Για να διασφαλίσουμε την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των εργαζομένων μας, έχουμε υιοθετήσει πρωτοβουλίες που δίνουν προτεραιότητα στην ευημερία όλων μας. Μια τέτοια πρωτοβουλία είναι η δυνατότητα hybrid εργασίας και τα ευέλικτα χρονοδιαγράμματα μας, που επιτρέπουν σε όλους μας να προσαρμόζουμε τον χώρο εργασίας μας ανάλογα με τις ανάγκες μας. Αυτή η ευελιξία βοηθά την ομάδα μας να εξισορροπεί προσωπική και επαγγελματική ζωή, έχοντας έτσι περισσότερο έλεγχο στο προγράμματά του καθένα.

Στην Orthology ενθαρρύνουμε τους εργαζομένους μας να χρησιμοποιούν το χρόνο των διακοπών τους και ενθαρρύνουμε όλα τα μέλη της ομάδας μας να κάνουν διαλείμματα, να επαναφορτίζονται και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το χρόνο τους. Για εμάς η ανοιχτή επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας είναι η μεγαλύτερη επιτυχία μας. Έτσι διασφαλίζουμε πως ο φόρτος εργασίας κατανέμεται ομοιόμορφα και πως οι εργαζόμενοι μας έχουν την απαραίτητη υποστήριξη για να επιτύχουν τους στόχους τους.

Πιστεύουμε ότι η επένδυση στην ευημερία των εργαζομένων δεν ωφελεί μόνο τους ίδιους αλλά και την εταιρεία σαν σύνολο. Οι εργαζόμενοι που έχουν μια υγιή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής είναι πιο αφοσιωμένοι, παραγωγικοί και καινοτόμοι. Είναι επίσης, καλύτερα εξοπλισμένοι για να διαχειριστούν τις απαιτήσεις της δουλειάς τους και είναι πιο πιθανό να παραμείνουν στην εταιρεία μακροπρόθεσμα.

Συνολικά, η εταιρεία μας δίνει προτεραιότητα στην ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και πιστεύει ότι είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία και την επιτυχία των εργαζομένων μας. Είμαστε αφοσιωμένοι στην παροχή ενός υποστηρικτικού και ευέλικτου εργασιακού περιβάλλοντος που επιτρέπει στα μέλη της ομάδας μας να επιτύχουν τόσο τους προσωπικούς όσο και τους επαγγελματικούς τους στόχους.

Για την Orthology, η επένδυση στην ευημερία των εργαζομένων μας, είναι επένδυση στο μέλλον της εταιρείας μας.