλέγουν τη χρήση VPN, πρώτον, για την απομακρυσμένη σύνδεση τους στο εταιρικό δίκτυο και, δεύτερον, για την διευκόλυνση πρόσβασης τους στις απαραίτητες διαδικτυακές πηγές πληροφοριών, εφαρμογές ή μέσα επικοινωνίας για την εκτέλεση των εργασιών τους.

Παράδειγμα #5: Πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών

Ακόμη, οι εταιρείες κινδυνεύουν να πέσουν θύματα υποκλοπής τραπεζικών δεδομένων πολύ περισσότερο από τους ιδιώτες, καθώς οι κυβερνοεπιτιθέμενοι προσδοκούν μεγαλύτερα χρηματικά ποσά από αυτές

Για αυτό, η χρήση VPN επιλέγεται από τις επιχειρήσεις κατά την πραγματοποίηση εταιρικών ηλεκτρονικών πληρωμών, ώστε να αποκρύπτονται οι ενέργειες των πληρωμών και, συνεπώς, τα στοιχεία πληρωμών.

Με όλους τους παραπάνω τρόπους, λοιπόν, το VPN μπορεί να αξιοποιηθεί στην καθημερινότητα μιας επιχείρησης, να διευκολύνει τη διεκπεραίωση εργασιών και να ενισχύσει την κυβερνοασφάλειά της.

Ολοκληρώνοντας έτσι την ανάλυσή μας, ας κάνουμε μια σύνοψη των όσων είπαμε.

Με Λίγα Λόγια

Συνολικά, μιλήσαμε για το τι είναι VPN, σε ποια είδη διακρίνεται, ποια τα πλεονεκτήματά του και πέντε παραδείγματα χρήσεων ενός VPN για επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, διαπιστώσαμε τη μεγάλη σημασία του για την προστασία της κάθε επιχείρησης απέναντι στις νέες εξελιγμένες μορφές κυβερνοαπειλών. Όχι άδικα, λοιπόν, το VPN αποτελεί από τα πρώτα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνει μια etaire;ia, η οποία κάνει χρήση τεχνολογικών μέσων στην καθημερινότητα της.

Επομένως, εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για το VPN και να επωφελήσετε την επιχείρησή σας από τη χρήση του, μη διστάσετε