Για αυτό, στο παρόν άρθρο θα δούμε μαζί πώς να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά τα Windows σε Mac περιβάλλον και, ειδικότερα

– Ποιες διαφορές και ομοιότητες παρουσιάζουν τα Windows και macOS,

– Γιατί να τρέξετε Windows σε Mac και

– Πώς να τρέξετε Windows σε Mac.

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, με ορισμένα σημεία σύγκρισης μεταξύ των Windows και  του macOS.

Windows ή macOS; Διαφορές και Ομοιότητες

Επειδή τα χαρακτηριστικά Windows και macOS τα οποία θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε είναι ομολογουμένως αμέτρητα, θα εστιάσουμε σε συγκεκριμένα στοιχεία που διευκολύνουν στην πρώτη φάση επιλογής.

Γραφικά

Είναι ευρέως γνωστό ότι τα macOS των υπολογιστών Mac προσφέρουν εγγυημένη ποιότητα γραφικών και εικόνας.

Το περιβάλλον των Mac προσφέρει υψηλή ακρίβεια χρωμάτων και ανάλυσης εικόνας μέσω της οθόνης Retina, με αποτέλεσμα να αποτελεί την ιδανικότερη επιλογή για designers, photographers ή videographers που αναζητούν μεγαλύτερη δυνατότητα επεξεργασίας λεπτομερειών.

Αντιθέτως, το λογισμικό των Windows δεν μπορεί να προσφέρει ανάλογη εγγύηση, καθώς φιλοξενείται σε πολλές και διαφορετικές συσκευές υπολογιστών που ενδεχομένως δεν υποστηρίζουν υψηλά γραφικά.

Έτσι, όμως, ο χρήστης Windows μπορεί να επιλέξει την ποιότητα γραφικών που προσαρμόζεται κάθε φορά στις ανάγκες του, από υψηλότερη έως και χαμηλότερη, χωρίς να περιορίζεται σε επιλογές που φέρουν αδιάφορα για αυτόν χαρακτηριστικά και μάλιστα με αυξημένο κόστος.

Apps

Για το λόγο που είδαμε παραπάνω, το macOS παρέχει μεγαλύτερη ποικιλία καλλιτεχνικών apps ή apps επεξεργασίας εικόνων και σχεδίων, με περισσότερα features και ταχύτερη λειτουργία.

Από την άλλη, τα Windows εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη ποικιλία gaming apps, λόγω της ανοιχτής υποδομής του software και hardware των συσκευών.

Μάλιστα, τα αντίστοιχα gaming apps σε macOS ενδέχεται να υπολειτουργούν ή, συχνά, να μην είναι καν διαθέσιμα στο AppStore του macOS.

Ασφάλεια

Τέλος, είναι αλήθεια ότι η το macOS είχε τη φήμη της ασφαλέστερης επιλογής λογισμικού σε σχέση με τα Windows.

Αυτό ίσχυε, κυρίως διότι οι χρήστες Windows ήταν σημαντικώς περισσότεροι, με αποτέλεσμα ο σχεδιασμός malware για επιθέσεις σε Windows να προσφέρει μεγαλύτερα οφέλη για τους επίδοξους hackers.

Ωστόσο, η αύξηση των χρηστών macOS έχει αυξήσει αναλόγως τις κυβερνοεπιθέσεις σε macOS, ώστε οι επιθέσεις σε macOS και Windows αντίστοιχα να εμφανίζουν την ίδια συχνότητα και να απαιτείται η χρήση firewall και στις δύο περιπτώσεις.

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι το κάθε λογισμικό φέρει διαφορετικά πλεονεκτήματα, τα οποία μπορείτε να συγκεντρώσετε στην επιχείρησή σας μέσω της συνδυαστικής χρήσης Windows και macOS.

Για αυτό, ας δούμε πιο αναλυτικά πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από την παράλληλη χρήση Windows σε Mac περιβάλλον.

Γιατί να Τρέξετε τα Windows σε Mac;

Οι λόγοι για τους οποίους αξίζει, λοιπόν, να τρέξετε τα Windows σε Mac είναι οι εξής.

Περισσότερα προγράμματα

Αφενός, το macOS και η hardware υποδομή του Mac επιτρέπουν τη λειτουργία καλλιτεχνικών και σχεδιαστικών προγραμμάτων με βέλτιστα αποτελέσματα (Adobe CS, Affinity Pro, Pixelmator Pro, κλπ.), αλλά και προγραμμάτων επεξεργασίας ήχου, λόγω της ποικιλίας μουσικών συσκευών που μπορούν να συνδεθούν με ένα Mac.

Από την άλλη, τα Windows προσφέρουν σημαντικά περισσότερες επιλογές σε εφαρμογές gaming (όπως φαίνονται διαθέσιμες και μέσω Steam), λόγω της ανοιχτής υποδομής τους και του συνεπακόλουθου μεγαλύτερου ενδιαφέροντος των game developers να δημιουργήσουν πάνω σε Windows.

Παράλληλα, η συγκριτική δημοφιλία των Windows στην αγορά έχει επίσης οδηγήσει σε μεγαλύτερη ποικιλία εφαρμογών που λειτουργούν στο Windows περιβάλλον και οι οποίες συχνά δεν εμφανίζονται διαθέσιμες για λογισμικό macOS.

Έτσι, η εγκατάσταση Windows σε Mac προσφέρει μεγαλύτερη ποικιλία και μέγιστες δυνατότητες χρήσης προγραμμάτων στους χρήστες της επιχείρησής σας.

Development testing

Συνεχίζοντας, η ανάπτυξη εφαρμογών ή λογισμικών απαιτεί το κατάλληλο testing για τον εντοπισμό και διόρθωση τυχόν σφαλμάτων, κενών ή άλλων ζητημάτων.

Ωστόσο, τα σημεία της ανάπτυξης που απαιτούν διόρθωση διαφέρουν αναλόγως του λογισμικού στο οποίο τρέχει η εφαρμογή ή το λογισμικό, με αποτέλεσμα η διόρθωση σφαλμάτων στο ένα λογισμικό να μην συνεπάγεται και τη διόρθωση σφαλμάτων στο άλλο.

Το ίδιο ισχύει και για το testing ανάπτυξης ιστοσελίδων, το οποίο εμφανίζει διαφορετικές απαιτήσεις αναλόγως του εάν ανοίγει στο Microsoft Edge των Windows ή το Safari του macOS.

Για το λόγο αυτό, η παράλληλη χρήση Windows και macOS επιτρέπει το development testing και στα δύο περιβάλλοντα, εγγυώμενη την ομαλή λειτουργία των εφαρμογών, λογισμικών ή ιστοσελίδων σε περισσότερους ψηφιακούς χώρους.

Μείωση κόστους εξοπλισμού

Λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών Windows και Mac περιβάλλοντος, οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να επωφεληθούν και από τα δύο καταφεύγουν τόσο στην αγορά MacBook ή iMac όσο και άλλων συσκευών που λειτουργούν σε Windows, προκειμένου να καλύψουν περισσότερες ανάγκες τους.

Εμφανώς, η αγορά περισσότερων συσκευών, αλλά και των αντίστοιχων περιφερειακών και αξεσουάρ, οδηγεί σε αυξημένα κόστη, ειδικά εάν υπολογίσουμε και τα έξοδα συντήρησης αυτών.

Επομένως, η ενσωμάτωση των Windows σε συσκευές Mac μειώνει το κόστος αγοράς τεχνολογικού εξοπλισμού, προσφέροντας την επιλογή 2 σε 1 και καθιστώντας περιττή την απόκτηση ξεχωριστής συσκευής για τη χρήση κάθε τύπου λογισμικού.

Εάν, λοιπόν, από τα παραπάνω έχετε αποφασίσει να κάνετε παράλληλη χρήση Windows και macOS, ας δούμε πώς μπορείτε πράγματι να τρέξετε τα Windows σε Mac συσκευές της επιχείρησής σας.

Πώς να Τρέξετε Windows σε Mac Περιβάλλον

Η λειτουργία λογισμικού Windows σε Mac περιβάλλον μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της εγκατάστασης εξειδικευμένου προγράμματος στη Mac συσκευή σας.

Το πρόγραμμα της επιλογής σας θα πρέπει να εγγυάται τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα των Windows στη Mac συσκευή και να σας επιτρέπει ταυτόχρονη χρήση και των δύο λογισμικών, μέσω της εμφάνισης παράλληλων επιφανειών εργασίας των Windows και του macOS αντίστοιχα.

Ένα τέτοιο πρόγραμμα αποτελεί το Parallels Desktop.

Η 18η έκδοση του Parallels Desktop προσφέρει δυνατότητες

– χρήσης όλων των εφαρμογών και στοιχείων Windows στις συσκευές Mac είτε με επεξεργαστή Intel είτε Apple M1,

– αντιγραφής και επικόλλησης ή μεταφοράς και απόθεσης αρχείων μεταξύ των επιφανειών εργασίας Windows και macOS αντίστοιχα,

– ανάπτυξης και testing μεταξύ λειτουργικών συστημάτων σε ειδική εικονική μηχανή στο Mac και

– χρήσης της εργαλειοθήκης Parallels, με πάνω από 40 εργαλεία διαθέσιμα για Windows και macOS.

Όλες οι παραπάνω λειτουργίες έχουν προσαρμοστεί προκειμένου να υποστηρίζονται στις τελευταίες εκδόσεις λογισμικών Windows 11 και macOS Ventura.

Συνοψίζοντας

Με λίγα λόγια, η ενσωμάτωση Windows σε Mac περιβάλλον σας επιτρέπει να επωφεληθείτε από τα χαρακτηριστικά και των δύο λογισμικών και να βελτιστοποιήσετε την απόδοση της επιχείρησής σας μέσω της χρήσης τους.

Για το λόγο αυτό, στην Orthology προσφέρουμε εξειδικευμένα εργαλεία, όπως το Parallels Desktop, προκειμένου να διευκολύνουμε τη χρήση των Windows στις Mac συσκευές των επιχειρήσεων.

Εάν, λοιπόν, επιθυμείτε να εγκαταστήσετε το Parallels Desktop και να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας πάνω σε αυτό, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να λάβετε κάθε δυνατή ενημέρωση!